A sok mellébeszélés helyett

PR016.065. – 08.05. – refuge

 

EMLÉKEZTETŐ               Talán érdemes kissé elgondolkozni a nagy média vihar zúgása közben, hogy mi is egy-egy szó valódi jelentése. És azon is, hogy mit jelent maga a szó, amelyet oly könnyedén torzítanak, forgatnak ki eredeti jelentéséből erre a célra alkalmazott véleményformálók: az önfelkent prókátorok, megmondók.

 

A MENEKÜLŐ: Egy lény, amely, aki életét menti az őt, életét veszélyeztető helyzetből. Ez lehet például a vadász elől menekülő nyúl, az oroszlán elől menekülő antilop, a rabszolgahajcsár elől menekülő néger, a megerőszakolása elől menekülő szűz, a háború elől menekülő ember és családja, és hosszú még a sor.

 

A MENEKÜLT: Az a lény, akinek sikerült a menekülést befejeznie. Vagyis túlélte azt a veszélyt, amely elől menekülni volt kénytelen. Ez azt jelentheti, hogy az életére törő abbahagyta üldözését, a veszély elmúlt, vagy neki sikerült a veszélyes helyzetből vagy veszélyes helyről biztonságba kerülnie, érkeznie.

 

A MENEKÜLT hálás, amikor megszűnt veszélyeztetettsége. A menekült kér. Védelmet, segítséget, együttérzést. És köszönetet érez, köszönetet mond a megsegítőinek a kapott segítségért.

 

A MENEKÜLT révbe érése után megnyugszik, igyekszik mielőbb talpra állni, és az adott körülmények között a lehető legrövidebb időn belül ellátni önmagát és hozzátartozóit ott, ahol védelmet talált, biztonságra lelt.

 

A MENEKÜLT révbe érése után várja, hogy a veszélyzóna, ahonnan kénytelen volt elmenekülni, megszűnjön, és ő maga valamint családja mielőbb visszatérhessen eredeti lakhelyére, életterébe.

Így reagál a természetben minden olyan élőlény, amelynek van természetes élőhelye. Emlékezzünk például a gólyákra, vagy a költöző madarakra. Ők mindig visszatérnek a természetes költőhelyükre, vagyis arra a helyre, amelyet mi otthonuknak tekinthetünk.

És ugyanígy viselkedik az üldözött ember is, mert visszavágyik otthonába, hazájába, ahonnan menekülni volt kénytelen! A fentiekből következik, hogy aki a felsorolt feltételeknek nem felel meg  – az NEM MENEKÜLT!

 

Igen sok változata van még a menekülteken kívül is a helyet változtató élőlényeknek, akik sokkal inkább a körülményeik változása miatt kelnek útra. Ilyenek lehetnek a kiszáradó vagy letarolt területekről elvándorló állatok, például az afrikai kérődzők: antilopok, gazellák, bivalyok, elefántok, stb., és az őket követő ragadozók is. Mert ez utóbbiak is mennek az orruk elől elvándorolt „terített asztal” után. Vagyis ők mindannyian megélhetési vándorok, migránsok.

 

(Mekkora élvezettel veti rá magát a „szabad sajtó” szókincs-szegény napszámosa éppen erre a szóra, amikor már számára is kissé nyűgössé válik az állandó „menekültözés”!)

 

Mert megrendelői nem engedik valójában nevén nevezni azt az emberáradatot, amelynek bevetésével maguk alá akarják kényszeríteni a lelkét vesztett Európa tunya népeit.

Pedig illenék a „fogyasztóik” valóságos tájékoztatása, a mellébeszélés és állandó ködösítés helyett. De ugyebár korunkra ismeretlen fogalommá vált az „illendőség” – mint viselkedési forma. Reánk szakadt a „politikai korrektség” mint a cenzúra és öncenzúra legtökéletesebb fegyvere. Az pedig fölülmúl mindent, mert a megbízók ezt elvárják, megkövetelik.

 

Nem szabad egyetlen egy, a valós helyzetet szabatosan leíró szót sem használni. – Így marad a hazug „menekült” és a semmitmondó „migráns”.

 

Valós helyzetet jellemző szavak: betolakodó, bevándorló, betelepülő, hódító,kalandor, gyarmatosító, telepes és így tovább. (Biztosan van belőlük még több is a betiltott kifejezések tárházában.)

Ezek pontosan jellemzik azt, ami napjainkban történik Európában, Európával!

 

A kései középkor után a világot meghódítani igyekvő, „keresztényi alapokon álló” kalandorok voltak azok, akik kirajzottak Európa tenger-menti országaiból, és meghódították a Földkerekség többi részét, amelyek gazdagsága tette lehetővé a „régi Rend”, a monarchisztikus államok Európájának kapitalista Európává változtatását. Nem ment ez olyan gyorsan, mert kezdetleges volt a meglévő technika: a hajózás, a fegyverkezés, a hírszerzés és hírszolgálat – és némileg kerékkötő volt a kereszténység tanítása is. De Európán kívül már sokkal gyengébb volt a hit és a tisztesség hatása, amit gyakran sikerült teljesen kiiktatni is.

(Gondoljunk csak a konkvisztádorokra, vagy a Nyugat Afrikát levadászó rabszolga kereskedőkre. Persze, az is igaz, hogy ők nem nagyon vették emberszámba az ember-formájú áruikat.)

 

Az újonnan felfedezett „nyersanyag” kiaknázásához nem volt szükség keresztényi tanokra, inkább a meghódított területek rendjének megváltoztatására. Kialakultak a gyarmati uralmak az ellenállásra képtelen ázsiai és afrikai törzsek és területek felett.

