Bene Gábor: Közelről láttam a nyugat alkonyát!

Amit Franciaországban tapasztaltam most az világossá teszi számomra, hogy a nyugat egy része már elveszett. Talán nem véletlen, hogy éppen azok az államok lettek a muszlim megszállás alá véve, akik egykor az Oszmán birodalom legfőbb támogatói voltak a Habsburgok ellen. Azt azonban jó tudni, hogy nem a Habsburgokon csattant akkor a muszlim ostor, hanem a magyarságon. Ahogy az első világháború után is mi húztuk a rövidebbet, pedig sem a háború indításához, se a nemzetiségek elnyomásához nem volt a magyar népnek semmi köze sem! Gróf Apponyi Albert  a Trianon békediktátuma kapcsán mondta a nyugat képviselőinek szemébe a következőket:
„Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz mindazon országok temetésén amelyek most itt megásták e sírt.”

Bottyán Zoli bátyám szerint már több éve rendeznek a franciák „temetéseket” épp akkor és ott, ahol az MVSZ megemlékezik a trianoni diktátum aláírásáról június 4-én. Én ezt nem a francia hatóság felületességének, s nem is politikai jelzésnek látom, hanem isteni beavatkozásnak. Azokban a koporsókban ugyanis nem csak személyeket temetnek ők, hanem tényszerűen: egész Franciaországot!

A történelem tanulsága szerint a birodalmak sem egyszerre dőlnek le, először recsegnek-ropognak, majd hirtelen és a népek számára szinte váratlanul összeomlanak. Erre kell itthon felkészülni és az összeomlás utáni káoszra is felkészíteni az utódainkat azzal, hogy a pártok helyett az értékrend alapú magyar nemzetet kell visszaépítenünk! (Erre jött létre a Nemzetegyesítők Mozgalma!)

Párizsból még jobban látszott tehát, hogy mennyire vezetve vagyunk mi is, és ők is! Hihetetlenül komoly agyszennyezés folyt keleten és nyugaton egyaránt az elmúlt évszázadban. Már maga a bankárkaszt szabadkőművesei által oly annyira szorgalmazott „demokrácia” is ehhez tartozik, hisz az nem a diktatúra ellentéte, hanem a „népi józanész” próbatétele! S ez utóbbi hiánya máig meghatározza a történéseket. Párizsban lassan már mindenütt azok a franciák láthatók, akik nem a keresztény kultúrkörbe tartoznak, vagyis szinte kizárólag migránsgyökerűek.  Csak a mi csapatunk 4 komoly „támadást” szenvedett el. Az egyik társunk zsebéből majdnem kivette egy barna férfi a mobilját, egy másiknak el is vitték mert egyedül szállt fel a metróra. A dokinak a jobbválláról rántották le és futottak el hátizsákjával – benne az igazolványaival, minden készpénzével, és bankkártyájával – illetve egy hasonló, de sikertelen eset fordult elő a piacon a negyedik társunkkal. A biztonság ezért Párizsban tapasztalhatóan megváltozott!

Franciaország emellett már ma sem keresztény, így a Miasszonyunk temploma (vagyis a Notre Dame) talán nem is nagyon hiányzik az évszázadok óta liberális közbeszéddel megfertőzött és a fogyasztói lét által alaposan elkényelmesített átlagpolgárainak. Az ottani médiának nincs cenzúrája (?), de mégis hazudnak folyamatosan és minden területen. Vagyis a hazugságállamok váltak a világban általánossá, de főleg Európában, mert itt igazat mondani és írni már nem trendi, ráadásul nem is fizetnek érte. Így lettünk megvezetve, ahogy ők is a pártokrácia és a demokrácia folyamatos és szükségszerű (migráns) hazugságaival élnek már együtt!

Itthon az ellenzék 39,3%-ot szerzett az EP szavazáson, ami sajnos erős rész az egészből és fognak is ártani a magyar hazának a fegyvertelen és himnuszt éneklő magyarok gyilkosainak az unokái. Bár van az ellenzék között olyan erő is, akik elhiszik magukról, hogy ők az igazságot képviselik, de érdemes lenne szépen átgondolni miképpen kerültek ők az állítólagos jobbszélről, a nácik oldaláról a balosokhoz közel. Persze azt kevesen tudják ma hazánkban, hogy a nácik baloldaliak voltak, s még a zászlójuk is a munkásmozgalom vörös-lobogója volt, középen a fekete szvasztikával.  Az persze nagyon is várható volt, hogy a „népi józanésztől” megfosztott nyugaton és keleten egyaránt elmarad az igazi áttörés az EU választásokon. Ám erősödtek a jobboldali pártok, és ez jobban megosztja a népek erőit, mint előtte. (Valójában csak ez a célja az egész pártokráciának, vagy az ún. demokrácia-színháznak és nem az igazi népképviselet!)

