Csizmadia László beszéde a Szellemi Honvédő Díjátadó Ünnepségen

Nyolcvan évvel ezelőtt 1938-ban Szabó Zoltán író megfogalmazta a szellemi honvédelem szükségességét.

Tény, hogy ameddig a szellem békésen csatázik, vér nem folyik.

A CÖF égisze alatt szerveződött mozgalom, amelyet Szabó Zoltán szavaival „szellemi honvédelem”-nek neveztünk el, olyan emberekből áll, akik napi kenyérkereső munkájuk mellett életük szerves részének tekintik a haza sorsával való foglalkozást. Nem tudnak és nem is akarnak közömbösek maradni a köz ügyei iránt, ezért nemcsak figyelemmel kísérik, de alakítják is a folyamatokat véleményeikkel és javaslataikkal.

Egy sajátos tudásbázis jött így létre, amely folyamatosan gyarapszik, új probléma felvetésekkel és a megszokottól eltérő megközelítési módokkal gazdagítva az elmúlt huszonöt év pártok uralta politikai kultúráját.

A CÖF-CÖKA támogatásával és a szellemi honvédelem révén sikerült lerakni egy új diszciplína, a civilitika alapjait. A napjainkban a témában szerveződő szimpóziumok már az eddigi tapasztalatok rendszerezését és a hosszú távú elméleti megalapozást szolgálják.

A szellemi honvédő munka talán soha nem volt fontosabb, mint most, amikor a nemzet szuverenitása, identitásának megőrzése mellett elkötelezett emberek és közösségeik azokkal az erőkkel néznek szembe, amelyek az Európai Uniót nyilvánvalóan a népek olvasztókohójává kívánják átalakítani.

Tudjuk, hogy van erő, amely megakadályozza a föderatív uniós elképzelések mindenáron történő keresztülvitelét, de ezt az erőt egész Európa számára nyilvánvalóvá kell tenni, föl kell mutatni. Ez nem más, mint a népfelség.

Hazánkban is evidencia a két tábor szakadatlan ellentéte és elkeseredett küzdelme, de valójában világméretekben zajlik az ideológiai csata, helyi fegyveres konfliktusokkal fűszerezve. A tét nem kisebb, mint hogy a globalizáció eszméje és ellenállást nem tűrő gazdasági-politikai gépezete képes lesz-e legyőzni az önálló nemzetek Európájának karakteres, szubszidiaritásra épülő rendszerét. A csapatok mindkét oldalon felsorakoztak. Most már a túlélés, a „ki kit győz le” a kérdés. Ha nehéz is, ideje tudomásul vennünk, hogy a kiegyezés egyre távolabbinak tűnik.

A szuperbirodalom hadseregének központi erejét a pénz, a fegyverek, és a neoliberális média támogatásával működő pártok alkotják. Ezzel szemben a klasszikus demokrácia hívei az emberekre, az egyre tisztábban látó, a nagy médiaálomból fokozatosan a valóságra ébredő polgárságra támaszkodnak, a „józan paraszti ész”-re, vagyis a nép erejére.

Európa döntés előtt áll, amelyhez egy nem kis horderejű egyenletet kell megoldania.

Azok a lépések, amelyeket az egyenlet innenső oldalán, vagyis most, a következő hetekben-hónapokban és években teszünk, visszavonhatatlanul meghatározzák az egyenlet túloldalát, ahol eldől, vajon gyermekeink és unokáink életében egyáltalán megőrizhető lesz-e még a nemzeti önrendelkezés és a szuverén magyar államiság.

A lélektelen, a pénz mindenhatóságára alapozott szuperhatalmi törekvések elsöprő gazdasági erejükkel, az alapvető emberi, közösségi és nemzeti igénnyel szemben állnak. Csakhogy a legerősebb birodalmak is összedőlnek, és vesztüket mindig az okozza, ha elhiszik magukról, hogy számukra nincs határ, és a nagyhatalmi cél bármely eszközt szentesít.

A világ változóban van, láthatóvá vált, hogy az információs hatalom birtokában a csúcs-oligarchák túllőttek a célon.

A politika és a tudat manipulátorai az eddigi, öröknek hitt siker ellenére előbb-utóbb szembesülnek majd a kudarccal. Rájönnek, hogy kódjaikat megfejtettük.

Szervezetünk, fontos ügyek emberi sorskérdések mellett mozgósítja a határon inneni és túli magyar egyesületeket, alapítványokat. 2011 óta testvéri kapcsolatot tartunk fenn a lengyel Gazeta Polska közel 450 klubjával. Közös fellépéseink, nemcsak kulturális vonatkozásúak, de kiterjednek a társadalom- és gazdaságpolitika aktuális kérdéseinek elemzésére is. Fontos feladatunknak tekintjük országaink, népeink hagyományainak ápolását.

A V4-ek Kelet-Közép-Európában betöltött szerepét a népfelség elvét hangsúlyozva civil háttérrel erősítjük, szellemi honvédőink konstruktív üzeneteit eljuttattuk az Európai Unió illetékes bizottságaihoz.

Meggyőződésünk, hogy aktivistáink és partnereink közjóért kifejtett munkáját, kormányzati és vállalati szinten is szükséges és érdemes támogatni. Önkéntes munkánk objektív mércéje tevékenységünk mérhető közhasznúsága.

A CÖF-CÖKA 2017-ben a Magyar Villamos Művektől elnyert támogatás segítségével végre, civil misszió keretében széles körben bemutathatta, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt alapítványok és egyesületek, családok és a nemzet érdekében. 4 db rövidfilmmel hívtuk fel a figyelmet a közjóért folytatott és igénybe vehető munkánkra. Itt és most ennek részletes bemutatására nincs lehetőség, megnyugtató azonban, hogy a hivatalos visszaigazolások szerint szolgáltatási ajánlatainkat, önkéntes munkára buzdító felhívásainkat, kb. 3 és fél millió ember látta.

