Az “Elfajzott” Európai Unió!

A 2019. február 28-i sajtótájékoztató margójára!

Gratulálunk munkájukhoz, kívánunk eredményekben gazdag, Hazánkért végzett gyümölcsöző munkát, mintául szolgálva a többi Nemzeteknek egyaránt!

Szíves figyelmükbe ajánlva az alábbiakat!

Az “Elfajzott” Európai Unió!

Az EU zászlón keresztül, már annak megjelenésekor felfigyeltünk a tudatosan hamis köntösbe öltöztetett – a Nemzeteken uralkodni vágyó, csupán gazdasági függőséget okozó EU jogtalan rendelkezéseire. Az EU zászlón ötágú csillagábrázolás látható, mely nem Boldogasszony Anyánk – Mária csillagait jelképezik. Mindenki láthatja az igazi, 12 ragyogóan fénylő nyolcágú csillagot a Csíksomlyói Szűzanya koronája körül.

Nem kell külön zászlója legyen egy több Nemzetekből álló szövetségnek, minden Nemzetnek van saját zászlója s jó lenne, ha végre a Magyarnak is mindenhol az igazi teljes Magyar zászló, a Szent Koronás címeres zászló lobogna: az Országgyűlésünk Házán, a Kossuth téren, épületeken, tereken stb., s a politikusok hátterében is a Szent Koronás címeres zászló lenne látható itthon és külföldön, a sajtóban egyaránt.

Szovjet-Unió általi megszállás megszűnése után, a tudatosan ördögi módon már előkészített Európai-Unió azonnal ránk telepedett. Nem hiszünk a jövő évi EU, csupán választási taktikákban, mert ez az EU az ott ücsörgő, a nyugat örök békétlenségétől beteggé vált emberektől még ugyanaz marad. Jól mutatja az EU-ban ücsörgők embertelen hazudozó tettei, s a magyar parlamentben még mindig ott ücsörgő kommunista leszármazottak példája. El kell hagyni ezt az ördöggel cimboráló sátán konyhájában kevert katyvaszt, s ha ezt megoldottuk a velünk együtt gondolkodó önálló Nemzetekkel, akkor egy teljesen új, EMBEREKBŐL álló, Nemzetek közötti Szövetséget lehet létrehozni! Ahol a megoldást a független, szabad országokon belüli, értékeiken alapuló, helyben végzett munka, az önálló saját anyanyelvén beszélő nemzetek újjászületése adja. Nekünk ma, a XXI. században élő embereknek az újra önmagát büszkén vállaló, önálló szabad nemzetek építkezésével kell a megoldást megtalálni (földrészre, önálló nemzetekre és minden egyes emberre szabva) a földön való békés továbbélésre! A bajt nem idehozni kell, a bajt ott helyben, ahol keletkezik, ott kell orvosolni!

Mielőbb vissza kell állítani úgy a belső, mint a külső környezetünkben a rendet. Ne Ny-Európa és az ENSZ mondja meg, hogy Magyarország és a többi Nemzet mivel büszkélkedhet. Ne döljünk be az ilyen-olyan időt rabló pályázatoknak, mely kapcsán világ díszének nevezik az épületeinket, földbe gyökerező fáinkat, gyümölcsöseinket, stb. Természetesen aki turistaként érkezik Magyarországra az mindenben gyönyörködhet, de semmit nem vásárolhat fel KárpátHazánk Szent Korona földjéről! El kell jutnunk oda, hogy visszaállítsuk a rendet, ahogy azt a jó Istentől kaptuk és ahogy azt őseink követték, azt kövessük mi is, hogy unokáink is büszkén mondhassák majd, hogy “Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!”.

Kintről ebben a korban is a mindenkori liberális nyugati vihar, belül pedig magyarságot ezer darabra szaggató, többpártrendszerű demokrácia leple alatt átörökített, hazugságokból tartják fenn a – a 89’-ben félresikerült – politika látszat rendjét. A Magyarnak az alábbi gondolatok továbbélésén változtatni kell: “A megbocsátás, a megérdemelt büntetés elengedése!”

Adjon a jó Isten ez újjászülető munkához jó erőt és szeretetet, minden derék Magyar Embernek, hiszen nincs még egy olyan Nemzet a világon mely önmagával határos.

„Ez a Nemzet fel fog támadni!” „Trianon nem csak a Magyarság életének kulcsa, Trianon az Emberiség létének a kulcsa!” /Molnár V. József/

„Bármilyen hihetetlennek is hangzik, a megváltás beteljesedésének földi eszközéül a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta! Csakhogy Magyarország lesz az új Betlehem, ahol az Isteni Szeretet nagy kegyelmeket szül majd, mind a lelkek mind az egész világ számára!” /Natália nővér/

Wass Albert Hagyatéka: „…. az Úr… megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az Ö törvényéhez s egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, s az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet ereje mindenre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is”!

Pió Atya gondolatai:„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még, ismét egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak.”

”Rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk és nem is kevés!”

Isten és a Szent Korona nevében küzdjünk Nemzetünk felemelkedéséért!

„Hiszek Egy Istenben, hiszek Egy Hazában,
Hiszek Egy Isteni Örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!”

Isten Áldja Kárpát Hazánk-Magyarságát,
Boldog Asszony Anyánk – Regnum Marianum – Istentől, a Szent Korona Országa Örök Érték Rendjében,

Isten Áldjon a Földön Békében minden Jóakaratú Embert!

P.A.

 

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!