Állampolgári javaslat

Tisztelt Vezetőség!

Kérem, hogy az EP képviselők választásával kapcsolatos, az alábbiakban részletezett javaslatokat egyetértés esetén honlapjukon közzétenni szíveskedjenek és ajánlják figyelmébe illetékes kormányzati tényezőknek.

Jogunk van tudni?

Kormányunk tájékoztatási kampány formájában plakátokon és médiumos hirdetésekben sorolta fel az EU vezetőinek bevándoroltatást elősegíteni és szervezni szándékozó intézkedéseit, mindezt azzal a szlogenné vált indoklással, hogy lakosságunknak joga van ezekről tudomást szerezni. Lehet, hogy az EU-ban ezt másként gondolják, mert vezetőik részéről súlyos fenyegetésekkel kell e kampány miatt kormányunknak szembenéznie. Bár kompromisszumos megállapodással túl vagyunk az EPP-t fenyegető meghasonlással, a külső befolyásolás, az erőviszonyok és a szándékok nem változtak. Számunkra továbbra is életbevágóan fontos, hogy a Fidesz minél több képviselőt küldhessen az európai parlamentbe, ehhez azonban mindennél intenzívebb kommunikációs offenzívára van szükség.

Minthogy hazánkban a határvédelmi intézkedések és az uniós szándékokkal szembeni ellenállás következtében nem érzékelhető az idegen tömegek jelenlétének destruktív hatása, emiatt a lakosság többsége nem is veszi komolyan a veszélyeket és még a kormányhoz lojális szavazók is passzívak maradhatnak a választásokon.

A szlogenre visszatérve, amennyiben fenn kívánjuk tartani a demokrácia látszatát és szavazásokat, választásokat rendezünk bizonyos politikai kérdésekben az EU ellenkezésének dacára, akkor jogosan elvárható a széleskörű, részletes és mindenkihez eljutó hiteles tájékoztatás a szóban forgó témákról. Ha igazán fontos szempont a minél nagyobb arányú részvétel a soron következő EP választáson, valamint a magyar érdekeket támogató szavazatok minél nagyobb a száma, akkor mindez csak a választók kellő meggyőzésével és motiválásával érhető el, ellenkező esetben érdektelenségbe és kudarcba fulladhat az esemény.

Bár jelen kormányunk szándékait támogató állampolgáraink száma nem csökken, a hazai ellenzék szimpatizánsai még mindig számottevő tömeget képviselnek, anélkül, hogy tudnák, valójában milyen és kiknek érdekében álló politikai irányvonalat pártolnak. A feladat tehát rendkívüli nehéz: ellenséges érzelmű, agymosott tömegeket kell meggyőzni a magyar nemzeti szuverenitás fontosságáról, illetve hiányának hátrányos voltáról minden állampolgár számára, függetlenül kormánypárti vagy ellenzéki szimpátiától.

Mindezt figyelembe véve eléggé kézenfekvő annak megfontolása a kormányzati kommunikációért felelős tényezők részéről, hogy minden részletre kiterjedően tájékoztassák-e a magyar lakosságot a bevándoroltatást illető valódi szándékokról, érdekekről, összefüggésekről és következményekről vagy ” PC” módon elkerüljék-e a konfrontációt a globalista szereplőkkel. A megfontolás indokolt, mert további magyarellenes támadásokra lehet ürügyet találni. Megfelelő tájékoztatás nélkül azonban nem lehet kellően hatékony képviseletet szerezni az EP-ben, tehát a szókimondás szükségszerű.

Ha tehát jogosnak és fontosnak tartottak nyilvánosságra hozni egynémely brüsszeli tervet a bevándoroltatással kapcsolatosan, akkor jogos lenne kitérni a nemzetállamok felszámolásának szándékára is és arra, hogy ehhez kapcsolódóan milyen szerepet szánnak a korlátlan létszámban betelepítendő idegen tömegeknek. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy bizonyos kritikus létszám felett semmiféle állami rendfenntartó, bűnüldöző és adminisztratív szervezet már nem képes kezelni, ellenőrizni az idegeneket, tehát ilyen helyzet bármely állam rendjének összeomlásához vezethet. E folyamat gyorsítható, ha az idegeneket bizonyos szervezetek (például NGO-k) felfegyverzik, zavargások céljára professzionális csapatokká képezik és katonai jellegű akciókat szerveznek, pl. a rendőri erők teljes felszámolását. Megkönnyítheti a dolgot, hogy a bevándorlók iszlám hitűek, mely vallásnak terjesztését kötelességüknek érzik, továbbá az un. Iszlám Állam Európába már becsempészett, ill. hazatérő harcosai is bizonyára szívesen segítenek.

