ÁLLÁSFOGLALÁS

A Százak Tanácsa állásfoglalásával a CÖF-CÖKA kuratóriuma egyetért.

ÁLLÁSFOGLALÁS

Százak Tanácsa alulírott tagjai, a világjárvány közepén megköszönve orvosaink és segítőik áldozatos munkáját, választott vezetőink felelős helytállását, nehéz szívvel véve tudomásul társadalmunk politikai megosztottságát – elkötelezettek vagyunk a keresztény értékek és a nemzetek önrendelkezése mellett. Mi a tordai országgyűlés népe vagyunk – a világon először kimondott vallásszabadságé – akik tiszteletben tartjuk más világvallások tanításait, s megértjük nem hívő embertársainkat is. Mi Szent Benedeket Európa védőszentjét, Szent István királyunkat -akit görög-keleti és pravoszláv testvéreink is tisztelnek-, Cirill és Metód atyákat, Luther Mártont, Kálvin Jánost, Szervét Mihályt, Dávid Ferencet a Közép-Európa  népei által különösen tisztelt Szent II. János Pál pápát csakúgy, mint a népek megértéséért dolgozó államférfiakat, tudósokat, művészeket és minden a közjóért dolgozó embertársunkat becsülve, Európa igazi értékei mellett kötelezzük el magunkat.

Ahogy a világirodalom és művészet a nemzeti irodalmak, nemzeti művészetek közegén át nyilatkozik, csakúgy mint a tudomány, mely egy és oszthatatlan, a  görög-római és keresztény gyökerű európai embereszmény tisztelete számunkra azt is jelenti, hogy a a különböző sorsú és helyzetű nemzetek és nemzeti kisebbségek megbecsülését, véleményük tiszteletben tartását várjuk el mindenütt, mindenkitől.

2020 november 10.

Szijártó István irodalomtörténész, ügyvivő elnök, dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, egyetemi tanár volt miniszter, Ágh István író, a HITEL szerkesztője, Balassa Sándor zeneszerző, egyetemi tanár, Bakos István közíró, művelődéskutató,  dr. Bardócz Zsuzsa biológus, egyetemi tanár, Batta György író, szerkesztő, dr.Bárdi László keletkutató, egy.i tanár, Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, dr. Bene Éva főorvos, közíró, dr. Béres József vegyész, elnök-igazgató, Borbély Károly festőművész, mesteroktató, dr. Boros Erika tanár, irodalomtörténész, Böjte Csaba ferencrendi szerzetes, Császár Angela színművész, dr. Cey-Bert Róbert író, gasztronómus, dr. Csepinszky Béla agrármérnök,dr. Csókay András, idegsebész, egyetemi tanár, dr. Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője, a NYEOMSZ elnöke, dr. Dobó Márta gyermekorvos, elnök, dr.Duray Miklós geológus, politikus egy.i tanár, Farkas Márta közgazdász, tanár, dr. Fekete Gyula közgazdász, közíró, Foltán László tanár, olimpiai és világbajnok kenus, ügyvívő, dr. Freund Tamás biológus, agykutató egyetemi tanár, az MTA elnöke, dr. Galgóczy Gábor főorvos, a KÉSZ társelnöke,dr. Galuska László orvos, egyetemi tanár, a MET elnöke, Gazsó L. Ferenc újságíró, az MTI volt vezérigazgatója, dr. Gedai István régész, a Nemzeti Múzeum ny.főigazgatója, Gyimesi János tanár, mesteredző, dr. Győrfi Károly mérnök, közíró, dr. Gyulay Endre rk. püspök, egy.i tanár, dr. Gyurkovits Kálmán főorvos, egyetemi tanár, Hajdú Lajos sportszervező, dr. Hámori József idegkutató egy.tanár, akadémikus volt miniszter, Hornyák László közgazdász, igazgató, dr.Horváth László klasszika-filológus, egy.i tanár az Eötvös Collegium igazgatója, dr. Hóvári János turkológus, egy.i tanár, dr. Jobbágyi Gábor jogász, egyetemi tanár, Judik Zoltán mérnök, kosárlabda Európa bajnok, senior tenisz világbajnok, Juhász Judit szerkesztő riporter, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke, dr. Kahler Frigyes jogász, egy.i tanár,dr. Keserű Katalin művészettörténész, egyetemi tanár, dr.Kisida Elek sebészprofesszor, dr. Klinghammer István földrajztudós, egyetemi tanár, a Corvin-lánc testület főtitkára, Kondor Katalin közgazdász, szerkesztő-riporter, a Magyar Rádió volt elnöke, dr. Koós Ferenc neveléstörténész ny. gimn.igazgató, dr. Kováts-Németh Mária neveléstörténész, egy.i magántanár, Kubik Anna színművész, dr. Lévai Attila egy.i tanár, a Selye Egyetem Református Teológia Karának dékánja, Magyaródy Szabolcs cserkészvezető, közíró, Makláry Ákos görögkatolikus parókus, a KÉSZ elnöke, May Attila építészmérnök, vívóolimpikon,dr. Márai Géza agrármérnök, egy.i tanár,  Medveczky Ádám karmester, egy.i tanár, dr. Merkei Attila agrármérnök,dr. Messik Miklós jogász, a MEVE elnöke, dr. Mocsai Lajos mesteredző, a Testnevelési Egyetem rektora, Monspart Sarolta tanár, tájfutó világbajnok, dr. Mózsa Szabolcs radiológus, ny.egy.i tanár, Muhi Béla tanár, fizikus, dr. Murányi László jogász, televiziós szerkesztő riporter, egy.i docens, dr. Náray Gábor kémikus, egyetemi tanár, dr. Németh Ferenc tanár,nemzetközi borbíró, Németh Magda vegyész, tanár, Nikházy Gábor üzletember, vezérigazgató, dr. Osztie Zoltán r.k plébános, egyetemi oktató,dr. Papp Lajos szívsebész, egyetemi tanár, Pátkai Róbert ev.püspök, Anglia, dr. Pentelényi Tamás agysebész főorvos, Poprády Géza könyvtáros, az OSZK ny.főigazgatója, Püski István képzőművész, könyvkiadó, Rieger Tibor szobrászművész, dr. Rókusfalvy Pál pszichológus, ny.egyetemi tanár, dr. Salamon Konrád történész, egy.i tanár,dr. Sándor József sebészprofesszor, dr. Schulek Ágostonné mérnök, dr. Somhegyi Annamária főorvos, igazgató,dr. Somodi István, jogász, agrármérnök, Spányi Antal rk. püspök,  a Magyar Katolikus Rádió elnöke, dr.Sutarski Konrád író, fordító, a Lengyel Kultúra volt igazgatója, dr. Szakály Sándor történész, egyetemi tanár, a VERITAS igazgatója, dr.Szász István Tas főorvos, közíró, dr.Széman Péter főorvos, az EMKE elnöke, Szvorák Katalin előadóművész, tanár,Talpassy Zsombor reklámszakember, Tasnádi Hajnal közgazdász, Totth Elemér mérnök, teológus, Vashegyi György karmester, a Zeneakadémia tanára, az MMA elnöke, W. Barna Erika tanár, kézíráskutató, dr. Zétényi Zsolt jogász, közíró

 

Szerző
CÖKA

“ÁLLÁSFOGLALÁS” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!