2020 a klíma éve

Tisztelt Alapítvány!

Mint Önök, én is, a tisztánlátást segíteném elő egy területen a mellékelt írásommal, amelyet rövid segédanyaggá szeretnék fejleszteni barátaink számára, akik sokszor nagyon hiányos ismerettel nyúlnak e témához.

Tisztelettel:
Dr. S. E.
egyetemi docens
az Európai Vegyianyag-ügynökség Társadalmi-gazdasági bizottsági tagja

__________________________________________________________________________

2020 a klíma éve

Egyetértek, akik ezt képviselik, de jómagam már 70 éve a környezetvédelem évének tekintek minden évet. Már csecsemőként is a textilpelushoz ragaszkodtam az egyszer használatos papír helyett (bár ez nem volt alternatíva a szocializmus építésénél hazánkban) és így előbb lettem szobatiszta, mint a mai csecsemők többsége. Később visszaváltható üvegben vásároltam tejet, ásványvizet (csak a csapvíztól eltérő volt minőségű kapható, mert senkinek nem jutott eszébe csapvizet műanyag palackba árulni, amely révén tulajdonképpen mikro plasztik fogyasztását preferálják a fogyasztó pénzén) és beértük a heti egyszeri vödör/család mennyiségű városi szemétszállítással, amely a magyar vidéken nem is kellett, mivel a telkek végén álló szemétdomb a komposztálódás révén nagyjából azonos méretű maradt évtizedeken keresztül.

A világ szerencsésebb része persze kommunista diktatúra nélkül is tudott vagy kényszerült ilyen takarékosan élni; ezért a Világ ökológiai lábnyoma nem is haladta meg az 1970-es évekig a Föld megújuló természeti javait; noha a legfejlettebb országok ekkor már túlfogyasztottak. Es kezdtek sűrűsödni azon súlyos természeti visszajelzések, amelyeket az ENSz 1972-es évi Emberi környezetről szóló konferenciája már tárgyalt, majd lassan eljutott Gro Harlem Brundtland fenntartható fejlődés üzenetéig (Úgy kell ma élnünk, hogy holnap is élhessünk) és a Közös jövőnk jelentésig. Ez helyesen tartalmazza, hogy az emberi társadalom összes problémája egy rendszerben (t. i. a valóságban) létezik, a környezet és a fejlődés kérdései összefüggnek. Itt szükséges annak a rendszerelméleti igazságnak az ismerete is, hogy a rendszer nem teljesen megismerhető és ha működését tévesen tükrözzük vissza hamis képet alkotunk a valóságról.

Az ENSz a fenntartható fejlődés rendszerébe az alábbi 17 elemet sorolta, amelyet 2015 szeptemberében 193 tagország fogadott el:

 1. A szegénység felszámolása. (A szegénység minden formájának megszüntetése a világon mindenhol.)
 2. Az éhezés megszüntetése. (Az éhínség megszüntetése, élelmiszer-biztonság létrehozása, az élelmezés fejlesztése és fenntartható mezőgazdaság létrehozása.)
 3. egészség. (Egészséges élet biztosítása és jólét megteremtése minden korosztályban élő minden egyes ember számára.)
 4. Minőségi oktatás. (Átfogó és igazságos minőségi oktatás megteremtése és egész életen át folytatott tanulmányokra való lehetőségeket létrehozása mindenki számára.)
 5. Nemek közötti egyenlőség. (Nemek közötti egyenlőség létrehozása, és minden nő és lány felemelkedésének elősegítése.)
 6. Tiszta víz és köztisztaság. (Fenntartható vízgazdálkodás biztosítása, a vízhez és közegészségügyhöz biztosított hozzáférése minden ember részére.)
 7. Újrahasznosítható és megfizethető energia. (Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energia biztosítása mindenki számára.)
 8. Jó munkalehetőségek és gazdaságok. (Hosszan tartó, átfogó és fenntartható gazdasági növekedés létrehozása, teljes és eredményes foglalkoztatás, valamint méltó munka biztosítása mindenki számára.)
 9. Innováció és jó infrastruktúra. (Alkalmazkodó infrastruktúra kiépítése, átfogó és fenntartható iparosodás megteremtése, valamint az innováció támogatása.)
 10. Egyenlőtlenség csökkentése. (Egy országon belüli és országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése)
 11. Fenntartható városok és közösségek. (Fenntartható, befogadó, biztonságos és alkalmazkodó városok és emberi települések létrehozása.)
 12. A források felelősségteljes használata. (Fenntartható fogyasztási és termelési szokások kialakítása.)
 13. Fellépni az éghajlatváltozás ellen. (Gyors cselekedetek a klímaváltozás és hatásai leküzdésének érdekében.)
 14. Fenntartható óceánok. (A fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata.)
 15. Fenntartható földhasználat. (A Föld ökoszisztémáinak fenntartható használata, fenntarthatóan erdőgazdálkodás, az elsivatagosodás leküzdése, valamint a talaj degradációjának visszafordítása, valamint a biodiverzitás csökkenésének megállítása.)
 16. Béke és igazság. (A fenntartható fejlődés érdekében a békés és befogadó társadalmak elősegítése, mindenki számára elérhető igazságszolgáltatás biztosítása, és minden szinten hatékony, felelősségre vonható és befogadó intézményeket létrehozása.)
 17. Partnerség a fenntartható fejlődésért. (A végrehajtás módjainak biztosítása, és a fenntartható fejlődés globális partnerségének felélesztése.)

 

Túl az egyes elemek ízlelgetésén és a tartalmi végig gondolásán (házifeladat pl.: a/ miért a szegénység felszámolásával kezdődik?, b/ megfizethető energia mit jelent?, c/ egyenlőtlenségek csökkentése és hosszantartó gazdasági növekedés összefüggése?, d/ fenntartható, befogadó és biztonságos város létezhet-e?, e/klímaváltozás is csak egy cél a 17-ből!, e/ béke, igazság és felelőségre vonható intézmények nélkül nincs remény a kezelésre!, f/ miért hiányzik a teremtett természetet tudatosan óvó ember avagy a minőségi oktatásnak nem ilyet kell képezni?), a rendszerszemléleti megközelítésnek nemcsak  az a lényege, hogy néhány látszólag érvényes összefüggést felállítsunk az elemeken belül vagy között.  A rendszerszemlélet tudományos óvatosságot igényel a rendszer történéseiben és változó összefüggéseinek kezelésében, amelyben nem látok lehetőséget ismereteket nélkülöző vagdalkozásra, pártérdekek érvényesítésére (a leshelyzet megítélését se a nézőtéren lévő szurkolók véleményére, hanem a bíró ítéletére alapozzuk, amelyet csak egy pontosabb videobírói írhat felül). E témában kézenfekvő, egyszerű, gyors és olcsó megoldás nincs, aki ilyennek bírtokosaként mondja magát az csaló.

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!