A magyar nép önrendelkezéséért Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Partiumban és Délvidéken
2020. május 30-án, szombaton

A trianoni békediktátum a Kárpát-medence valós etnikai határait figyelmen kívül hagyva magyarok millióit szakította ki nemzetünk történelmi és kulturális egységéből. Jóllehet az 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának, valamint az 1966. évi Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának azonos tartalmú 1. cikk, 1. bekezdése kimondja: „Minden népnek joga van az önrendelkezésre”, a szomszédos országokban élő nemzettársaink ezen jogukkal mind ez ideig nem élhetnek. A XXI. század Európájában e jogfosztott állapot az ősi települési területükhöz ragaszkodó, azt el nem hagyó magyarok számára tarthatatlan!

Bővebben:

https://www.peticiok.com/ellanc_a_magyar_nep_onrendelkezeseert_felvideken_karpataljan_erdelyben_partiumban_es_delvideken_2020_majus_30-an_szombaton