Felfoghatatlan rémálom

Stoffán György

2017. november 18., szombat

Olyan ez az egész, mint egy rémálom. Mintha minden európai politikai és vallási vezetőnek elment volna az esze, a népek pedig, mint az ostoba birkák a vágóhídon, nézik, miként terelik őket a pusztulásba. Érthetetlen és felfoghatatlan a számomra mindaz, amit történik, mert értelmesnek, okosnak hitt, műveltnek gondolt emberek úgy vetik le emberségüket és európaiságukat, kereszténységüket és esetünkben magyarságukat is, mint egy megunt ócska gúnyát. S helyette valami  rongyot öltenek magukra, amelyben azt a munkát végzik el, amelyet pénzért vállaltak nemzetük, hazájuk és a keresztény értékek ellen.  500 millió európai pedig mindezt hagyja, tűri, de egyes aberráltak tán még élvezik is… 

Felfoghatatlan…

… az a rengeteg hazugság, amelyre a mai kor épült, s amely hazugságok miatt dől le lassan minden nimbusz, omlik össze a keresztlény erkölcsi követelményrendszer, s lassan maga a kereszténység is, az ebben gyökerező Európával együtt. Hiszen Európa nem csupán megtagadta, de ma már bünteti is a kereszténységet, s büntet a keresztény jelképek használatáért. Az az Európa, amelynek bohócbírósága nem volt hajlandó a veres-csillag használatáért kiszabott büntetést elismerni… noha ez alatt a csillag alatt 100 millió embert öltek meg… Ma már Európában mindenki fontosabb – mert ez a liberalizmusnak mondott sátáni rendszer sajátossága –, mint az európai fehér, keresztény ember.

Felfoghatatlan…

… hogy maga a Vatikán is arra törekszik, hogy a teljesítse azt az európai tervet, amely terv a magyarországi liberál-bolsevik söpredék szerint nincs is. Tragikus, hogy a papok és a püspökök egy része hitét és a keresztény tanítást megtagadva követi a vatikáni jezsuita politikai tévelygéseit, s 400 millió európai keresztény lába alól kirántja a hit és a jézusi szellemiség – a II. Vatikáni Zsinat óta amúgy is – málladozó szőnyegét, s minden bizonnyal egy másikat igyekszik teríteni az európaiak elé. Az „Ezeregy éjszakából” kölcsönözve…

Felfoghatatlan…

… hogy a magyar társadalomban is egyre inkább elharapózik a búskomorság, és hitetlenség, amelynek magvacskáit a liberál-bolsevik csürhe vetette és veti el folyamatosan, s amely magocskák egy-egy társadalmi csoport esetében termékeny talajra találtak, de már fertőzik az egész társadalmat. Sátánian zseniális az a politikai méregkeverés, amely az ószövetség szellemisége szerint a gyűlöletet felhasználva adagolja a magyar társadalomnak azt a kábítószert, amely már szárba szökkent, mert a primitív kapzsiság és az ígérgetések muzsikája jó medicina a normális gondolkodás ellen a kommunista-liberális árulók kezében…

Felfoghatatlan…

… hogy a nemzeti gondolkodásúak között is egyre inkább terjed ez a bizalmatlanság és a hitetlenség, a bizonytalanság, a kapzsiság. Mérgez a széthúzás, az egymás ellen való hazudozás, az ismeretségekkel való visszaélések… a húsosfazék vonzásában tapasztalható kapzsiság, irigység, elfogultság, a mi kutyánk kölyke mentalitás, az uram-bátyámkodó, pénzért működő nemzeti ál-összetartás. Erkölcsi tartás és fegyelem, alázat és szolgálatkészség nélkül – néhol… (Persze hála Istennek nem ez a jellemző, de ilyen is van, és fertőz, ha nem vigyázunk.)

Engedtessék meg azonban figyelmeztetnem arra, hogy a maihoz hasonló önteltség és kapzsi egyoldalúság jellemezte a nemzeti médiát 2002-ben is, s ennek drámai következménye lett. Tehát hátrább az agarakkal, a visszautasított, bennfentes vígözvegyek bosszúálló, hazudozó mentalitásával, az elproliasodás mérgével. Mert a nemzeti oldalt pont annak a méltósága tarthatja meg és viheti előre, amit nemzetnek, hagyománynak és kereszténységnek nevezünk.

Jó lenne komolyan venni minden negatív jelet, mert ha tavasszal nem nyerünk, akkor minden elveszett… – ország, haza, nemzet… Ezért jottányit sem szabad engedni az erőszakos és diktatórikus EU-nak, nem engedhetünk a mi köreinkben tapasztalható cinikus önteltségnek, az ellenség semmibevételének. Mert ez a nemzetáruló ócska ellenség, amely lányink, anyáink, asszonyaink eladására készül, minden másra is képes, és ha nem hisszük el ezt ma, akkor keserűen megtapasztaljuk majd holnap.

Európa megszűnt annak lenni, ami volt. Megszűnt kereszténynek, kulturáltnak, műveltnek lenni. Bevette harc nélkül az a hatalmas tömeg, amely minden európai keresztényt halottnak szeretne látni. És annak is fog látni, mert az istentagadás, az erkölcstelenség, az abortusz, a keresztény értékek abszolút megtagadása, a családi szeretet eltörlése, a házasság szentségének feladása, az egyház Krisztus-relativizálása és önfeladása egyértelműen a megsemmisüléshez vezet. Mert sátáni, és ebben végzetes az az út, amelyen ma Európa jár.

