A Jobbik végnapjai

Eltűnt a Jobbik régi arca. Vélhetően a kemény mag ezt nem fogja annyiban hagyni, ahogy látható volt a gárdisták tüntetéséből, a vidéki alapszervezetek petícióiból korábban, és a régi törzsemberek mozgolódásából manapság. A régi eszményhez ugyanis erős érzelmi szálak kötik az igazi Jobbikos hívőket.  Mi volt az egykori eszmény? Egyrészt egy ezoterikus ideológiáról volt szó, másrészt egy nagy érzelmi töltetű hazafias eszményről. Akiket erős nemzeti érzelem fűt, azok képviselőit nem láttuk a széteső Jobbik pénteki tüntetésén. A Jobbik sikertelen pénteki mozgósítása, és a hazafias érzelmű vezetőinek elhatárolódása jelzi, végnapjait éli a Jobbik. A látszat ellenére ennek nem a Fidesz, hanem Vona Gábor az oka. A zavaros ideológia, később a balos pálfordulás, és egy bosszúszomjas oligarchával való szövetség a végnapokat hozza egyre közelebb.

A Jobbik egykori ezoterikus magja a magyar pogány múltat keveri a kereszténység elemeivel, mintha a kettő egy volna. 2009-ben a Jobbikhoz köthető hívek jelentek meg a Pilisben, a Pálos istentiszteleteken, táltos dobokkal felszerelve. Így kerülhetett sor a katolikusok tiltakozására A pálosok, nem táltosok! címmel, erről még egy cikk is született. „A Szent Koronának tulajdonítanak olyan magnetikus erőt, olyan kisugárzó erőt, ami majd visszavezeti vagy elvezeti a népet a nem tudom, milyen magaslatra. Hát igazában ez már a Szent Koronának az istenítése. Igen, természetesen tiszteljük, szeretjük a Szent Koronát, hiszen a magyar népnek nagyon szép és nagyon értékes ereklyéje, de nem Isten!” – írták a pálosok. Ugyancsak ezt a szellemiséget tükrözte, a „tuvai sámán” feltűnése a Parlamentben (2012) és dobbal kísért tánca a Szent korona körül, miközben Mária ének szólt.

Vona kereszténység iránti érdeklődése, hamar a pogány múlt felé fordult. Ezt jelzi Július Evola olasz filozófus iránti erős érdeklődése, aki a „hagyomány” nyugati kultúrába való beépítésén dolgozott. Zsidó és keresztény ellenes volt, mert a pogány kor vallását fontosabbnak tartotta, tehát a zsidó-kereszténység előttit.  Ebben hitt Vona, és ezt a szellemet terjesztette el pártjában. Napjainkban, a pogány múlt feléledt – ez volt a Jobbik régi lelke – amely biblikus szempontból még rosszabb, a kereszténység elemeivel keveredik. Retorikájában a „mag népe”, a csodaszarvas legenda, a turulmadár, a rovásírás, a táltosok, sámánok Jézus nevével vegyülnek. Jézus itt „pártus herceg”, nem zsidó származású, hanem magyar. A pálosok szerintük táltosok, s ehhez kapcsolódik egy hamis szkíta-hun-magyar ezoterikus Korona elmélet is. Egyes irányzatokban, mindehhez társul „ősi magyar asztrozófia” néven a csillagjóslás, ahol középpontban a Nap áll, amelyet a fényhozónak nevezett Jézussal azonosítanak.

Teljes képzavar; a megtévesztés rendkívül látványos, mégis sokan áldozatul esnek ezen elméleteknek. A sámánhithez kötődik a „Földanya” bálványozása, ami olyan pogány kultúrákban alakult ki, ahol a földet nagy tisztelet övezte. Kultusza megtalálható az észak amerikai indián törzsekben, de ázsiai és indiai bálványimádatban is. Nálunk a „Földanya” kultusza, össze van kötve a szkíta-hun-magyar elméletekkel, és ugyancsak az égitestek bálványozásával kapcsolatos. A hunok az „Égnek világos lovat, a Földnek sötét lovat áldoztak”, ami az archaikus pogány paradigma része volt. Reggel a Nap előtt borultak le, este a Hold előtt. Magukat az Ég és a Föld egyesüléséből eredeztették, a szkítákhoz hasonlóan. Ezt az eredetet hiszik és erre büszkék a pogány múltat újjáélesztő „mag népe” sámánkultuszos csoportjai. Mindehhez nagyon jól illik a zsidógyűlölet, mert a zsidó-kereszténység ezzel ellentétes, mivel akár tetszik akár nem, „Isten igéje a zsidó népre bízatott.” Biblikus szempontból minden baj forrása a bálványimádat, amely az Úrtól való elfordulást jelenti. Ezek az új-pogány zavaros elméletek pedig tipikus bálványimádatot tükröznek. Így meg kell állapítanunk, hogy a Jobbik régi ezoterikus lelke kártékony volt. Mindehhez társult még az „iszlám menti meg Európát” Vona-féle idea, amely a zsidóellenességgel ugyancsak szinkronban van.

Zseniálisan mutatta be a régi pogány múlt és az István királyhoz köthető kereszténység szembenállását az „István a király” rockopera. Ebből a Jobbik lelke Koppányhoz kötődött, a pogány múlthoz. Ugyanolyan kártékony volt a zsidógyűlölet (persze a cigány is), hiszen kultúránk alapja a zsidó-kereszténység. A Jobbik régi retorikájából egyedül a baloldali eszmeiség elutasítása nevezhető pozitívnak a jobboldali ember számára, mert szemben áll a nemzeti, keresztény eszménnyel. Csakhogy az új Jobbik a fürdővízzel kiöntötte a gyereket is azzal, hogy balra tolódott, így aztán lélek nélkül maradt; a hazafiak pedig hoppon.

Azt a lelket vette vissza Vona, amelynek része a pogányság, a zsidógyűlölet, cigánygyűlölet, a baloldali ideológia elutasítása, és a felfokozott nemzeti érzület. A megtisztulás közben minden elveszett. Az ezoterikus, és gyűlölködő eszmény jó hogy elégett, ám a nemes hazafiság elvetése végzetes lett. Mivel a hazaszeretet, az érző szívűekben sohasem oltható ki, így a Jobbik sorsa megpecsételődött. A baloldaliságot elvető, nemzeti érzelműek csatlakozhatnak a Fideszhez, vagy másik csoportot alakítanak. Vélhetően Vonának is megmarad egy kis csoportja, amely kapcsolódik a baloldali szellemiséghez. Vona ugyanis megújult gondolkodásában. Ez egy keresztény embernek célja, ám Vonának nincs újabb lelke. Istenképe kialakulatlan, még változóban van, bár azt mondta az évértékelőjében, hogy „ragaszkodom az én vallásomhoz”. Azt azonban nem lehet tudni, hogy ez pontosan mit jelent, talán a „maga módján vallásos”, eklektikus világképét. Másrészt láthatóan vonzódik korunk bálványaihoz, a testkultusz, egészségkultusz, tetoválókultusz világokhoz.

A ködös világképű vezető által lélek nélkül maradt Jobbik minél inkább balra tolódik, annál inkább közeledik a szétesés felé. Siettette mindezt a párt pénteki tüntetése a baloldali politikusokkal.  Úgy tűnik tehát, már nemcsak Gyurcsány, de Vona is a Fidesznek dolgozik.

Pók Katalin
filozófus, valláskutató

Polgár Portál: http://polgarportal.hu/pok-katalin-jobbik-vegnapjai/

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!