Bírálat

Móricz Eszter, a budapesti XV. kerületi önkormányzat MSZP-s képviselője és bizottsági elnök egy nyilatkozatában kijelentette, hogy részt vesz az októberi népszavazáson és nemmel szavaz majd.

Röviddel ezután, miután pártja vezetői „elbeszélgettek” vele, visszavonta állásfoglalását és közölte, távol marad a szavazástól, nem támogatja a a miniszterelnök politikáját.

E dologgal összefüggésben kénytelen vagyok ismételten megemlíteni, hogy soha nem voltam megelégedve a Fidesz kommunikációs képességeivel. Móricz Eszter esete ugyanis nem egy párt által megkövetelt pártfegyelem miatt fontos, hiszen ilyesmi más párokban is követelmény, – még ha nem is mindig demokratikus -, hanem magának a pártnak a mentalitása, politikai állásfoglalása. Arról van szó ugyanis, hogy az MSZP, hasonlóan ellenzéki párttársaihoz, magát demokratikusnak állítja be ugyan, de ellenez egy olyan népszavazást, mely az egész ország jövőjét dönteti el, holott a népszavazás intézménye a demokrácia egyik ismérve. Másfelől, ebből világosan következik az  is, hogy ez a magyar (!) párt egyértelműen a korlátlan számú bevándoroltatást támogatja, szövetségben az Európai Unió egyes vezető tisztségviselőivel és Soros Györggyel, tehát amennyiben ők lennének éppen hatalmon, akkor nem lenne népszavazás (vagyis nem lenne demokrácia) és kérdés nélkül ráterhelnék a magyar népre az erőltetett migráció minden, kvóta szerinti anyagi terhét és veszedelmét. Ők tehát egyértelműen a népszavazás érvénytelenségében érdekeltek, ennek reményében  szólítanak bojkottra. Megjegyzem,  hogy a miniszterelnök politikája egyre inkább elfogadott Európa számos országának közvéleménye számára, de az oly demokratikus pártnak, mint az MSZP, ez nem lehet szempont.

Sajnálatos, hogy Kósa úr ezekre a valóban fontos tényekre nem mutatott rá.

Ami Móricz Esztert illeti, honlapján érdekes írás olvasható, mely f. hó 17-tel keltezett.  Címe: A palotaiak tartanak a menekültektől, alcíme: Aggódó rákospalotaiak, avagy szavazás a szavazásról

Egy helyi közvéleménykutatásról van szó, melynek eredménye lényegében a kerület lakosságának a betelepítést elutasító felfogását tükrözi. A képviselő asszony tehát ezzel a cikkel is szembemegy pártja hivatalos állásfoglalásával, de a fentebb említett „hátraarc” viszont kerületének közvéleményével megy szembe. Kérdés, hogy az írást mikor tiltják le a honlapról.

V.A.

 

http://moriczeszter.hu/thirek/hir-160917-01.html

A palotaiak tartanak a menekültektől
Aggódó rákospalotaiak, avagy szavazás a szavazásról

2016 szeptember 17.    Hírek Palotáról

A XV. kerületiek jelentős többsége nem kér menekültekből – ez derült ki többek között a Móricz Eszter weboldalán végzett közvélemény kutatásból. A képviselőnő a helyiek álláspontját kívánta megismerni.

Mivel a kormány népszavazást kezdeményezett az uniós „kényszerbetelepítés” ellen, a www.moriczeszter.hu weboldalon kíváncsiak voltunk a rákospalotaiak, ezen belül is a 12. számú országos egyéni választókerületben élők véleményére, hogy miként vélekednek a kormány szándékáról és a „migráns-ügyről”.
Három kérdést tettünk fel: 1. Fontosnak tartja-e a nem magyar állampolgárok kötelező betelepítéséről szóló október 2-ai népszavazást?; 2. El tudja-e képzelni a tömeges méretű bevándorlók/migránsok európai kulturális integrációját?; 3. Mennyire ismeri az állami és európai uniós rendelkezésekről döntő jogköröket, döntési mechanizmust?

