Csizmadia László beszéde

2018.11.30. – Szellemi honvédő díjátadó ünnepség

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A szellemi honvédelem nem új keletű fogalom. A II. világháború előtt Szabó Zoltán író szükségesnek tartotta, hogy e fogalmat tartalommal töltse ki.

A Magyar Nemzet lapban rovatot vezetve 1938 és 1941 között mozgósított a szellemi honvédelemre. Fő célja volt a nemzeti függetlenség megőrzésére buzdítás, a szociális igazságosság és a kulturális identitás megőrzése.

Szabó Zoltán eszmeiségét osztva, ez időkben Babits Mihály is többször megszólalt, „Mi a magyar” című kötetében írta: „a magyar lét nem kilátástalan és nem gyümölcstelen, talán éppen nehézségeinkből és gyötrelmeinkből fakadnak erőink, múltak őre lenni, ellenállni a rohanó világ áramlatainak nem könnyű feladat és semmi esetre sem tartozik a népszerű dolgok közé”.

Európa szerte a szellemi honvédelem reneszánszát éli.

A szellemek csatájában egymással szemben két érdekközösség áll. Az Európa Parlamenti választások előtt, az eddig rejtőzködő mammon világossá tett érdekeit, amelyek a világ fölötti uralom megszerzésére irányulnak. Az identitásukat vesztett szocliberális erők azonnal csatlakoztak. A megélhetési politikusaik pedig jövőjüket szeretnék konzerválni.

A másik oldal ragaszkodik az egyenrangú nemzetek Európájához, magáénak vallja a kereszténységnek köszönhető két alkotó elemet, a római jog és a latin kultúra eredményeit, mindezt teszi a görög filozófiából tanultak szerint. A most lelépő Európai Parlament és Európai Bizottság semmibe veszi a stabil Európához tartozó, a kontinens ősi hagyományaira támaszkodó szellemi identitást.

A kérdés az, hogy a civilek és közösségeik milyen pozitív befolyásolással lehetnek manapság saját sorsukra. Mi szellemi honvédők utópista törekvésnek nyilvánítjuk a brüsszeli elit erőlködését és egyértelműen elutasítjuk a föderációs Európára törekvést. Hirdetjük, hogy a mára kialakított európai hatalom új modellje szemben áll a demokrácia elveivel, nem tiszteli az tagállamok alanyiságát és az emberek mondanivalójára sem kíváncsi. A Közép-európai szabad nemzetek, a V4-ek összefogásával garantálhatják a rendet és a harmóniát a kontinensen. Szellemi honvédőink lényegi mondanivalója a szuverenitás és az identitás megőrzése mellett a szubszidiaritás fontossága, azaz az emberek saját sorskérdéseikről maguk dönthessenek.

Feltűnő, hogy a magyar kormány Európában Nagy-Britanniát is megemlítve, kötelességének tartja és ezzel bölcsességet is tanúsít, hogy megkérdezze állampolgárait tervezett lépéseiről.

Szellemi honvédőink feladata, hogy jó példával szolgálják az európai népek közösségét, európai szinten is a közjóra támaszkodjanak. Elődeink tisztelete megköveteli, hogy Európát és benne szülőföldünket, ha kell, tűzzel-vassal megvédjük. Amit most teszünk, az fegyverek nélkül zajlik, az értelem erejével megpróbáljuk távol tartani az Európára mások által szervezett formában ránk törő illegális bevándorlókat. A népfelség pajzsának magunk előtt tartásával, egy megváltozott, megreformált Európa Uniós intézményrendszert kell kreálnunk.

Ehhez a 2019 májusában tartandó Európa Parlamenti választások soha vissza nem térő alkalmat nyújtanak. A magyar és lengyel civil társadalom nagy többsége e tekintetben úttörő szerepet vállalt. Kezdeményeztük az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácskozás (EuCET) létrehozását.

Tavaly novemberben nemzetközi szimpózium keretében több európai állam neves polgárával döntést hoztunk arról, hogy 2019 tavaszán megalakítjuk, minél több uniós ország szellemi honvédőjével a tanácsot. A két állam jogászai párhuzamosan egyeztetve készítik a kongresszus vita anyagát, a lengyel professzorok mellett magyar részről az alkotók Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Völgyesi Miklós, Dr. ifj. Lomnici Zoltán és Dr. Gaudi-Nagy Tamás.

