CET a civil hálóban

A kétharmados többség a magyaroknak megadta az esélyt az érdemi összefogásra, újraélesztette a nemzettudatot és megmozdította a tenni akarást. Ennek jegyében hozták létre 2011. július 5-én az elszakított területekről (hét országból) jött nemzettársaink és az anyaország civiljei az állandó Civil Együttműködési Tanácskozást (CET). A szervezet célja nem kevesebb, mint a magyar nemzet fenntarthatóságának biztosítása. A CET Trianont nem feledve – és továbbra is várva a jóvátételt az akkori ítélkezők utódaitól –, most már a jövőre, az új magyar útra koncentrál, de éles szemmel kell követnie nemcsak az európai folyamatokat, hanem a 21. század világszintű társadalmi és gazdasági földrengéseit is. A körülöttünk zajló események kétségtelenné teszik, hogy a politikai pártok legtöbbjének ideológiai maszkjai népbutító manipulációt takarnak, melyre az értékelvű civilizáció nemet mond. Vége az illúzióknak, a tökéletesnek beállított társadalmi berendezkedések rossz működése nyilvánvalóvá vált. A világ gazdasági és társadalmi rendszereinek mozgatói – a jelen helyzet előidézői – a maguk ásta verembe estek. Lelepleződött a pénzügyek hatalmasainak gyarmatosítása. Írország, Portugália, Spanyolország és Görögország helyzete önmagáért beszél. A mindenhatónak kikiáltott hatalmi berendezkedések összedőlnek. Az Egyesült Államok vesztésre áll az új keleti erővel szemben, az arab világ lázad, a kék bolygó már-már végveszélyben van. Európának észbe kell kapnia, le kell vonni a tanulságokat. A keresztyén Európa tartalékait – az erkölcs, a több évezredes kultúra erejét – felhasználva újfajta szolidaritás és összetartás alapjait kell megvetni.

Ez nem utópia, hiszen példák sokasága mutatja, hogy ami évszázadokon át lehetetlennek tűnt, ma valóság. Az ipari, technológiai és információs forradalommal szemben a társadalmi rendszerek változása ugyan lassúbb folyamat, de az irányok láthatók, észre kell vennünk őket. Európa megújításra szorul, csak az egész kontinens együttműködésének megszervezésével veheti fel a versenyt a világ földrész nagyságú birodalmaival. Mi, magyarok a szükségből most erényt kovácsolhatunk. A módszerek kidolgozásában élen járó szerepet kér a CET, hiszen a hatalom nem a kormányok, hanem a civilek tulajdona. Igaz, hogy a hatalmat a választásokon a legjobb programot ígérő pártra szavazva az általa megalakított kormánynak adjuk – de csak egy időre. Nem tulajdonba, csak ideiglenes birtokba! A program végrehajtásának feladata természetesen a kormányé, de a nemzetépítés ettől függetlenül a polgárok összességének mindennapi feladata! A civil társadalom és a mindenkori kormány között párbeszéd kell, ebből rajzolódnak ki a kormány és a civilek közös munkái, meghatározott feladatkörökkel.

A Kárpát-medencei CET első tanácskozásán a nemzet polgárai és közösségei történelmi elhatározásra jutottak. Felkínálták a magyar polgárok egyesített, önkéntes munkáját az anyaország kormányának, amely a felajánlást – reméljük, nemcsak látszólag – örömmel elfogadta. A közös nyilatkozatot aláíró több mint harminc jelentős civil társulás várja a közjóért és a nemzet boldogulásáért tenni akaró csatlakozókat. A CET kapuja kitárva a Kárpát-medencei magyar közösségek előtt.

Forrás: Magyar Hírlap 2011.08.05.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!