A szóvivő által közölt CÖF-CÖKA válasz

Magyar Bankszövetség

1051 Budapest, József nádor tér 5-6.

Kovács Levente  főtitkár úr részére

Tisztelt Kovács Levente Főtitkár Úr!

 2013. szeptember 4-én emailen küldött levelére válaszolva az alábbiakat hozom szíves tudomására:

  • A hitelfelvevők és a hitelezők közötti peres ügyek lezárása a jogállamiság keretei között az igazságszolgáltatás feladata. A jogerős döntéseket mindkét félnek tudomásul kell vennie.

  • Addig is lehetőség nyílik az érintettek számára elfogadható konszenzusos megállapodás létrehozására, ami alatt azt értjük, hogy a deviza alapú hitelfelvevők javára megtörténjen a hitelszerződések hibáinak kijavítása.

  • A Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány a deviza alapú hitelesek megkeresésére úgy döntött, hogy szakértői csapatának mozgósításával tárgyalásokat kezdeményez a magyar kormány illetékeseivel, illetőleg a Bankszövetséggel. Az NGM-mel és a KIM-mel tárgyalásaink eredményesen lezárultak.

 Büntetőjogi feljelentést azért tettünk ismeretlen tettesek ellen, hogy világossá váljék, hogy történt-e a devizahitelezés során törvénybe ütköző cselekmény.

Éltünk a szólásszabadsággal és a szabad véleménynyilvánítással lehetőségével, miközben nem volt célunk a hazai hitelintézetek becsületének csorbítása és az Ön által feltételezett rágalmazás megvalósítása.

Világossá szeretnénk tenni, hogy a társadalmunk egészét érintő, a devizaadósok pénzügyi ellehetetlenülésével megvalósult képtelen gazdasági helyzet létrejötte nem vitatható és ez nem csak a bankok gazdasági stabilitására, hanem a magyar költségvetés egészére is súlyos károkozással jár.

A Magyar Kormány állásfoglalása szerint elsősorban az érintett feleknek, azaz a devizaalapú hiteleseknek és a bankszövetségnek kell a köztük létrejött szerződésekben foglaltakat közös megegyezéssel úgy megváltoztatni, hogy a szerződés pontjai eleget tegyenek a törvényességi feltételeknek.

Engedjék meg, hogy annak dacára, hogy a közös megállapodásunk szerinti tárgyalási időpontot Önök elutasították, illetőleg mint ahogy legutóbbi levelükből is kiderült, meggondolás tárgyává kívánják tenni, hogy érdemi partnerként tekintsenek szervezetünkre, kijelentsük, hogy szakmai felkészültségünk, a mögöttünk lévő civil erők feljogosítanak bennünket arra, hogy az értelmes párbeszédet megkezdhessük Önökkel.

Fentiek alapján várjuk a tárgyalások megkezdését és javaslatukat annak mielőbbi időpontjára.

Budapest, 2013. szeptember 6.

A Civil Összefogás Fórum és
A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány nevében

Dr. Csizmadia László
szóvivő, elnök

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!