A CÖF-höz való csatlakozás feltételei

A Civil Összefogás Fórum hangsúlyozottan civil szerveződésű fórum. Alapítványok, egyesületek, egyletek, szövetségek, klubok, vallásos és szekularizált civil szervezetek hozták létre azzal a céllal, hogy segítsék a magyar civil társadalom erősödését, érdekeinek képviseletét, értékeinek kifejeződését. 

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) alulról szerveződött mozgalom. Alapítói hivatalosan bejegyzett jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, továbbá önkéntes alapon szerveződött, de hivatalosan be nem jegyzett szerveződések közös cél érdekében fellépő és tevékenykedő mozgalma.
 
A CÖF civil szervezetek fóruma, de önmagában nem önálló jogi személy, nem bejegyzett szervezet. Mozgalom jellegét egész tevékenysége során meg kívánja tartani. Nevében – a CÖF által elismerten és felvállalhatóan – a mozgalmat létrehozó szervezetek vezetői által megbízott állandó és eseti szóvivők nyilatkoznak. A CÖF-höz kapcsolódás feltételeiről, tevékenységi köreiről és jövőbeli szerepéről a 2009 első felében összehívandó Civil Összefogás Fórum I. Országos Gyűlése hivatott dönteni.

A CÖF alapvető céljait a 2009. április 5-én rendezett „Döntsön a Nép!” elnevezésű demonstráción felolvasott „Civilek a Demokráciáért Kiáltvány” 12 pontja foglalja össze, melyet a Hősök terén negyedmillió ember közfelkiáltással elfogadott.

A CÖF deklarálja, hogy tevékenysége során mindvégig szem előtt tartja a humanizmus, a szabadság, a demokrácia és a nemzet eszméjét. Következetesen küzd az egyéni- és kollektív jogokért, különösen az emberi, a polgári, a szociális és a kulturális jogokért, valamint a nemzeti vagyonnal való ésszerű gazdálkodásért. Céljai elérése érdekében kizárólag békés, alkotmányos eszközökkel kíván élni, és kerüli a fizikai erőszakot.

A CÖF kijelenti, hogy nem fogadja el az alábbi típusú szervezetek csatlakozását a mozgalomhoz:

  • bejegyzett pártok
  • fegyveres szervezetek
  • paramilitáris alapon szervezett egyenruhás szerveződések
  • profitorientált szervezetek

A csatlakozás lehetőségének megítélésről – kétség esetén – a mozgalmat létrehozó szervezetek vezetői foglalnak állást.

A CÖF rendezvényein minden érdeklődőt szívesen lát. Ugyanakkor kifejezetten kéri, hogy rendezvényein a résztvevők felelős civilként viselkedjenek, civil öltözetben jelenjenek meg, ne használják egyetlen párt vagy politikai mozgalom, illetve militarista szervezet zászlaját vagy jelképét sem és ott ne terjesszék pártjukat, vagy a politikai ideológiájukat népszerűsítő anyagokat.

Amennyiben egyetért céljainkkal és csatlakozni kíván mozgalmunkhoz, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Szerző
CÖF

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!