Egy pedagógus Olaszországból

Tisztelt magyar Kollegák, tisztelt Szülők!

Olvastam a miskolci tanárok felhívását és főleg az abban levő problémákat. A levélből lent kimásoltam
egy részt, melyet az olaszországi oktatással hasonlítanék össze. Altalában Olaszország oktatásügyével kevésbé foglalkozik a magyar média, ezért én bemutatnám, hogyan is működik egy itteni középiskola.

Harmincöt évet tanítottam itt Olaszországban egy állami gimnáziumban német nyelv- és irodalmat.
Levelemmel nem áll szándékomban kicsinyíteni a magyarországi pedagógus problémákat, melyeket nem ismerek jól, hiszen már jó negyvenöt éve itt élek, csupán azt szeretném illusztrálni, hogy máshol sem „csak” a tanításról van szó.

Idézek tehát a miskolci levélből:

„A mi napjaink is 24 órásak, a heti munkaidőnk pedig 40 óra! További adminisztrációs terheket nem tudunk és nem is akarunk elviselni! Tartsunk meg 26 órát! Készüljünk is fel rájuk lelkiismeretesen (ráadásul az éppen aktuális reformszellőnek megfelelően), írjunk hozzá óravázlatot, tematikus tervet, tanmenetet… A dolgozatokat időben állítsuk össze és javítsuk ki. A tehetségesekkel és a lemaradókkal foglalkozzunk külön is. Szervezzük meg az osztálykirándulást, tartsunk fogadóórát, szülői értekezletet, rendezzük meg az iskolai élet elengedhetetlen ünnepségeit, vigyük a gyerekeket színházba, múzeumba… és írjuk meg a portfóliót, az önértékelést! Nem! A lelkiismeretes tanár eddig is legalább heti 50 órában foglalkozott a munkájával, több felesleges tevékenységre nem akarunk áldozni a már így sem létező szabadidőnkből!”

Otthon heti 26 órát tartanak a középiskolai tanárok, írják fent. Az összes európai országban 45 percesek az órák, kivéve Olaszországot és Spanyolországot, ahol 6O-55-5O percesek az órák. A Liceo classico-ban (humán gimn. latin és ógöröggel 6O percesek az órák és a délelőtt folyamán egyetlen 1O perces szünettel. A Liceo scientifico-ban (reál gimn.) 55 percesek, az Istituto tecnico-k és professionale-kban (technikum és szakközép isk.) 5O percesek a sok tantárgy és gyakorlati óra miatt.
Nekem ” csak” heti 24 órám volt, (ma is így működik), amiből 18 óra volt az effektív német tanítás (18x6O perces órák = 24 x 45 perces òrának felel meg.
A többi hat órában helyettesítenem kellett beteg kollegákat ill kaptam heti 1 órát diákokkal, akik „materia alternativa”-t , választották a katolikus heti 1 vallásóra helyett.

Jutalmak Olaszországban nincsenek az oktatásban. Túlórát csak délutáni extra projektekre kaptam: pl. színdarabot tanítottam be németül (a többi kollega más nyelveken), èvenkènt vittem az osztàlyaimat Nèmetorszàgba diákcsere akcióként, vagy tanulmányi kiràndulàsokra Ausztriàba ès Strassburgba az Európai Parlamentbe, dèlutàni korrepetàlàst is kellett vállalni az iskolàmban gyengébb tanulóknak és ezt külön fizették. Hat hetente kb. összehívták az un. „Consiglio di classe”= osztàlytanàcsot. Itt az osztàlyok tantestülete kötelezően résztvesz, valamint 2 diákképviselő és 2 megválasztott szülői képviselő. Itt kerül terítékre az osztály előmenetele, a tanterv betartása, de előveszik a problémákat is pl. a tanárokkal kapcsolatban (szinte bírósági tárgyalásként ) Jegyzőkönyvbe vesznek mindent (jelenlétet, napirendet és a problémákat), majd a jegyzőkönyv az igazgatóhoz kerül, aki áttanulmányozza és ha szükséges, behívja a bepanaszolt tanárt. Egy-egy ilyen osztálytanács havonta 2-3 délutánt is igényelt és kb. 6-7 délutáni órát. Az osztálytanácson kívül minden héten délelőtt kötelező volt 1 fogadó órát is megjelölni (általában lyukasórákat jelöltünk meg). Két hónaponként pedig szülői értekezletet tartottunk késő délután, mely kb. 3 órát tartott. A szakmai megbeszélésre voltak a Collegio dei docenti -k ( Tanári értekezlet). Evente kb. 3-4 alkalommal jó három óra javaslat v. projektek benyújtása és ennek megszavazása és elfogadása (akárcsak a parlamentben). Itt is mindent jegyzőkönyvbe vesznek és kötelező a részvétel.

Természetesen havonta dolgozatokat is kellett iratni minden tantárgyból, kivételt képezett a testnevelés és a vallástan. A dolgozatok dátumát kötelező volt beírni az osztálynaplóba 1 héttel előtte és közölni a diákokkal. A dolgozatok kijavítása pedig kb. 1 héten belül történt. Egy-egy félévben legalább 3 hivatalos dolgozatot kellett iratni és 2 szóbeli feleltetést kellett értékelni. A nyelvi portfolio Eu-s követelmény
volt az A1-A2-B1-B2-C1 szintek felmérésére.

A feladatainkhoz a nem fizetett továbbképzés is kötelező volt (itteni vagy külföldi egyetemeken), melyről igazolást kellett bemutatni. Az osztálynaplók kb. 7 éve digitálisak, a szülők interneten keresztül is kapnak értesítést a gyerekeik előmeneteléről és az összes iskolai tudnivalókról.

Mint ismeretes, Európában a legjobban Svájcban és Luxemburgban keresnek a tanárok, de Németországban is többet keresnek mint pl. Olaszországban és nincs annyi kötelező délutáni elfoglaltságuk. A szünidők miatt a tanári fizetés kissé alatta van nyugaton is a többi diplomás kereseteknek, ezért inkább női szakmaként
kezelik általános- és középiskolai szinten.
A tanév időtartamát az Európai Oktatási Bizottság szabja meg az EU-s országokban évente kb. 21O kötelező tanítási napot ír elő. A többi időszakot minden ország saját igénye szerint rendezheti, pl. a melegebb mediterrán országokban hosszabb a nyári szünet, az északi országok inkább őszi vagy síszüneteket választanak.

A tanárok munkáját éppen a sok iskolai szünet miatt irigylik sokan és ezért kevesen szimpatizálnak velük, még sztrájkok idején is.
Az iskolák legnagyobb része állami és a tanárok valamint a hivatalnokok fizetését
is az olasz állam finanszírozza Rómából a Ministero della Pubblica Istruzione.
Az iskolák karbantartása és rezsije viszont megyei, regionális szintű kiadás.

Olaszországban szakfelügyelőt csak súlyos esetekben hív az iskolaigazgató, viszont nagy szerepet kap a szülők és a diákok véleménye a tanítás minőségével kapcsolatban..
Kívánok minden jót, sok sikert . Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
prof. E.M.

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!