Hovatovább nem lesz Franciaországban, Britanniában vagy Németországban templom, amelyben a régi áhítat mellett felcsendülhet a Krönungs-, vagy a Nelson mise, Charpentier Te Deum-ja, Bach preludiumai. S ma már rengeteg, egykor a stájercitera kedves hangjaitól zengő kisvendéglő bedeszkázott portáljával találkozhatunk Németország-szerte…

A háború fokozódik. Ma kötelező és felső határ nélküli kvótát szavazott meg az EP. Holnap talán házainkat és szabadságunkat is elveszi, ha hagyjuk. Ha azokra a férgekre szavazunk, akik megszavazták a kötelező kvótát. Mert megszavazták a magyarországi kommunista, liberális söpredék képviselői, amely árulásukért egy normálisabbra forduló világban, törvényesen és szigorúan felelniük kell. Mert a haza és nemzetárulás nem elévülő bűncselekmény, de nem is maradhat megtorlatlan.

Felfoghatatlan…

… hogy magyar állampolgárok – és itt főként a magyar vidékre gondolok – nem hiszik el, amit a TV-ben látnak, s mindannak az ellenkezőjéről beszélnek, amit a kormány mond. Személyes tapasztalatom, hogy a Jobbik és a DK lázítása alapján, egészen addig mennek el a falun élők, hogy a kerítés létjogosultságát  is megkérdőjelezik, s bűnnek tartják, hogy az Uniótól hozzájárulást kérünk a határvédelem kiadásait illetően.

Tehát, nem a nagyobb városokban és a fővárosi kerületekben kell megértetni a veszélyt az emberekkel, hanem a falvak népével, mert a falvak félrevezetett lakosságának nem kis része úgy érvel, hogy majd a Jobbik rendet csinál…

Felfoghatatlan…

… hogy ezt a súlyosan veszélyes tényt nem látják be az erre illetékesek, s nem térképezték fel időben – e tekintetben – az országot, a Fidesz médiaszakértői. Nem elég a beszélgetős műsorok olcsó sokszínűsége a kormány közeli TV csatornákon, mert nem mindenki nézi pont azt a kanálist,  s bár élvezetes a viccelődés, az ellenség nevetségessé tétele, de nagyon kevés az üdvösséghez. Hasonlóképpen nem elegendő a jó pénzért tartott politikai „előadás”, amely ma a megmondó emberek remek pénzkereseti lehetősége ott, ahová hívják őket.

Hívás nélkül, és ingyen kell megszervezni a felvilágosító körutat a lakosság számára a legkisebb falvakba is, hogy mindenki előtt világos legyen egy bukás után várható nemzeti tragédia. Képekkel és tényekkel kell elmagyarázni és bizonyítani a „nincs is Soros-terv” ellenezőjét. Nem elég belterjesen elmondanunk egymásnak, amit mindenki tud a mi oldalunkon, hanem azoknak kell elmondani, akik nem tudják, mert lélektelen, ócska hazaárulók, idegen zsoldért győzködik őket a nemzetvesztés helyességéről, remélve valamilyen politikai hatalmat és pozíciót az idegen urak részéről.

Csakhogy az idegen urak, akik ma megfizetik a hazaárulást, tisztában vannak azzal, hogy aki ma őket szolgálja szociként vagy liberálisként nagy pénzért, az tegnap Moszkvában árulta a hazáját, holnap pedig őket is elárulja, ha a saját érdeke úgy kívánja. És itt a kör bezárul, mert világos, hogy mindenki azt teszi, amiért megfizetik. Ám ez, a Haza ügyében nem járható út… hiszen olyan, mintha a saját anyját vinné rabszolgapiacra.
Rendkívül fontos lenne tehát, hogy a jelenleg nem  kielégítő, hiányos és rosszul szervezett kormány-, és Fidesz kommunikáción, valamint országjáró – felvilágosító – gyakorlatán haladéktalanul változtasson az arra illetékes grémium!

Felfoghatatlan…

… tehát az a világ, az az embertelen és ocsmány mentalitás, amely ma elárasztotta Európát, rombolja a lelkeket, megsemmisíti az érzéseket, kiirtja a szeretetet és az alázatot, a szolgálat szentségét, a hitet és az Isten iránti hűséget. Mert látni kellene mindazt, ami egyenesen a megsemmisülés, a halál felé vezeti Európát, és ha nem figyelünk oda kellőképpen, akkor Magyarországot is!

Nincs, és nem lehet tehát senki számára semmilyen indok a hazaárulásra, az egyházrombolásra, a megszállás jóváhagyására és segítésére. Mert nincs több lehetőségünk! Ha 2018-ban a mai árulók vennék át a hatalmat, akkor velük együtt ugyan, de mi is kipusztulunk. Ezt pedig meg kell akadályozni, amíg még lehet!

Mert amikor közelről látjuk a halált és felismerjük az ellenség korábbi hazudozását, hazaárulását, akkor már késő lesz. És ezt, az egykorvolt „művelt Nyugat-Európa” mai, drámai helyzete világosan és egyértelműen bizonyítja.

Felfoghatatlan…

.. az is, hogy templomainkban nem verik félre a harangokat, nincs állandó könyörgés, Szentségimádás, rózsafüzér, imaóra etc… mint volt a tatárjáráskor, a török megszállás korában,Trianon idején és 1947-ben, párizsi meggyaláztatásunkkor.  

Ma elengedhetetlen volna az állandó könyörgés, a bűnbánat, hiszen mindnyájunkra a szörnyű megsemmisítés vár Isten, és a magyarok Nagyasszonya segítsége és hitünk megerősödése hiányában. Imádkozni pedig, keresztény felekezeti hovatartozásunk megkülönböztetése nélkül kellene végre – nem az erőltetett ökumené, hanem Krisztus tanítása szerint -, magunkat hittel és bizalommal Isten irgalmába ajánlva. 

Sz. A.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!