A Sargentini jelentés 11. pontja

A Sargentini jelentés 11. pontja, ami  a fő ok Magyarország szavazati jogának megvonására: „ A migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai”:  De  az Uniós alapjog az EU állampolgárainak, és nem más kontinensek állampolgárainak a jogait jelenti!!!!!!

A  Sargentíni jelentés  elfogadásával  az ellenzéki képviselők Magyarország szavazati jogának a megvonását segítették. 

A felszólalásában Balczó Zoltán azt mondta, hogy :  „Ezek a bírálatok valósak, tényeken alapulnak, így feltehető a kérdés: mennyiben szabad ország ma Magyarország?” 

Ha egy más kontinensen élő milliárdos mondja meg, hogy mit tehetünk, mit nem, akkor tényleg nem leszünk szabadok, de még csak afelé haladunk! És ebben az ellenzék segít! A  jogállamiság korlátozásáról,  és a média példátlan mértékű kormányzati túlsúlyáról beszél, ami  mind hazugság.   Aki itt él, az  tudja, hogy több ellenzéki TV csatorna működik, mint kormánypárti, (pl. ATV, HírTV, RTL stb.),  a Facebook és a Startlap.hu,   24.hu szélsőségesen balliberális. Mindenki azt néz, vagy olvas, amit akar.  

A külföldi képviselők többsége valószínűleg el sem olvasta a Sargentini jelentést, és az elfogadásában a legnagyobb szerepe egyes magyar ellenzéki képviselők lobbizásának volt. Haza csak egy van, pártállástól függetlenül,  és az ellenzéki pártoknak is a hazájukat kellene képviselni. És azzal, hogy már csak egyetlen ellenzék létezik,  a hazájuk ellen, bal és jobboldal együtt , a hitelüket vesztik, nincsenek elveik, csak  a hatalom megszerzése számít, bármi  módon.

 

A Sargentini jelentésből ami igaz:  hogy a választások technikai lebonyolítása szakszerű és átlátható volt, az alapvető jogokat és szabadságjogokat összességében véve tiszteletben tartották  –  tehát demokratikus választással felhatalmazott Kormányunk van.  OBH-OBT : A jelentés elismeri, hogy  a korábbi  javaslatok alapján helyes irányba változott a két szerv közötti hatásköri megosztás

A többi cáfolata:

A demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása:

  • Alkotmányos és választási rendszer működése

Az Alkotmánybíróság jogkörének korlátozása a költségvetési tárgyú törvények kapcsán:

hogy mire van pénz, az gazdasági téma,  a gazdasági témák nem tartoznak az Alkotmánybíróság feladatkörébe, a fedezetet sem az Alkotmánybíróság fogja előteremteni.  

A civil társadalom nem megfelelő bevonása, a tényleges konzultáció hiánya :  a nemzeti konzultációk  kifejezetten  a társadalom bevonására szolgáltak,  és a civil társadalomba nem csak néhány  Soros-támogatású szervezet tartozik.

Megváltoztatták az alkotmánybírák számát, kinevezési eljárását és nyugdíjkorhatárát:  a jogállamiságot a nyugdíjkorhatár és a  bírói létszám nem befolyásolja, de egyébként is, ez lezárt téma, ahol figyelembevették az EU javaslatait. 

EBESZ megállapítja, hogy a választások technikai lebonyolítása szakszerű és átlátható volt, az alapvető jogokat és szabadságjogokat összességében véve tiszteletben tartották, –  ez igaz.  De a választásokra kedvezőtlen légkörben került sor:  ezen mit értenek? a kedvezőtlen légkört talán az jelenthette,  hogy a választók nem az ellenzéket támogatták? (Mert nem érezték, hogy őket képviselik.)

A nemzeti konzultációt félrevezetőnek minősíti a jelentés, a migránsokkal, és kimondottan Soros György személye, és az Unió ellen irányulónak értékeli: A  nemzeti konzultáció kétirányú volt,  mindenki a saját véleményét fejezhette ki. Az nem  természetes, hogy egy másik kontinensen élő milliárdos irányítsa az Európai Uniót,  és nem az egyes országok  választott Kormányai. Soros Úr nem szegény embereket támogat, hanem politikai befolyást gyakorol. Nem hajléktalanokat, betegeket, vakokat, rászorulókat, kórházakat  támogat, hanem azokat, akik megfelelő pozíciókba kerülhetnek, és elvárja, hogy a támogatottjai képviseljék az érdekeit,  és ha mégsem, azt hálátlanságnak veszi.  Ez  nyilvánvaló mindenki számára,  és nem kormánypropaganda.

