Csatlakozzon Társadalmi Szerződésünkhöz!

A fentiek szellemében, húsz évvel az Ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal megalakulása után, a Civil Összefogás Fórum Társadalmi Kerekasztalt hozott létre az új korszak megalapozása érdekében.

A Társadalmi Kerekasztalban megjelenő civil összefogás célja a Társadalmi Szerződés megkötése azokkal a nemzeti politikai erőkkel, amelyek nyitottnak mutatkoznak a civil társadalom kiérlelt programjavaslatait kölcsönös egyeztetés után elfogadni azzal, hogy a javasolt pontokat – még a választások előtt – beépítik választási programjukba, és garanciák biztosítása mellett vállalkoznak a szerződéskötésre.

A Társadalmi Szerződés pontjai:

 1. Új alkotmány kidolgozása a történelmi hagyományainkat követve, a népfelség elvét helyreállítva, az állampolgárok és a civil társadalom képviselőinek széleskörű bevonásával, végül népszavazáson történő megerősítésével.
 2. A kormányzati-, kormánypárti politikusok, és közhivatalnokok, teljes körű elszámoltatása, a nemzeti vagyon eltékozlásáért, az ország társadalmi és gazdasági csődjéért felelős személyek erkölcsi-, és jogi felelősségre vonása.
 3. A nemzetünk megmaradásához, jövőjéhez elengedhetetlen – még állami tulajdonban lévő – vagyonunk megtartása, a már eladott javak törvényes visszaszerzése. A köz- és magántulajdon, továbbá a nemzeti vagyon alkotmányos védelme.
 4. Termőföldünk magyar kézben tartása, a külföldieket földtulajdonhoz juttató zsebszerződések megsemmisítése, az édesvízkészleteink, ásvány- és termálvizeink magyar köztulajdonban tartása, hasznosítása.
 5. A közbiztonság helyreállítása, az élet-, és vagyonvédelem területén az állam kiemelt felelősségének megteremtése. A rendőrség szakmai, erkölcsi megerősítése a szabályok betartatása, és a bűnüldözés érdekében.
 6. Emberközpontú, egészségkultúránkat fejlesztő, közcélú egészségpolitika, az ezt megalapozó, átlátható és ellenőrizhető társadalmi egészségbiztosítással, annak intézményrendszerével. Az érintettek méltányossági, és döntési jogával.
 7. A nemzetfogyás, a népesség összetételének további, a magyarságot katasztrófába sodró változásainak megakadályozása, a családok feltételekhez kötött kiemelt állami támogatása, a családsegítő adózás bevezetése és a fiatalok itthon tartása.
 8. A magyar vidék, a falvak életképességének megteremtése, iskoláik, orvosaik, templomaik, boltjaik, postáik megtartása, a termelők szövetkezéseinek, termékeik piacra juttatásának támogatása és segítése.
 9. A munkavállalók zömét foglalkoztató kis- és középvállalkozások védelme, megerősítése, megújulásuk segítése. A fenntartható fejlődésüket, munkahelyteremtésüket, zöldipari beruházásaikat középpontba állító gazdaságpolitika.
 10. A nemzettudat felébresztése, építése történelmünk és keresztény hagyományaink alapján. Minőségi köz-, és felsőoktatás, tantervek, valamint pedagógusképzés. Az alapiskolákban az erkölcs- és hittan tanulásának kötelező választhatósága.
 11. A Magyar Köztársaság határain kívül az Európai Unióban, vagy a közösségen kívül élő magyarok állampolgárságának visszaadása. A szülőföldön maradás érdekében, területi- és kulturális önállósági törekvéseik támogatása.
 12. Nemzetépítő, értékőrző, nyelvünket ápoló és védő, törvényben szabályozott, mértékadó közszolgálati, és kereskedelmi média megteremtése, amely közvetít a politika és a civil szervezetek, a közszereplők és a polgárok között.

A társadalmi szerződés aláírása a leendő kormány oldaláról azáltal történik meg, hogy a fenti pontokba foglalt civil igények deklarált módon megjelennek a választási,  majd a kormány- programban.

A nép a szavazataival ír alá, amikor a lehető legnagyobb többséggel áll a civil elvárások megvalósítását felvállaló nemzeti erők mögé. 

Az így megkötendő szerződés garanciát jelent a civil társadalom legfontosabb követeléseinek megvalósítására. A felek – a nép és a leendő kormány – között a kölcsönös bizalom alapján létrehozza a hosszú távú együttműködést. A két fél közös, egyező szándéka kibontakoztatja a harmonikus, nemzeti érdekeken alapuló, a közjót szolgáló kormányzati és civil együttműködést, amely hasznos a társadalom minden tagja számára.

A civil összefogás minden mozgósító erejével törekszik a programját megvalósító nemzeti kormány támogatására, ugyanakkor – ha kell -, civil erővel védelmezi a szerződésben foglaltakat betartó és azt végrehajtó kormányt, valamint annak minden nemzeti felemelkedést és közjót szolgáló intézkedését.
A hatalomra kerülő kormány ennek ellentételeként vállalja, hogy a legfontosabb, a társadalom nagy többségét érintő rendelkezéseinek megalkotása előtt az érintett civil szervezetekkel a párbeszéd szellemében előzetesen egyeztet, és a civilek véleményét lehetőség szerint – adott esetben kompromisszumok árán is – figyelembe veszi, beépíti döntéseibe.

Budapest, 2009. október 9.

A 2009. október 9-én 13.00 órakor a Budapest, V., Egyetem tér 5. sz. alatt megtartott Társadalmi Kerekasztalon részt vevők kiegészítő nyilatkozatait hangfelvétel és jegyzőkönyv alapján a szövegbe illesztette a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Civil Összefogás Fórum.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!