A mai napon vettünk végleges búcsút Dr. Bencze Izabellától.
A CÖF-CÖKA kuratóriuma nevében Dr. Csizmadia László, a kuratórium elnöke mondott búcsúbeszédet.

______________________________________________________________________________

Tisztelt Gyászolók!
Hölgyeim és Uraim!

Eljöttünk, hogy búcsút vegyünk a nemzet kiemelkedő szellemi honvédőjétől, Dr. Bencze Izabellától.

Nemzeti sírkertünkben történelmi nagyjaink nyugszanak, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály. Sokak sírjai emlékeztetnek nemzeti piramisunk építőkockáira és az ég felé törő csúcsára. Ez a piramis nem befejezett alkotás. Nőttön-nő, mert a szellemi élet civiljei, honunk szülöttjei gondoskodnak örökkévalóságáról.

A test porrá lesz, a lélek Isten országába érkezik, miközben a szellem örökségként marad a következő nemzedékekre. Izabella szellemi alkotásai összekötő cementet adtak összmagyarságunk építkezéséhez. A CÖF-CÖKA egyetlen női alapítója vitézi bátorsággal, kiemelkedő képességével a népfelség eszmeiségét szolgálta.

Az elmúlt évtizedekben, közéleti pályája során hozzájárult hazánk felemelkedéséhez. Részt vett a nemzet vagyonának megőrzésében, rámutatott a rablóprivatizáció visszásságaira, igaz keresztényként a közjóért harcolt, és amikor úgy hozta a sors, a Várban a készenléti rendőrség 2009-ben felállított sorfalán küzdötte át magát, hogy a civilek petícióját átadja Sólyom László köztársasági elnöknek. Írásaival gondozta nemzetünk trianoni sebeit. Gyűjtést szervezett a villám sújtotta székelyföldi Atyhai templom újjáépítésére.

Halála előtt megírt könyvéből idézek: „Életünk szakaszai olyanok, mint egy-egy gyakorlásra szóló zenei etűd, amely szerencsés esetben jelentős hangversenydarabbá állhat össze.”

A szellemi honvédelem felejthetetlen asszonyává lett. Vallotta, hogy az ember nemcsak eszére hallgat, hanem szívével is lát. Valóban, Dr. Bencze Izabella etűdjei hazafias hangversennyé váltak. Unokáinknak, gyermekeinknek csengjenek ezek a dallamok, utat mutatva.

Jogászként vallottad, hogy az igazság és az erkölcs szabályai a törvénykezésben primátust kell, hogy élvezzenek. Ezzel hamuba sült pogácsát helyeztél tarisznyánkba útravalóul.

Isten nyugosztaljon a találkozásig.