Mint az Magyarország széles közvéleménye számára ismeretes, a Civil Összefogás Fórum a probléma kirobbanása óta hatékony jogállami eszközökkel tovább harcol a devizahitelesekért.

A CÖF-CÖKA megnyugvással vette tudomásul, hogy a több éves küzdelmünk nem volt hiábavaló, és a magyar kormány a Kúria és az Alkotmánybíróság határozataira támaszkodva jó megoldással enyhítette az adósok terheit.

Ismereteink szerint a jelenleg folyamatban lévő perek a még vitás kérdések tekintetében lehetővé teszik a károsultak számára a még nyitva álló kérdések törvényes rendezését.

Mint felelős civil szervezet, ugyanakkor aggodalommal tekint a CÖF-CÖKA egyes bizonytalan jogi struktúrájú szervezetek, így a Radikális, Bankellenes Csoport, illetve a Nemzeti Civil Kontroll mozgalmak legújabb ténykedéseire.

Mint a múltban oly sok eredménytelen kísérlet keretében, az ilyen jellegű kétes hátterű csoportosulások most is megpróbálnak a devizahitelesek helyzetével visszaélni, és őket felhasználva saját ambícióknak kívánnak teret nyerni.

A CÖF-CÖKA határozottan elítéli a károsultak számára akár a törvényesség kikerülését is alternatívaként felcsillantó szerveződések bármely hamis akcióját és felszólítja ezen közösségeket, hogy  ne használják fel az adósok fájdalmát semmilyen közéleti, vagy politikai kezdeményezéshez.

CÖF-CÖKA vezetősége