Csizmadia László a nemzetközi sajtótájékoztatón elhangzott beszéde

Bemutatom a hozzászólókat:

Bencze Izabella – CÖKA kuratóriumi tag
Joanna Urbanska – Gazeta Polska 300 klubjának képviselője
Fricz Tamás – CÖF alapító, szóvivő
Zsoldos Ferenc – a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, a CET alelnöke (Vajdaság)
Cservák Csaba – tanszékvezető, egyetemi docens

Csizmadia László vagyok, a CÖF egyik alapítója, a CET elnöke, a Szellemi Honvédelem létrejöttének kezdeményezője.

Jelzem Önöknek, hogy a kiselőadások elhangzása után lehetőségük nyílik kérdéseik feltevésére.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyarország jogállamiságát és demokratikus rendszerünket a hazai ellenzék egy részének közreműködésével folyamatosan érik a külföldről érkező, politikai indíttatású támadások. Az Európai Unió intézményei kettős mérce alapján ítélik meg hazánkat. Elég csak rámutatnom Rui Tavares pártpolitikai célokat szolgáló, a magyarországi jogállamiságot
megkérdőjelező jelentésére, amit sajnálatos módon a LIBE bizottság többségi baloldali erővel elfogadott.
Mai sajtótájékoztatónkon nagy figyelmet szentelünk Viviene Reding uniós biztosra, és a magyarok számára elfogadhatatlan kampány tánclejtéseire, amit önös érdekből az Európai Parlament baloldali erőinek megnyerése céljából folytat.

Nemzetünk elleni összeesküvés ez a javából.

Miért is?!
Mert igyekszünk kitörni az oszd meg és uralkodj szocliberális eszmeiségű hatalom gyakorlás szemfényvesztő és álságos, Európára gazdaságilag is végzetes, csődöt mondott rendszeréből.

Az Európai Parlament összeeszkábált baloldali intervenciója konspirál a dicstelenül megbukott hazai rezsim lejárt szavatosságú vezető politikusaival, Gyurcsány Ferenccel, Bajnai Gordonnal és Mesterházy Attilával.

2010 óta azonban a magyar demokrácia erős és töretlenül élvezi a választó polgárok túlnyomó többségének támogatását.
Ez a tény hiábavalóvá teszi Soros György, Hillary Clinton intézményeinek pénzügyi beavatkozásait, annak a hiú ábrándnak reményében, hogy a csúfosan leszerepelt Gyurcsány-Bajnai szövetség pénzsóvár szolgalelkűségére alapozva, korszakvisszaváltás történjen Magyarországon.

Sajnáljuk, hogy Viviene Reding uniós biztos e korszakvisszaváltás híveinek hálójába került. A Bilderberg-csoport titkosított álcája mögött szövetkezik Bajnaiékkal, akik
a totális globalizáció, az offshore cégek további virágzásának hívei mindent elkövetnek azért, hogy külföldi támogatóikat kiszolgálják és az évtizedes gyakorlatban megbukott liberális gazdasági modellt fenntartsák.

A magyar szellemi honvédők úgy látják:

A  kormány által vezérelt magyar gazdasági út lényegesen eltér az Unióban eddig kipróbált, de 5 éve eredménytelen válságkezeléstől. A kormány a magyar emberekre nehezedő pénzügyi és gazdasági terheket csökkentve, a multi-cégeket és bankokat is bevonta az állami adósságok rendezésébe. Az intézkedések a jelzett pénzügyi körökből kiváltották Magyarországgal szemben az ellenséges lobbizást.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Önök is érzékelhetik, hogy az Európai Unió parlamentjének kezdeményezésére bizottsági vizsgálatok elindításával folyamatosan támadás éri a magyar alkotmányt, a közmédiát, és azt akarják elhitetni, hogy országunkban megszűnt a jogállamiság és soha nem látott mértékű a demokrácia deficitje.