2) Igazságszolgáltatás és más intézmények függetlensége, a bírák jogállása

A jelentés elismeri, hogy helyes irányba változott a két szerv, OBH és OBT  közötti hatásköri megosztás, de két területen továbbra is problémát jelöl meg: az egyik az OBH elnökének hatáskörét illeti, a bírák kirendelése, áthelyezése, valamint a bírói vezetők kinevezése terén. A másik pedig a bírói pályázatok indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítása. Más országoknál nem vizsgálták ugyanezt.

Túlságosan hosszú polgári eljárások: nem csak Magyarországra jellemzőek. A bírói kényszernyugdíjazás 2012-ben:  már lezárt,  EU-val egyeztetett téma. Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság elnökének elmozdítása: már lezárt, EU-val egyeztetett téma.

Most a  bíróságokon nincsenek előre meghozott ítéletek, mint a proletárdiktatúra idején, és nincs  Recski munkatábor, vagy Hortobágyi kitelepítés, és nem jelenik meg éjjel a fekete autó, mint a pártállam idején. Akkor aggódtak volna így értünk!

3)Korrupció és összeférhetetlenség.  Talán a metró ügyre gondolnak?  Korrupciós ügyeket tényadatok alapján ki kell vizsgálni. de nem az ország szavazati  jogát megvonni.

Képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos valós szankciók nincsenek, ahogy azok online átláthatósága és kereshetősége is hiányos:  ez az ellenzéki képviselőkre is vonatkozik, és a keresetük sem kevesebb  a kormánypárti  képviselőkénél   (attól se hogy a hazájuk ellen szavaznak).

A választásokra felhasznált kampánypénzek forrásáról csak a választások után kell nyilatkozni: ez az ellenzékre is vonatkozik

Nyílt Kormányzati Együttműködés:  nem tagja minden Uniós állam, miért csak Magyarországnál vitatják?

4)Magánélet védelme és adatvédelem:

Nemzetbiztonsági érdek fontosabb lehet, mint a magánérdek, ha  lehallgatással megelőzhető  és megakadályozható egy komoly bűncselekmény elkövetése.

 Ha valakinek a  lakhelyén tüntetnek és  a családi életét ezzel megzavarják, valóban nem tolerálható, ezért  arányosan szankcionálni kell, de akkor a tüntetők fognak tiltakozni  a jogaik megsértéséért.   Az ország szavazati jogának megvonásához ez kevés érv. 

5) Szólásszabadság: Szólásszabadság van, annyira, hogy még hazugságokat is következmények nélkül terjeszthetnek. Most nincs cenzúra, a sajtó szabad, több ellenzéki TV csatorna működik, mint kormánypárti, (pl. ATV, HírTV, RTL stb.) A Facebook és a Startlap.hu,  a  24.hu szélsőségesen balliberális.  Az újságok azt írják, vagy azt hazudják, amit akarnak, nincs TTT cenzúra, mint a pártállam idején, és a lapok fennmaradása az olvasottságon múlik, mert az veszi meg a lapokat, aki akarja, és azt a TV csatornát nézi, amelyiket akarja,  akár Bolgár György műsorát is.

6) Tudományos élet szabadsága

Az országban nem egyedül a CEU képviseli a tudományos életet, és  a működése egyébként is zavartalan, csak a többi egyetemre is hatályos szabályokat kell betartania.  A CEU-n kívül van még néhány jól működő egyetem az országban.

7) Vallásszabadság  Itt a  vallását mindenki szabadon gyakorolhatja, de hogy mely egyházak részesülhetnek állami támogatásban, azt  az  országgyűlési képviselők  vitathatják meg, szabadon. Valahol határt kell szabni a támogatásoknak is, mert az adófizetők pénzéből nem lehet mindent finanszírozni. A Parlament határozhat arról is, hogy ártó,  pl. sátánista tanokat ne finanszírozzanak állami pénzből.

