Böjte Csaba – megint fején találta a szöget 

„Én nem a bevándorlóktól féltem Európát, hanem a lagymatag keresztényektől. Az a természet rendje, hogy az a népcsoport, amely vegetál, amely nem alkalmas rá, hogy az életet továbbvigye, elsorvad, kihal, lehúzzák a lefolyón, és a helyüket elfoglalják azok a népek, amelyekben van életerő, lendület, bátorság, Teherbe ejtik feleségüket, csobogó élet veszi őket körül. A mai Európa langyos állóvíz, ahol sok ember egyik legfőbb gondja a fogyókúra, az alakformálás és értéktelen, csillogó kacatok gyűjtése, a testet, lelket megrontó élvezetek utáni hajsza. A Jóisten, úgy látom, a migrációs kérdéssel egy jó nagy fakanalat ragadott, és elkezdte kavarni ezt a hatalmas fazekat. Isten azt szeretné, hogy térjünk észhez, térjünk meg, különben elveszünk. Ne magunkra aggatott címkékkel jelezzük, miben hiszünk, hanem legyen gerincünk, jól definiált értékeink, amelyekhez tartjuk magunkat. Ne nyafogjunk, hogy de nehéz a feladat, hanem küzdjünk. A focicsapat sem siránkozhat, ha erős az ellenfél, hogy jaj, összeesküdtek ellenünk, tervet eszeltek ki, hogyan győzzenek le bennünket! Küzdeniük kell, megfogalmazni saját elméletüket, hogyan nyerhetik meg a meccset! Az most a kérdés, káoszba süllyedt harmadik világ lesz-e Európából, vagy a tolerancia, a becsületes munka, a párbeszéd útján mi leszünk képesek segítő kezet nyújtani, hogy mindenütt megteremtődjön egy rendezett, békés világ. Nem lehet folyamatosan félrevert harangok zajában élni, ezért nyugtassuk meg magunkat, s arra összpontosítsuk erőinket, ami a feladatunk. Jókedvvel, örömmel, gyermekekkel töltsük meg a Kárpát-medencét, mert az ország mindig azé lesz, aki élettel, gyermekkel tölti meg. Ha nem lesz gyermek, a légüres teret a máshonnan jövő emberek töltik be. A demográfiai kérdés az egyik legfontosabb a Kárpát-medencében. Ha ezt nem tudja népünk megoldani, legördül számunkra a függöny.”

A diagnózis valóban jó, viszont a javasolt terápiával nem értek egyet.

„Az most a kérdés, káoszba süllyedt harmadik világ lesz-e Európából, vagy a tolerancia, a becsületes munka, a párbeszéd útján mi leszünk képesek segítő kezet nyújtani, hogy mindenütt megteremtődjön egy rendezett, békés világ.”

Idézem a tolerancia jelentését: „A tolerancia latin eredetű szó, elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt.” (wikipedia.org)

Tudjuk, hogy a keresztény gyökereken felnőtt Európának nem az a baja, hogy intoleráns, türelmetlen lenne a mássággal szemben, hanem éppen az, hogy túlzottan is toleráns, és befogadott a keresztény értékrenddel összeegyeztethetetlen, keresztény szempontból nézve alacsonyabb rendű, kevesebb erőfeszítést igénylő viselkedési normákat is. Márpedig az ember esendő és praktikus, minek következtében néhány évszázad alatt ezek a könnyebb, komfortosabb viselkedési normák kiszorították a szigorúbb szabályokat követő keresztény értékeket Európa életéből, Európa látványosan megszakította gyökerét a kereszténységgel. Ezzel nyilvánvalóan a civilizáció halálos ítéletét írta alá, ami napjainkban beteljesedni látszik.

Ennek ellenszere viszont nem a „tolerancia” és a „becsületes munka” lenne, hanem a keresztény értékrend felmutatása, és számonkérése a társadalom életében az egyházi klérusok, vagyis a keresztény egyházak hivatalos szervezeti által. (Mert sajnos, vagy nem sajnos, több keresztény egyház is van, de ezek közös platformja kellően széles ahhoz, hogy egy egészséges társadalom alapját képezze.)  Vagyis a keresztény egyházak vezetőinek lenne a kötelessége az, hogy a híveiket erkölcsileg elkülönítsék ettől a romlott, egyre gyorsabban a saját megsemmisítése felé tartó társadalomtól. Vagyis az apostol utódok, a főpapság a felelős a keresztény Európa pusztulásáért. Ők kapták a küldetést és a hatalmat ahhoz, hogy Krisztus tanítását a népek között terjesszék, de ők nem hogy terjeszteni, még megtartani sem tudták. Nyilván van rá magyarázatuk. Egy részük maga is elveszítette a hitét a tanításban, viszont a nagyobb részük a konfliktuskerülés, a konformizmus miatt alkuszik meg a világ romló értékeivel.

Persze ezzel a jó Csaba atya is nyilván tisztában van, viszont valahol ő is a klérus tagja, ezért nem teheti meg, hogy nyilvánosan kritizálja a feletteseit.
Viszont az igazságot ki kell mondani, ezért mint laikus hívő, én teszem meg helyette, hátha az illetékesek is meghallják, amit egyébként maguknak is tudniuk kell, hogy a rájuk bízott lelkekért felelősség terheli őket, amitől csak akkor mentesülnek, ha az embereket a Krisztus által felmutatott igazság szerint tanítják. (Mt 5,20)

GYI

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!