Nézzük meg, hogy az előzetes információk alapján mi az, amiben egyetértünk:

  • egyetértünk abban, hogy a szuverén nemzetek erős szövetségének tekintjük az Európai Uniót
  • nem tudunk attól eltekinteni, hogy a megválasztott képviselők egyértelműen küldőik akaratát érvényesítsék (talán egyetérthetünk abban, hogy a hazát kiárusító, megélhetési politikusoknak nem lehet helye az Európai Parlamentben)
  • elsőrendű feladatunknak tekintjük a polgári kezdeményezésekről szóló törvény bürokráciamentes hatékonnyá tételét
  • fellépünk a zsidó-keresztény civilizáció és kultúra védelmében
  • Európa határainak megvédése közös feladatunk, de emellett az országok ez irányú egyedi intézkedései a vitathatatlan szuverenitás részét képezik.

Kedves Barátaim!

Tekintsük át a múlt évben elvégzett munkánkat, civil missziónkat.

Hagyományos tevékenységünk része a lengyel Gazeta Polska civil klubjaival történő együttműködés. Együtt emlékeztünk Budapesten március 15-én az 1848-as szabadságharcra, a magyar és lengyel hősökre. November 11-én Krakkóban 300 szellemi honvédőnk tisztelgett Lengyelország függetlenségének 100. évfordulóján.

Szellemi honvédőink folyamatos igényének megfelelően több petíciót nyújtottunk be az Európai Unióhoz és tiltakozó levelet juttattunk el a Sargentini-jelentés elfogadása előtt az unió összes parlamenti képviselőjének. Társadalmi- és gazdaságpolitikai konstruktív fellépéseink a többség véleményét tükrözték.

Nem szeretnék megfeledkezni a választások előtt a Békemenet arcaival közösen szervezett Békemenetről, amely tükrözte a többségi Magyarország jövőre vetített akaratát.

Közösség építő munkánk keretében kisfilmeket készítettünk, amelynek nem titkolt célja az volt, hogy minél több állampolgár és közösség ismerje fel a civil társadalom jelentőségét nemzetünk építésében. 5 kisfilmet készítettünk, többek között a következő tematikák szerint:

  • kértük állampolgárainkat, hogy ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át a nekik kedves és fontosnak tartott alapítvány javára
  • vidéki kistermelői közösségek példát mutató alapításában vettünk részt, bemutattuk a vállalkozókat, szervező munkánk része volt a létrehozott termékek piacra juttatásának segítése
  • feladatunknak tekintettük a korszerű gyermek- és családi étkeztetés elősegítését, több ezer példányban Ízig varázs címen 4 évszakos technológia- és recept könyvet juttattunk el, olyan falvakba, ahol iskolai- illetőleg óvodai konyhák nyújtanak szolgáltatást.

Az előbbiekben említett tevékenységeinket 350 alkalommal, egyperces időtartamban, a televíziók reklámadásában népszerűsítettük.

Büszkék vagyunk Civil Akadémiánk sikerére, neves előadóink mágnesként vonzották az érdeklődőket. Ebben az évben nemcsak Budán, hanem Pesten is működtetjük kiváló moderátorunk Szabó Anett vezetésével, a napi aktualitást elemző közösségi összejöveteleinket.

2019-ben civil missziónk a vidéken élő nagycsaládokat célozza. Fontosnak tartjuk, hogy fiataljaink életfeltételeiket falun is megtalálják. Kiemelt programként kezeljük és a kormány felé is kezdeményezzük mini konzerváló berendezések népszerűsítését, telepítését, amellyel ösztönöznénk a falusi nagycsaládokat, elősegíthetnénk a kiskertek termésének tartósítását. Mindezt megélhetési forrásként és önfenntartásként ajánlanánk kisvállalkozások illetve civil szervezeteknek kiegészítő tevékenységeként.

Végezetül térjünk vissza második hazánkra, Európára.

Az ismétlés a tudás anyja, ezért valljuk, hogy a szabad nemzetek egyenlő Európáját követeljük.  Európának nem gyarmatosítókra, hegemónokra, hanem közösségekre van szüksége.

Engedjék meg, hogy ismét Babits Mihálytól idézzek: „meg ne inogj, népem, tarts ki nagy strázsádon, mert kell ma a bástya az omló világban”.

Jelmondatunkkal köszönöm meg figyelmüket, nagy magyarunk Széchenyi István szavaival „nihil de nobis, sine nobis”„semmit rólunk, nélkülünk”.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 Dr. Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!