 8) Egyesülési szabadság

Nem csak Soros Úr érdekeltségébe tartozó, és politikai nyomás gyakorlására alakult   civil szervezetek vannak Magyarországon, amellett őket sem korlátozza senki, és  a többi civil szervezetnek nincsen semmi kifogása.  A bevándorláspárti szervezetek nem hajlandók tudomásul venni, hogy a nép mást akar, mint ők, és hogy a migránsok nem  „a lakhelyük elhagyására kényszerült emberek”, többségükben nem üldözöttek, hanem  gazdasági bevándorlók,  és jobb megélhetés reményében jönnek. A biztonsági kockázatokon kívül gazdasági oldala is van a migrációnak, mert nem a politikusok vagy a civil szervezetek  fogják eltartani a migránsokat, hanem a nép. És aki meghamisítja a személyazonosságát, vagy több útlevele is van, annak nem tiszták a szándékai. Az igazi menekült nem támadólag és követelően lép fel, hanem kér, és  örül, ha segítik. Nem megszállóként viselkedik, tiszteli a helyi törvényeket, nem a saját törvényeit akarja a befogadókra erőltetni, nem diktálja a saját feltételeit, és  nem terrorizmussal hálálja meg a törődést. A terroristák a menekültek közé vegyülve érkeztek Európába, ez tény. Európában már vannak olyan zónák, ahova veszélyes bemenni, és a terrorveszély állandó. Saját törvényeik, a sharija szerint élnek. Még egyetlen muszlim hitszónok sem határolta el magát a terrorcselekményektől.  Nem mi vagyunk rasszisták, hanem azok, akik Allah nevében gyilkolnak. Hajléktalanok, rászorulók itt is vannak, akiken lehetne segíteni,  és amikor a  mi devizahiteleseinket a bankok félrevezető tájékoztatása  miatt  kilakoltatják, nem a migránsoknak kell lakhatást  és ellátást biztosítani!

9) Egyenlő bánásmód

Ha a nők alulreprezentáltak a politikai életben, az rajtuk is múlik,  más szerepet fontosabbnak találnak. Aki alkalmas rá, és akarja is, vezető pozícióba is kerülhet.

„Nemi identitáson alapuló megkülönböztetés, a család fogalmának alkotmány általi korlátozó meghatározása megkülönböztetéshez vezethet, mivel nem terjed ki az azonos nemű párokra”: Az alma az alma, a körte az körte, miért kéne másnak nevezni? Attól, hogy nem házastársnak hívják őket, semmi hátrányuk nincs. A magánélet meg a négy fal közé való. A Sargentini jelentés szavazásánál egy felszólaló számon kérte, hogy a melegek felvonulásán támogatóan nem vettek részt  a kormány képviselői. Olyan fontos Európai érték lenne, hogy egy  ország szavazati jogának megvonásánál  ez is számít? Senki nem bántja őket, csak ne  provokáljanak, és ne akarják kötelezővé tenni, engedjék meg mindenkinek, hogy a saját  életérzésüket kövessék, másnak is lehessen szabad akarata. A magánélet nem tartozik másra, a heterók sem felvonulással bizonyítják a hovatartozásukat.

10) A kisebbségekhez tartozó személyek – köztük a romák és a zsidók – jogai, valamint a kisebbségekkel szembeni gyűlölködő kijelentésekkel szembeni védelem

Itt a  kisebbségekre pozitív diszkrimináció érvényesül, amit ők nem kifogásolnak. Járóka Lívia cáfolta a hazugságokat – amit figyelembe sem vettek

Az antiszemitizmus hazugság, mert akik a zsidó-keresztény kultúrát védik, azokat nem lehet antiszemitának bélyegezni, hisz a gyökerek közösek (Ószövetség), a muszlimoknak viszont mindenki más hitetlen, és szerintük a feladatuk Európa iszlamizálása, Tőlük kell igazán tartani. Itt, ha valakit szeretnek, vagy nem, az okot a saját emberi tulajdonságaiban keresse. Hozzánk hasonlóan Izrael sem híve a migrációnak, és védi a határait.

11) A migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogai:

Az Uniós alapjog az EU állampolgárainak, és nem más kontinensek állampolgárainak a jogait jelenti! A bevándorlás nem uniós alapjog, és az Uniós Szerződésnek nem része. Ezt az országot a mi elődeink építették, és mások háborúi miatt építették újjá,  jogunk van hozzá.

Az Unió szóban benne van  a jelentése, nem Egyesült Államok, hanem egyenrangú államok szövetsége.  A szolidarítás önkéntes dolog, mi önként kórházat építettünk Szíriában. Aki a migránsokat hívja, tartsa is el őket, ne másnak ossza  szét a terheket.   Soros Úr akkor lenne humánus, ha a saját környezetében  maga vállalná a migránsok ellátását, és nem másnak írná elő erőn felüli, a saját lehetőségeket is meghaladó támogatás nyújtását. Milyen demokrácia az, ahol  egy más kontinensen élő üzletember irányít a szabadon választott  Kormány helyett?

 12) Gazdasági és szociális jogok:  Megállapítja, hogy a szegénység uniós átlag felett van, a gyermekszegénység pedig átlag feletti.  Ugyanakkor  elvárná  a  migránsok erőn felüli  támogatását!  Az anyagi források végesek.  A migránsok eltartásával  talán több jutna mindenre?

 

Milyen  Európai demokrácia az, ahol egy ország szavazati jogát megvonják?

 

A. Sz. I.

 

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!