Az a nem csekély fontosságú kérdés is megérdemelne valamiféle hiteles magyarázatot, hogy kiknek és miért áll érdekében felszámolni a nemzetállamokat és Európát központi irányítás alá vonni.

Az európai egyesült államok terve mellett gyakran felmerült az a szándék is, hogy a kontinensen vegyes etnikumú lakosságot kell létrehozni a „bennszülöttek” és a világ más tájairól bevándorolt népek keveredésével. Normális körülmények közt az ilyen „kevert fajú” utódok nemzése a társadalmi különbségek miatt önkéntes módon csak szórványosan képzelhető el, ezért a koncepció kiagyalói gyors eredményre csak abban az esetben számíthatnak, ha a bevándorló férfiak nagy tömegeinek sikerül megszerezni a fizikai hatalmat és szexrabszolgának alávetni a helybéli nőket.

Négy évvel a tömeges bevándorlás kezdete után és több mint kétmillió idegennel a kontinensen elég tapasztalat gyűlt össze annak megítélésére, hogy mivel járna, ha megvalósulna az idegeneknek további tömeges, felső létszámhatár nélküli szervezett betelepítése, aminek a terveit egyes körök nem is tagadják.

Úgy vélem tehát, hogy minden európai állampolgárnak joga van tudni, hogy mely politikai tömörülés milyen Európát akar, tehát egy valóban tisztességes EP képviselőválasztási kampánynak az Európa etnikai átalakítását célzó tervek és következmények minden részletére ki kell terjednie.

  1. Meglévő tapasztalatok és megbízható becslések alapján közzé kell tenni a mindazon várható kiadásokat, melyek hátrányosan befolyásolják az egyes államok költségvetését és a lakosság életszínvonalát, a munkaügyi viszonyokat, szociális, egészségügyi ellátást, közoktatást.
  2. Hiteles statisztikákat kell ismertetni a migránsok által elkövetett köztörvényes bűncselekmények számáról, azok növekedéséről, a közbiztonság folyamatos romlásáról az EU-ban.
  3. Fel kell hívni a figyelmet a növekvő terrorveszélyre az ellenőrizetlen invázióval összefüggésben, beleszámítva az un. Iszlám Állam folyamatos fenyegető üzeneteit és az eddig elkövetett támadásokat.
  4. Érzékeltetni kell a szegregációnak és a párhuzamos társadalmak spontán kialakulásának veszélyeit, az iszlám és a „saria” terjedésének és terjesztésének romboló hatásait az európai kultúrára és életformára.
  5. Világossá kell tenni, hogy mivel jár egy állam szuverenitásának elvesztése, idegen érdekek érvényesülése, a gyarmati állapot..

Minthogy Európa jövőjéről van szó és Magyarországon kívül máshol nem kérdezték meg az egyes államok lakosságának véleményét a migránsok betelepítéséről, ez a demokrácia hiányát bizonyítja. Ha a soron következő EP képviselők választására valóban szabályos módon kerül sor, akkor ez az egyetlen lehetősége az európai lakosoknak, hogy beleszóljanak sorsuk alakulásába. Ebből következik, hogy amennyiben magyar kormánypártoknak és támogatóiknak fontos a nemzetállamok fennmaradása, akkor a választási kampány témáinak nem csak a magyar lakossághoz kell eljutnia, hanem Európa népeihez is.

Világossá kell tenni, hogy aki saját nemzetének felszámolását támogatja, azt hazaárulónak szokták minősíteni és a büntetés legenyhébb esetében is ilyennek kell megbélyegezni, pellengérre állítani. Európa kiárusítása hasonló megítélés alá esik.

V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!