Válaszul a magyar civilek Európában egyedülálló módon békés, csendes, 400 ezres békemenettel üzenték meg az Európai Unióból minket támadóknak, hogy megvédik és támogatják a magyar kormány intézkedéseit. Úgy látszik, ez is kevésnek bizonyult, mert a bírálatok sokasodnak, az Európai
Unió kijelölt bizottsága monitoring eljárást javasol Magyarország ellen, és egyre több kötelezett szegési eljárást helyeznek kilátásba.

Ennek hatására fokozódik a magyar identitás és szuverenitás védelme érdekében az összefogás. Az úgynevezett Tavares-jelentés nyilvánosságra kerülése kapcsán a Civil Összefogás Fórumot közel 5000 értelmiségi polgár kereste meg, melynek eredményeként itt is bejelentjük a Szellemi Honvédelem Mozgalmának létrejöttét. Lelki közösséget alkotunk a Békemenet polgárságával és készen állunk minden elfogult, hazánk ellen irányuló hamis vádra, politikai csúsztatásokra, szakmai hozzáértéssel, érvekkel és tettekkel válaszolni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

– Kijelentjük, hogy a Nemzetek Európájának nem csak hű tagjai vagyunk, hanem építői is.

– A magyar emberek nem fasiszták, antiszemiták, vagy rasszisták – mindig békés befogadó nemzet voltunk és leszünk.

– Nem vagyunk nacionalistábbak más ország polgárainál, de tiszteljük keresztényi hagyományainkat és megőrizzük emlékeinket.

– Minden nemzetnek saját, megkérdőjelezhetetlen joga alkotmányának elkészítése.

– Józan nemzetünk nem fogadja el az uniós kettős mércét, de szakmai viták után mindenkor meggyőzhető a hibás intézkedések megszüntetésére.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Most azok az erők szövetkeznek legitim demokráciánk ellen, akik 2008-ban a csőd szélére sodorták országunkat. Ők azok, akik nyakig eladósították népünket, miközben felélték nemzeti vagyonunk 90 %-át. Egy milliónál több deviza hitelest hagytak cserben, miközben offshore cégekbe vitték ki az államadósság kétszeresét.

A szellemi honvédők szeretnék felnyitni az Önök szemét, hogy egyes nemzetközi politikai erők annak a bukott rezsimnek a visszatérését támogatják, amely 2006-ban a békés tüntetőkre lovas attakot vezetett és gumi lövedékkel lövetett. Amelynek miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc saját maga vallotta be, hogy éjjel-nappal hazudtak választóiknak, eltitkolták és meghamisították az ország gazdasági és pénzügyi adatait és a napokban még az is kiderülni látszik, hogy az akkori ellenzék lejáratására szövetkeztek az alvilággal.

A Szellemi Honvédelem Mozgalma nem irányul senki ellen, de megvédi nemzetünk jogos érdekeit.
Kiállunk az eddigi utunk mellett, amelynek eredménye, hogy miközben visszafizetjük az IMF hitelünket, kikerültünk a túlzott deficit eljárás alól.
A GDP az első negyedévben, uniós viszonylatban is magas mértékben, 0,7 %-al nőtt.
A foglalkoztatottak száma 2010-hez képest 160 ezer fővel magasabb.
Az infláció 2 % alá csökkent.
A rezsiköltségeket a kormány folyamatosan csökkenti.
Befejezéshez közeledik a nagy ellátó rendszerek (egészségügy, oktatás) átalakítása.

Ezúton is kérjük a nemzetközi hírközlő szerveket, hogy objektíven tudósítsanak a magyarországi helyzetről. Szellemi honvédőink szolidaritásra és nemzetközi együttműködésre hívják Európa polgárait, akik a Nemzetek Uniójának hívei és érdekeltek az EU demokratikus megújításában.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Jöjjenek el a 2014-es országgyűlési választásokra, meglátják, hogy a magyar civil társadalom ismét bölcsen fog dönteni. Teszi ezt majd önállóan, visszautasítva minden manipulált beavatkozást.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!