Amerikában pedig sikerült a „szűz földeket” megtisztítani az őslakosoktól, akik nem voltak ellenállók a telepesek által behurcolt, európai betegségekkel és az alkohollal szemben. Majd az egyesülésre és a fehérek tűzfegyverei ellen védekezésre képtelen törzseket sikerült megsemmisíteni – így a terpeszkedő kapitalizmus szabad (gátlásoktól mentes) játszótérhez jutott.

 

Európa „fehérei” két világháború eredményeként teljesen hatástalanították saját hatalmukat, gyarmatosító képességüket, és a boldogtalan kommunista próbálkozás „önfelszámolása” után a Földkerekség legfejlettebb részei a globális tőke ölébe hullottak.

 

Időközben egy „szellemes” amerikai fölállította ennek a kapzsi kapitalizmusnak örök axiómáját, mondván, hogy: „The business of the business is the business.” – Ami magyarul talán így hangozhat: „Az üzlet valódi ténykedése maga az üzlet.”

– Vagyis a tőke legszentebb feladata a tőkeszerzés, a profit.

Amit ez a „szép fogalom” viszont elhallgat, az a valódi: a hatalom. A világuralom teljes megszerzése, mert ezzel eltűnnek a korlátok a pénzhatalom útjából. És ezzel a hatalommal lehet(ne) úgy élni, hogy nem lenne sem nyoma, sem kérdőre vonása a tőke bakugrásainak, a bankárok ügyeskedéseinek, amikor úgy csapják be egymást, mint tették ezt a Lehman Brothers világot átszövő bank kissé balga vezetői a „mérgezett kötvények”, a derivatívák stb. piacra dobásával és ezekkel való belebukásba 2008-ban.

 

A legutóbbi, NEM A LEGUTOLSÓ világválság vette kezdetét ezzel a bukással, amit követett két nagy ötlet.

Rövidtávon a TTIP kód néven ismert: Transatlantic Trade and Investment Partnership, vagyis a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Szövetség az egyik titkos fegyver, aminek bevezetését erősen titkolózva munkálkodnak a „Brüsszeli gnómok” Jean-Claude Juncker korábbi luxemburgi adókerülő, ma az EU vezérigazgatójának felügyelete alatt.

 

A másik, a hosszabban tartó, de ez előzőnél még pusztítóbb hatású: Európa lakócseréje – kitelepítések, deportálás nélkül.

 

Európa „fehérei” a hatalom és a dicsőség felélése, teljes elvesztése után a kukába dobták az önfenntartás legtermészetesebb törvényét is. Leszoktak a szaporulatról, az önfenntartásról. És ezt, a norvégiai lemmingekre emlékeztető viselkedést lefedték a nemi egyenlőség, a teljes nemi szabadság, a szabadosság és deviancia bevezetésével, ezek jogi védelmével, maradéktalan tiszteletben tartásával és hasonló lehetetlenségek kanonizálásával, és a kereszténység teljes kiiktatásával. S az óta Európa lakossága csendesen kihalófélben van!

Ebben mi, magyarok is benne vagyunk! – Azért ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.

 

Eddig is hiányzó munkáskezeket előbb a törökök, marokkóiak és egyéb Észak-afrikai muzulmánok behozatalával igyekeztek pótolni Nyugaton, akikből immáron vagy negyven millió tanyázik a nyugati nagyvárosok gettósított negyedeiben, ahová a rendőrség sem szívesen vonul be egy kis inspekciózásra. Az ilyen kirándulások rendszerint több sebesüléshez és a rendőr-autók pusztulásához vezetnek.

 

De mindez nem gátolja meg a „nagyot álmodók” hosszú távú próbálkozását az új társadalom, a könnyen „rendben tartható” alacsony intelligenciájú szolgarendszer kialakítására. Ezért kell az EU segédlete mellett a munkára teljesen képtelen és alkalmatlan, idegen vallású, bigott tömegeket ráerőszakolni Európa nemzeteire. Évente akár milliós nagyságban.

A csak fogyasztásra hajlandó tömeg megsokszorozza az ipar és a kereskedelem forgalmát rövidtávon, gyorsan leharcolja a társadalmi ellenállást a média és a baloldal segítségével, létrehoz néhány év alatt egy gyorsan szaporodó keverék népességet: a „tejeskávé színű” új embertípust, és megszűnteti az európai nemzeteket.

Így válik teljessé és ellenőrizhetetlenné a hatalom, a pénz teljes uralma, a liberálisok álma. Ezért nem állít meg vagy fordít vissza senkit Európa határain a NATO vagy az EU katonai és rendészeti ereje. Pedig az illegális betódulást csak ellenállással és visszafordítással lehet(ne) csökkenteni vagy megállítani.

De Európa mai vezetői EZT NEM AKARJÁK!

És még a pápa is, ez az esetleg jólelkű, de vezetésre teljesen alkalmatlan egyházi vezető is a pénzhatalom érdekeit szolgálja. Papol ahelyett, hogy az iszlám által üldözött, halomra gyilkolt keresztényeket védené, támogatná minden erővel.

Tessék tudomásul venni, hogy háború van, és minket, Európa nemzeteit nem védik sem a politikusok, sem a közgazdászok vagy okos bankárok, sem a katonák. A NATO hajói „menekült halászattal” vannak elfoglalva, a társadalmi szervezetek csirke vagy marhahúsos szendvicsekkel és pokróccal várják a betolakodókat, mi meg itt állunk fegyvertelenül.

Pedig EZT A HÁBORÚT, ezt az önvédelmet meg kell nyernünk. Most, ennek első lépése a népszavazás lesz. KÉSZÜLJÜNK!

 

  1. május 8.
    v. H.Sz.
Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!