Egy fecske kevés

Tetszett vagy sem a rikoltozó országrontóknak – a 2010-es országgyűlési választások „fülkeforradalma” megtörtént. Általa a nép egyidejűleg két üzenetet küldött a politikai pártoknak: egyrészt kisöpörte a kormányzati pozícióból és részben még a parlamentből is a hatalom elmúlt nyolc év során leszerepelt birtokosait, másrészt rendszerváltoztatást lehetővé tevő politikai hatalommal ruházta fel a jelenleg kormányzó pártszövetséget. Tehát az elvégzendő munka mibenléte nem kérdés, amint az sem, hogy pillanatnyi halogatásra sincs idő. Az viszont – úgy tűnik – továbbra is bizonytalan, hogy a több mint húszéves késéssel megszülető új alkotmányunk létrejöttével párhuzamosan megtörténik-e végre a ma is aktívan jelenlévő posztkommunista rendszer felszámolása. Pedig létfontosságú. Ha most nem történik meg, akkor akár igazzá is válhat, amit Heller Ágnes „nyilvánosan” kijelentett rólunk Brüsszelben: szerinte a magyar emberek gyávák. Hogy mi következik ebből? Pontosan megválaszolja a magyar közmondás: gyáva népnek nincs hazája.

Márpedig nekünk több mint ezer éve van hazánk. Még mindig. Területében és erkölcsében megcsonkítva ugyan, de létezik, és nagyon nehéz helyzetben van. Talán nem szorul külön indokolásra, hogy a haza megtartását nem, elveszejtését viszont annál inkább segíti a hatalomból elküldött politikai erők és pénzügyi-kulturális holdudvaruk által folyamatosan provokált polgárháború réme, vagyis a posztkommunizmus eszközeinek változatlan továbbélése. Ahelyett, hogy felülnénk a türelmetlenségünkre apelláló demagóg handabandázásnak, semmi mást nem kellene eszünkbe idéznünk, mint azt a tényt, hogy a rendszerváltoztatás követelői több mint kétharmad arányban voksoltak és győztek a választásokon. Vagyis akármilyen hangosak a vesztesek, a csatának vége, vitathatatlanul eldőlt, mégpedig békés, kulturált és demokratikus eszközökkel. Most az a feladat, hogy levonjuk a győzelem következményeit. Nemcsak a jogi értelemben elkövetett bűncselekmények személyre szabott ítéletét kell meghozni és végrehajtani az igazságszolgáltatás eszközeivel, hanem ezzel párhuzamosan pótolni kell az elmaradt átvilágításokat – egyebek között a bíróságokon és ügyészségeken is. A független intézmények megtisztítása a politikai befolyástól legalább annyira fontos és halaszthatatlan, mint a természeti környezet megtisztítása a szennyezésektől.

A munka a rendszerváltoztatás irányába megkezdődött – erről az ország vezetőinek négy éven át kell naponta „felelniük”, az ország polgárai pedig folyamatosan osztályoznak. A bizonyítványt majd a negyedik év elteltével állítják ki. Addig azonban a polgároknak a rendszerváltás érdekében további feladataik is vannak, amelyeket csak Kárpát-medencei szinten egyesített akarattal lehet eredményesen elvégezni. Vagyis a következő választásokig csak „hazában” – nem pártokban! – szabad gondolkodnunk.

A hatalom átadása az ország jelenlegi helyzetében hasonló volt, mintha az új kormányt a trambulinra küldtük volna fel. Tanúi vagyunk, hogy megbízását időnként salto mortaléval kénytelen teljesíteni. Ha elvárjuk a halálugrást, akkor azonban kötelességünk mindent megtenni annak viszonylagos biztonsága érdekében. Hogyan? Ki kell feszítenünk a hálót. Egy Kárpát-medencei civil háló létrehozása lehet a ránk zuhant következmények gyors felszámolásának záloga. Vagyis együtt kell cselekednünk. Az anyaország kormányának a határon túli magyar pártokkal fennálló kapcsolatrendszerét kiegészítheti, tisztázhatóvá teheti és hatékonyságát is növelheti a párhuzamosan kialakítandó Kárpát-medencei Civil Együttműködési Tanácskozás. A rendszeres eszmecserék, a párhuzamos párbeszéd „lent és fent” a nemzet egészének szempontjából értelmezett közjó irányába vezethetik a közös nemzeti cselekvést. A politikai pártokat egy asztalhoz ültető Máért mellett ott a helye a CET-nek is, hiszen a Civil Együttműködési Tanácskozás a nemzeti összefogásra építve, a közösségek önkéntes munkájának bekapcsolásával segíthet az anyaország kormányának, akként, hogy az összmagyarság szempontrendszerét tükrözve és közvetítve orientálja és kontrollálja annak intézkedéseit.

A társadalmi-gazdasági következmények levonása és negatív hatásaik elhárítása tehát nemcsak a kormány, de a mi feladatunk is. Nem megy pusztán szóval, csakis kőkemény munkával, együtt, szívósan kiküzdve a megoldást, amelynek alapja és iránya csak a meglévő értékek megőrzése és új értékképzés lehet. Ne feledjük: egy fecske nem csinál nyarat – még akkor sem, ha győzött a választásokon.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!