Közel ezren válaszoltak a kérdésekre, és választottak a felsorolt válaszlehetőségek közül.

Az első kérdésnél a válaszadók 54 százaléka fontosnak tartotta a kormány népszavazási akcióját, „mert az ország sorsa múlik ezen” azaz egyetértett azzal, hogy Brüsszel az országra ne akarjon erőltetni valami olyasmit, amit a magyar állampolgárok nem óhajtanak.
A válaszadók 42 százaléka vélte úgy, hogy nem fontos, mert „a vállalt EU-kötelezettségek miatt nem befolyásol semmit”. A válaszadók 4 százalékát ez a téma nem érdekelte.
A második kérdésre bizony egyértelmű volt a felelet.

A válaszadók 94 százaléka szerint elképzelhetetlen a bevándorlók/migránsok európai integrációja, mert a nagy kulturális különbségek miatt „képtelenek bármilyen együttélésre”, 6 százalék viszont elképzelhetőnek tartaná, ha az integráció szervezett keretek között történne.

A harmadik kérdés az uniós döntési mechanizmusról való ismereteinkről szólt. Nagyon kevesen érzik úgy, hogy A-tól Z-ig betéve tudnak mindent arról, hogy mi, miért és hogyan történik az EU-n belül. A „tökéletesen tisztában vagyok vele” lehetőséget a válaszadók 6 százaléka jelölte meg, „a lényegét ismerem” lehetőséget 7 százalék, a „szokásosnál több ismeretem van róla” választ pedig 8 százalék. Felületes tudással többen rendelkeznek: „az átlagos ismereteim” vannak választ 20 százalék, a „valamelyest ismerem” lehetőséget 36 százalék nyomta meg. Meglepően sokan, 24 százalék vallotta be, hogy egyáltalán nem ismeri, hogyan zajlik hivatalosan a döntéshozatal.

Az eredményekből néhány következtetés levonható. Például az, hogy hatásosnak tekinthető a kormány hosszú hónapok óta zajló népszavazási kampánya, hiszen a válaszadók több mint a fele meg van arról győződve, hogy a migráns-ügy sorsfordító az ország szempontjából. A hatásosságot az is jelzi, hogy a válaszadók nagy többsége semmilyen toleranciát nem mutat a migránsok iránt.
– A szavazás eredménye nem lepett meg hiszen jómagam is bár szolidáris vagyok a közel-keleti háborús övezetből Magyarországon keresztül az Unióba érkező embertársainkkal, – hiszen családjukat, vagyonukat, hazájukat hátra hagyva voltak kénytelenek eljönni egy harcmentes és megélhetési lehetőséget kínáló kontinensre –

csak abban az esetben tartom elképzelhetőnek a támogatásukat, ha az szigorúan ellenőrzött módon lépnek az Unió területére, és ők is mindent megtesznek az európai közösségbe való beilleszkedésért.

Sajnos az eddigi Nyugat Európai példa a beilleszkedésről nem ad bizakodásra okot. Az illegálisan érkezőket, a törvényeket szándékosan kikerülő menekültek befogadását nem tudom támogatni. Már csak azért sem, mert nőként nagyon fontosnak tartom a biztonságot, a magyar családok biztonságát is, és az ellenőrizetlenség rengeteg veszélyt rejt magában. A nagy számok törvénye alapján a tömegesen érkező csoportok között lehetnek tisztességtelen szándékkal érkező emberek is – mondta Móricz Eszter.

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatás helyett belemagyarázás!
Az elmúlt három napban a televíziós hírműsorok pontatlanul adták vissza azokat a gondolatokat, amiket a migránskérdés kapcsán nyilatkoztam. Ezt a pontatlanságot pedig az Index cikke tovább fűzte azzal, hogy a médiában megjelentek miatt felfüggesztette a párttagságomat az MSZP elnöksége.
Ezzel szemben a valóság az, hogy saját magam kezdeményeztem a párttagságom felfüggesztését a helyzet tisztázásáig.
2016.szeptember 19.

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!