Békepárosok – sajtótájékoztató

A kistérségeket és a falut magára hagyta az állam, az ott élők szakadt ingéről letépik az utolsó gombokat is, amikor megszűnik a vasút, a posta, az iskola, a gyógyszertár.

Politikai pártok állítják szembe a magyart a magyarral, mert van, akinek a szavazatgyűjtés és a polgárháborús pánik provokálása fontosabb, mint az összefogás és a nemzet egysége.

A karácsonyi készülődésben talán a pártok is elcsendesednek egy rövid időre. Ez jó alkalom arra, hogy bejelentsük és meghirdessük az országnak a falvak és városok békességét és harmóniáját szolgáló kezdeményezésünket, a „Békepáros” mozgalmat.  Az ország településein megalakuló „Békepárosokat” reményeink szerint a szeretet, a hit és az egy közösséghez való tartozás gyógyító ereje fogja vezérelni.

A Békepáros az ország összes érintett településén a cigány, és a nem cigány  közösség egy-egy tagjából álló helyi egyeztető, vagy mondhatjuk, „villámhárító” fórum. A páros két tagja a helyi kisebbségi és a többségi csoport által kijelölt, egy-egy helyben lakó vagy dolgozó ember, akik nemcsak egymással értenek szót, de ismerik az ott lakókat és a helyi problémákat is. Folyamatosan konzultálnak a  polgármesterrel, a plébánossal ill. lelkésszel, vagy más egyházi megbízottal. Feltérképezik az akkut helyi problémákat és segítik a békés megoldások megtalálását. Tevékenységük súlya a prevención van, de egy konfliktus esetleges kirobbanása esetén a rendőri szervek intézkedését is időben kérik, és helyi ismereteikkel segítik.

A Békepárosoknak maguk mögött kell érezniük az egész ország támogatását. Ezért működésük megszervezése és támogatása érdekében a Civil Összefogás Fórum égisze alatt, a  Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kiemelt közreműködésével megalapítottuk a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványt, a CÖKÁ-t.

A CÖKA lehetővé teszi és egyben várja a jövő kormánya, az egyházak, a gazdasági szereplők, valamint az egész, a szolidaritás és szubszidiaritás elvét magáénak valló társadalom célzott támogatását a cigány és nem cigány lakosság közötti társadalmi béke megteremtéséhez. Most nyugalomra és nem polgárháborús hangulatkeltésre van szükség.

A Civil Összefogás Fórum mindent megtesz azért, hogy a „Békepáros” mozgalom futótűzként terjedjen el az országban. A kistelepüléseken élő nehéz sorsú családok alatt feszüljön ki az országot átszövő békeháló!

Ebben a munkában kiemelten elvárjuk a médiumok folyamatos és hathatós segítségét, hiszen nekik mérhetetlenül nagy felelősségük van az ország hangulatának alakításában.

Az írástudók – kameráikkal együtt – legyenek ott akkor is, amikor nem összetűzésről, hanem összefogásról kell tudósítani. A nyugodt falvakról, az emberek közötti barátság és összetartás megnyilvánulásairól szóló objektív híradás ma sokkal fontosabb, mint a bakancsok csattogásáról és az indulatok egymáshoz feszüléséről szóló, újabb és újabb konfliktusokat eredményező tudósítások.

Nem igaz, hogy a kistelepüléseken a  cigány és nem cigány lakosság egymást ellenségnek tartja! Nem igaz, hogy magyar a magyarral nem tud együtt élni! De az igaz, hogy ma Magyarországon a felkavart faluközösségek „maguktól” nem csendesednek le, a békéért tenni is kell valamit.

Kötelességünk segíteni az ország cigány és nem cigány polgárait abban, hogy büszkén vállalhassák identitásukat a közös ügyek elősegítése, az egészséges lokálpatrióta szemlélet jegyében.

Ebben a munkában kérjük az ország civiljeinek összefogását és az aktív médiatámogatást.

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!