Azt azonban egyértelműen ki lehet mondani, hogy a Soros féle bankárkaszti lobbisták ereje nem törhető meg egykönnyen, hiszen szinte minden pénz és szervezőerő a kezükben van, így csak a „népi józanész” tudna velük szemben hatásosan fellépni, ám az egyelőre még a demokrácia és pártokrácia csapdájában szenved. Ezen okokból a Nemzetegyesítők egyelőre még láthatatlan erőként, nem sok megértés közepette ténykednek (mint Kulturális Kreatívok), viszont az egész Kárpát-medencében megpróbálnak hatni, ami ma nem túl könnyű feladat.

Ami pedig az Úz völgyében történt: egyértelműen a háttérben meghúzódó bankárkaszti szabadkőművesek szervezésében történt, s arra szolgál, hogy a román-magyar ellentéteket kiélezze, nehogy a V4-ek kibővüljenek. A Bákó megyei Darmanesti város birtokába vette a Hargita megye területén fekvő Úz völgyi magyar katonatemetőt, ahol csak magyar-német sírok voltak találhatók. Mindez a történelmi területbeosztás felrúgásával történt azért, hogy a temetőbe ortodox kereszteket és román I.-II. világháborús emléket állítsanak  románok. (Mindezt állami közpénzből és felújítás címszó alatt, de engedélykérés nélkül!) Ezen történelemhamisító keresztek felállítása, a hadisírok meggyalázása, majd a temetőbeli kődobálás kimutatták a román fél erkölcstelen aljasságát, ám ez soha nem veri ki a biztosítékot a nyugati média számára, ami egyértelműen bizonyítja a nyugatról származó az ötlet-megvalósítást.  A románoknál is hiányzik tehát a józanész, s nem veszik észre, hogy mennyire megvezetik őket! Igaz ebbe az is belejátszik, hogy a tolvajt mindig nyomasztja a „lopott holmi visszajár” elve, ami egyúttal minden itt lakó nép számára Trianon szindrómát is jelent! Pedig rá kellene már ébrednie a román politikai vezetésnek, hogy nem mi vagyunk az ellenségei, hanem a bankárkaszti szabadkőműves erő, amely őket is meg akarja fosztani a nemzeti tudatuktól, identitásuktól pontosan úgy, ahogyan minket! Ráadásul a Kárpát-medence egysége olyan gazdasági fejlődést is hozna, amitől a kifosztásunkra és a nemzeti mivoltunk eltörlésére alakult EU nagyon is megijedne! S éppen ez az, amit nagyon nem szeretne a bankárvilág, hiszen akkor nem adósodna el egyetlen Kárpát-medencei állam sem, azt pedig nagyon igyekszik megakadályozni minden eszközzel. Most éppen odáig fajult a dolog, hogy már kövekkel dobálták meg az élőláncot alkotó székely testvéreinket! Ezek a románok nem maguktól jöttek oda, hanem szervezetten és annak tudatában, hogy a román csendőrök nem fogják őket bántani, így neki is mentek a hatósági kordonnak és áttörve azt ódon fakereszteket rongáltak meg és ordítoztak, hogy: „Mars Budapestre! Mars ki innen!”  Kell annál nagyobb bizonyíték arra, hogy ez rendezett cirkusz volt, hogy a pópák sem mutattak keresztényi türelmet és nem intették rendre a híveiket?  Remélem, felismeri a magyar külügy azt, hogy mindez annak eredménye is, hogy nem lépett fel eddig soha az utódállamok magyarellenessége ellen a magyar politika határozottan! Soros György és a bankárkaszt szabadkőművesei is ezért tudnak erőszakos románokat szervezni ellenünk!

OV pedig egyre inkább a 2006-os Kossuth téri retorikát használja, hiszen már akkor és ott kezdtem/kezdtük a „Nemzetek Európáját” emlegetni, mint az EU – vagyis a föderáció valódi ellentétét. Én azonban hiányolom e témában, hogy a Szent Korona Konföderáció igazi eszméjét még nem fedezte fel a Fidesz. Pedig nélküle, nincs magyar jövő, s nincs a Kárpát-medence olyan egysége, amely az összes itt lakó nép számára meghozná a méltányos és gazdaságilag felemelő jövőt, amely biztosan megakadályozná az Úz völgyihez hasonló eseteket! Az pedig teljesen egyértelmű, hogy az agyhalott nyugat ebben a kérdésben sem fog majd a magyarság mellé állni, ahogy a magyar himnusz betiltásának híre sem izgatta fel a liberálisokat, amit a tótok felvidéki kormánya próbált meg egy törvényjavaslatba fektetni.

 

Szeged, 2019-06-08                          (A szerző közjogász és a Nemzetegyesítők szóvivője)

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!