Honlapjaink és mérlegeink igazolják, hogy minden egyes támogatónktól származó forint a közjót szolgálta és teljesíti a közhasznúság erkölcsileg is elismert követelményrendszerét.

Éves beszámolóink, pénzügyi jelentéseink követendő példát mutathatnak a sokszor szabálytalan elszámolás béklyójában vergődő pártoknak
Nem állunk sorba Júdás-pénzekért és nem élünk külföldről küldött támogatásokból.

Barátaim!

Figyelmet érdemlő országban élünk, a magyar emberek tetteinek pozitív kisugárzása van. 2010 után a kormány unortodox intézkedései meglepték a rabló kapitalizmus ultraliberális és posztkommunista híveit. Megszületett a várva várt példa, hogy miként lehet más a politika és a gazdaság.

A brüsszeli bürokrácia mindezt látva belepottyantott nadrágjába, támadásokat indítottak a magyar demokrácia és jogállamiság ellen. Ezzel egyidőben, 6 évvel ezelőtt azonban kiderült, hogy Magyarországon olyan kormány működik, amely számíthat polgárainak bizalmára. 2012. január 21.-én a Békemenet, Európában soha nem látott utcai sokasága kiállt és megvédte kormányát, Magyarország szuverenitását és identitását. Talán a jelenlevők is ott voltak és együtt meneteltünk.

Ott voltunk és ott leszünk, ha a bizalmunkat élvező és azzal vissza nem élő hatalom mellett kell demonstrálnunk. Kormányunk tudja, hogy a népfelséget tisztelni kell.

Ezzel szemben a brüsszeli elefántcsonttoronyban kvártélyozottak elfeledkeznek népeik képviseletéről, hangulatos kocsmákban steakevés és sörözés közben vélik megtalálni szerepüket.
Az Európa Unió Intézményeiben sok a megbukott vagy éppen bukásra váró ultraliberális globalista szemléletű figura. Sajnos magyar követőik is vannak, akik a hatalom megszerzését tekintik célnak, eszükbe sem jut, hogy a hatalom nem cél, hanem eszköz, azt a közösségek érdekei szerint nemzeteik javára kell gyakorolni.

  1. április 8.-án szavazás alkalmával dönthetünk jövőnkről, bizalmunkkal birtokba adhatjuk ismét a hatalomgyakorlást, de ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy éljünk azzal a lehetősséggel, hogy az arra érdemteleneket végleg kirudaljuk a politika színpadáról. A nép dönt, nem kell vacillálnunk.

Az ellenzékből ellenséggé vált országrablók ismét szövetkeznek, szeretnék kiénekelni a nehezen elkészített sajtot a szánkból. Segítségükre siet a Soros-félék pénzhatalmi gépezete, akik legszívesebben meg sem állnának a világuralom megszerzéséig. A hatalomért nyálcsorgató falánk ordasok, saját honfitársaikat küldenék rabszolgasorsba.

Barátaim!

Az április 8-i országgyűlési választások évtizedekre kijelölik családaink és nemzetünk sorsát. Döntésünk befolyással lesz Európára is. Egyre több európai polgár ismeri fel, hogy az ultraliberális pártszemlélet és a nyílt társadalom ideája mérgező vegyület. A boszorkánykonyha vegyésze pedig Soros György.

A magyar és lengyel szellemi honvédők kezdeményezésére 2017 novemberében megtartott nemzetközi szimpózium előkészítette a tavasszal megvalósítandó Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácsot. A jelenlévő aktív civilek kijelölték a célokat, amelyek hasonlatosak az alapító atyák téziseivel.

A Soros- féle méreg kevertyű helyett:

  • az egyenrangú nemzetek Európáját akarjuk,
  • a polgári kezdeményezések hatékonyságát kívánjuk növelni, a bürokrácia csökkentésével
  • egységes erővel megvédjük a 2000 éves európai civilizációt
  • tevékenyen részt kívánunk venni az EU reformálásában

Megvalósíthatónak látjuk, hogy 2019-ben létrejöjjön egy valóban Európa népeit képviselő, hatékony uniós intézményrendszer, amely megállítja az illegális bevándorlást és biztonságot teremt Európa őslakosságának.

Véleményünk szerint a Nemzeti Parlamentek brüsszeli duplikációjára nincs szükség. Hatékony szakbizottságok készíthetik elő a miniszterelnökök közös döntéseit. A 751 parlamenti képviselő felszabaduló költségei szolidaritással segíthetik az újkori népvándorlás visszaszorítását.

Szokták mondani, hogy az ismétlés a tudás anyja. Április 8-án rajtunk a sor. Ismételjünk, szavazzunk a jelenlegi kormányzás folytatására, ezzel együtt kinyilvánítjuk, hogy

  • Európa határait közösen kell megvédenünk
  • A Magyarországot és Európát védő kerítés lebontását senki sem kényszerítheti ránk.
  • A határainkat semmibe vevő, illegális bevándorlókat továbbra sem fogjuk befogadni, már csak azért sem, mert nem mi hívtuk őket
  • A pénzhatalom és bérencei nem kényszeríthetnek Európára, egy az Egyesült Államok típusú föderációs formát.

Ha szükséges a békemenet és a szellemi honvédők erejével ismét megvédjük szuverenitásunkat és identitásunkat.

Addig is üzenjük a hatalmi mámorban tévelygő brüsszeli megélhetési politikusoknak, hogy: semmit rólunk, nélkülünk.

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!