Csizmadia László beszéde a Munkástanácsok Országos Szövetségének Jubileumi Kongeresszusán

Nagyszerű – és a mai, ellentétek szítására szándékosan kiélezett közéletben példa értékű – az a felfogás, amely az érdekképviseletet úgy akarja ellátni, hogy eközben nem szembeállítani akarja egymással a munkavállalót és a munkaadót.

E gondolat kiindulópontja az, hogy a legfőbb célok –  a nemzeti felemelkedés, a közjó szolgálata, az igazságosság mindenirányú kisugárzásának elősegítése – közösek, éppen ezért ezek megvalósítása mind a munkaadók, mind a munkavállalók közös, elsőrendű érdeke.

A közjó követelményeire koncentráló érdekvédelem a magyar társadalom számára új jelenség. A munkavállalók érdekvédelme nem elsődlegesen a munkaadók ellen irányul, hanem a közös célokat is szem előtt tartja. Ennek jegyében próbálja elősegíteni egyik oldalon a munkavállalók és a munkaadók létalapját egyaránt megteremtő vállalkozások sikerességét, másik oldalon viszont az ebből eredő előny igazságos megosztását. Ez a munka nemcsak valami ellen, hanem valami mellett történő – ebből következően felelős – kiállást jelent. Új utat nyithat a szakszervezeti politizálásban, újra élővé teheti a társadalom és a szakszervezetek viszonyát.

Az elmúlt 20 év az országban lezajlott nagy politikai panama időszaka volt. Sajnos nyugodtan kimondhatjuk: nemcsak 1956 legfontosabb követelései, de maga a rendszerváltás sem valósult meg. Hazánkban a gyakorlatban jelenleg térdre van kényszerítve a demokrácia, ezáltal a két legfőbb normarendszer: az erkölcs és a jog érvényesülése is. A jogi és erkölcsi korlátok eltűntek A gazdaságot, a nemzeti vagyont a jelenleg is uralkodó oligarchia szétlopta, a szociális ellátó rendszereket, az oktatást, sőt a kultúrát is csaknem teljesen sikerült szétverni. A 10,3%-os munkanélküliség lelki és fizikai nyomorba dönti a családokat, demográfiai helyzetünk és tendenciáink katasztrofálisak. Most éppen 10 millióan vagyunk.

Fogjunk össze, és parancsoljunk végre megállj-t a tudatos – közvetett és közvetlen, fizikai és lelki – népirtásnak, az emberek semmibevételének, megalázásának!

Fogjunk össze és erősítsük meg a magyar kis- és középvállalkozásokat, alakítsuk át a gazdaságot! A gazdaság úgy és annyira legyen nyitott, ahogyan az az országban élő és ott adózó munkavállalók és munkaadók, itt dolgozó emberek és ide valóban pénzt és munkát befektető vállalkozók – azaz a mi – elvárásainknak, közép- és hosszú távú érdekeinknek is megfelel!

Fogjon össze, fogjon kezet a magyar munkavállaló és a magyar munkaadó! Egymást segítve, a közös érdekekre alapozva teremtsünk új munkahelyeket tisztességes bérrel, és tisztes nyereséggel, a munka minden fajtájának megbecsülése mellett!

Vissza kell helyezni a munka becsületét arra a helyre, ahonnan letaszították: a legfontosabb emberi alapértékek közé. Ez csak úgy történhet, ha egyidejűleg kemény eszközökkel kiirtjuk a mutyizáson alapuló, munka és kockázat nélküli pénzszerzés lehetőségeit, és legfőképpen azt a mentalitást, ami a másik ember, az ország vagy kiszolgáltatott társadalmi csoportok megrövidítését természetesnek, sőt érdemnek, ügyességnek, értékes szellemi teljesítménynek állítja be.

Tisztelt Kongresszus!

Tudjuk, hogy változtatnunk kell, nemcsak elvekben, de a gyakorlatban is. A változtatás talán egyik legfontosabb eszköze mindkét területen a Társadalmi Kerekasztalnál megszületett tervezet alapján a Társadalmi Szerződés megkötése, melynek 12 pontja a civil társadalom, benne a Munkástanácsok alapköveteléseit is tartalmazza.

Ha sikerül kellőképpen összefognunk és megfelelő összehangolt erőt felmutatnunk, elérhetjük, hogy a jövő nemzeti kormánya még a választások előtt felveszi programjába azokat a követeléseket, amelyeket a Társadalmi Szerződési ajánlatban megfogalmazunk. Ezzel – az elmúlt 20 év óta először – a civil társadalmat abba a helyzetbe hozhatjuk, hogy amikor belép a szavazófülkébe, már tudja, hogy kire és miért szavaz.

A Társadalmi Szerződés megkötése nagyon fontos lépés! Legyen ez első világító fény az éjszakában! Félre az „oszd meg és uralkodj” eddigi gyakorlatával, helyette jöjjön az „egységben az erő”  szebb korszaka!

Azért kell összefognunk, mert felelős kormányzást és partneri viszonyt akarunk! Ezt várjuk el azoktól, akik vállalják a kormányzati felelősséget! Mind a kölcsönös felelősség, mind a partneri viszony a Társadalmi Szerződésben ölt testet, mert ebben a leendő kormányzó erőkkel közösen rögzítjük az alapvető célkitűzéseket, a legfontosabb cselekvési irányokat, és vállaljuk, hogy mindent ezek megvalósítása érdekében, együttműködve, egymást támogatva a közös célért, a közjó szolgálatáért teszünk!

Barátaim!

A Civil Összefogás Fórum büszke arra, hogy együtt harcolhat a Munkástanácsokkal olyan nagy, közös ügyekért, mint az új Alkotmány, a népfelség elvének gyakorlati megvalósítása. Ezek a legfontosabb pontok a civil kontroll intézményeinek megteremtése és napi gyakorlatba való átültetése irányában.

Isten áldja és segítse céljainkat, közös munkánkat.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!