Az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozó margójára

Pók Katalin írása

„Tudtad, hogy nem szűnsz meg?” Az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozó margójára

„Őrállóul állítottalak..” (Ez2:1, 3:179)

Ezekiel próféta szava volt a hivatalos mottója, az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozónak, amit szeptember 30-án rendeztek Budapesten. Fábry Kornél a „mosolygó” püspök egész napos jelenléte, tanításai és az általa celebrált Szentmise emelte a fényét. Ezen kívül több kitűnő tanítás hangzott el, többek között az igen népszerű Szabó József volt egri spirituálistól, miközben, gyönyörű dicsőítések szakították meg az előadásokat. Hatalmas tömeg vett részt a rendezvényen, megtöltve a Riz Levente Sportcsarnokot Budapesten. A rendezvényt kísérték a karizmatikus kiadók könyvei, egyéb keresztény szimbólumok, pólók árusítása. A rendezvény érdekessége volt, hogy a kiadvány árusítók között, prospektusaival, könyveivel feltűnt a messiási zsidó mozgalom képviselője is. Ez a mozgalom azt hangsúlyozza, hogy elismerik Jézust Messiásnak, és az Úr nem vetette el népét Izraelt. A hangulat már kezdetektől fogva felemelő volt, a dicsőítő zene elárasztotta a helyiséget, az imaszolgálat és gyógyító szolgálat alatt, síró, meghatott emberek közöttük fiatalok érezték, hogy itt valóban jelen van az Úr, és a Szentlélek.

Az egész rendezvény a dicsőítő zene után, a bűnbánattal kezdődött. Az előadó szinte végigment az egész Tízparancsolaton, hosszasan sorolva a mai modern kor bűneit. A Ne ölj parancsát szegi meg az ember, a háborúkkal, de az abortusszal is. A modern korban a liberális ideológia és követelések szerint, az „abortusz alapjog”. Nem gondolnak arra, hogy az a pici lény is ember, és életet ölnek. Gyakori a paráználkodás a pornókkal, a házasság előtti nemi élettel, a házasságtörésekkel, és ezt lehetne folytatni. Ehhez társulnak a számítógép és egyéb függőségek, mint a modern kor bűnei. A rendezvényen legalább 30 pap vett részt, közülük többen gyóntattak, míg a programok zajlottak.

Fábry Kornél atya beszédében azt hangsúlyozta, hogy ma identitásában támadják az embert, hogy kik arra is kitért. A gyenge identitású embert pedig könnyű megkísérteni, hiszen „a gonosz körbejár, azt nézi, hogy kit nyeljen el”. Ő ennek az identitás zavarnak a szerzője. Ha megkérdezik mi a te identitásod, azt lehetne válaszolni például, hogy én egy katolikus magyar férfi vagyok. De a támadás kiterjed a vallásra, a nemzetiségre és a nemi identitásra is. A mai ember nagy része azt mondja, hogy a maga módján vallásos. A nemzettudat is támadás alatt van, a nemi identitás összezavarását pedig ismerjük.

Azt kellene mondani, hogy Isten gyermeke vagyok, Jézushoz tartozom, és ennek meg is kellene látszania az emberen. A maga módján vallásos ember képe lehet a legújabb statisztikai eredmények kapcsán jött be a beszédbe. Láthattuk ugyanis az eredményt, hogy 43% jelölte meg melyik egyház tagja, csökkent a vallásosak aránya, a katolikusoknál is, aminek aztán a baloldali sajtó módfelett örül. A nyilvánvalóan baloldali Vallástudományi oldal szerzője, azt hangsúlyozta ennek kapcsán, kár a benzinért, felesleges a kormány erőfeszítése akár a templomfelújítások terén is, mert csökkent a keresztények száma. Erre az atya nem tért ki, de aki tájékozódik a médiában, láthatta a baloldal örömét. Itt azonban ebből semmi nem látszott, a hatalmas tömeg lelkes volt és érezte a Szentlélek jelenlétét, nagy volt az öröm és a sírás.

Az előadások szünetében imaszolgálat, Szentségimádás és gyóntatás folyt. A Szentségimádás mely Jézus testének dicsőítése az Oltári Szentségben, a karizmatikus mozgalomban került előtérbe. Ma már minden templomban folyik. Az imaszolgálat rendkívül megrázó volt, itt is ott is síró, meghatott emberek tűntek fel. Az imaszolgálatot végzők nyelveken beszéltek, és egyénre szóló próféciákat adtak. Mindezt a Szentlélek sugalmazására, egy- egy igét adtak az imát kérő számára. A könnyekből derült ki, hogy megérintette vele az Úr, sokszor a probléma közepére tapintott. Ezt a szolgálatot önkéntesek végezték, ahogy a későbbi gyógyító szolgálatot is, az atyák, közöttük Fábry püspök Úr mellett. A gyógyításban személyre szabott üzenetet kaptak az emberek, és sokszor valódi gyógyulást.

Több fiatalt is megérintett a szolgálat. A gyógyítás közvetítői megszólítottak egy fiatal fiút a tömegből. Rollerrel jött ide a fiú, azt gondolva, megnézem, mit csinálnak ezeket a lököttek. „Most sír” – hangzott a színpadról.

Még volt néhány fontos gondolat, amit Kornél atya kiemelt, ez pedig a mottó, az „őrállóul állítottalak”. Azt jelenti, mindannyian őrállók vagyunk, mindenkinek evangelizálni kell, a családban, a munkahelyen, más csoportokban, akikkel kapcsolatban állunk. El kell mondanunk mindenkinek, szólt Kornél atya:

„Tudtad, hogy nem szűnsz meg?”

https://hungaryfirst.hu/cikkek/2023-10-01/az-orszagos-katolikus-karizmatikus-talalkozo-margojara

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!