2019 Kitörés

Tisztelt Emlékezők, Kedves Barátaim!!

Immáron sokadszor vagyunk együtt, hogy emlékezzünk és a múltból erőt merítsünk.

 Emlékezzünk, 1945. február 11-e és azt követő napokra! Ezt a megemlékezést egyesek nem szeretik, nem beszélnek róla, egy szóval, elhallgatják, ugyan a Magyar Nemzet 2019. február 09. számában már van egy visszaemlékezés és egy rövid összefoglaló az eseményről „Vérfürdő a Margit körúton” címmel.

 95 ezer német és magyar katona állt szemben 176 ezer orosz és román katonával fővárosunk térségeben 1944. novemberétől.

Budapestet erődnek nyilvánította a német hadvezetés, az onnan való kitörést Hitler több esetben is megtiltotta.

Végülis Karl Pfeffer Wildenbruch tábornok a kitörés mellett döntött, amelyről részletesen beszélt az előttem szóló Koő Artúr tanár úr.

1945.február 11. napjáról megemlékezni,  ördögtől való – mondják – hiszen a frontvonal áttörését fasiszta, SS vagy éppen nyilasok kísérelték meg, felelőtlenül és átgondolatlanul, holott a tények nem ezt bizonyítják.

Akkor és ott azoknak a katonáknak és civileknek választaniuk kellett és ők a kitörést választották, mivel nem akarták, hogy megadásuk esetén felkoncolják, főbe lőjjék  vagy  malenkij robotra vigyék őket.

Senki sem kényszerített senkit, ők egyszerűen csak bátrak és határozottak voltak!

Minden egyes embernek magának kellett döntenie!

Vajh, mi magyarok és főképp budai polgárok mit cselekednénk, hasonló helyzetben 2019. február 11.-én, végig gondolta-e ezt valaki? Végig gondolta-e valaki, ha nem állnak helyt a várbeli katonák, meddig jutottak volna el Európa belsejében az orosz csapatok? Biztosra vehető, hogy nem Berlinben, hanem Brüsszelben, Párizsban vagy valahol az Atlanti óceán közepén találkoztak volna az angolszász csapatok az orosz hadsereggel. Ezért volt hatalmas jelentőségű Budapest ellenállásának az orosz túlerővel szemben, Európa, a történelem során immáron sokadszor, megint a magyarok hősi helytállása miatt menekült meg.

 Tisztelt Emlékezők!

1945.év elején  még háború volt, most az úr 2019. esztendejében ismét háború van, bár a szembenálló felek ugyan lövészárkot nem ásnak és a csapataik összetétele is más, fegyverzetük sem hagyományos, de annál kegyetlenebb, ravaszabb és erkölcstelen „Soros fegyverzettel” rendelkezik a liberális hadsereg. Katonáik száma sok millió és Európa elfoglalására készülnek, tagjaik fiatal, katona korban lévő férfiak, apró gyerekek és terhes asszonyok.

Külső utasítások szerint jönnek Európába, ők a Soros sereg besorozott katonái. Mindezt azért tudják megtenni, mert Brüsszel vezetése öncélú és nemzetellenes, a pénzvilág globális háttérhatalmának utasításai szerint jár el, a nemzettudat és a nemzeti önrendelkezési jog, a nemzeti nyelv megcsonkítására törekszik. Brüsszel szerint nincs szükség a történelmi múltra, a közösségre, a keresztényi hitre.

2019.évet írunk és a világban, így Európában is háború van. Egyre erősebbek az egyes kultúrák és népcsoportok közötti törésvonalak és csak idő kérdése, hogy az erősebb, nagyobb, életre valóbb nép, mikor váltja fel a másikat.

Épülnek a kerítések, éleződnek a feszültségek! Tudnunk kell, hogy 10 milliónyi vagy még több migránssal szemben tartósan nincs olyan kerítés, amely meggátolná céljaik  elérésében.Tudjuk, hogy a török menekült táborokban 4 millió az Európába menekülni akarok száma.Ezt komolyan kell vennünk! 

 Európának felborult az immunrendszere, súlyosan beteg. A vasfüggöny leomlása után elhittük, hogy nincs más feladatunk, csak a fogyasztás, a banki felhalmozás, az 500 milliós piac úgyis eltart bennünket, úgy gondoltuk, hogy az USA katonai ereje, a NATO technikai pajzsa elég nekünk ahhoz, hogy védve érezzük magunkat és közben nem vettük észre, hogy megromlott körülöttünk a levegő.  Kína, Oroszország, Törökország agresszív gazdasági és katonai terjeszkedése, Európa belső pénzügyi feszültségei, a mesterségesen előidézett  banki-pénzügyi káosz már a nyakunkon van és a jött az új vírus, amely az öreg földrész immunrendszerét véglegesen megtámadta és ez pedig nem más, mint az iszlám.

A 2015-s migrációs hullám bebizonyította, Európa tehetetlenségét és beteges viselkedését. Nem tudott úrrá lenni a migrációs kérdésen és ma sem tud.

A 2019. májusi Európa-parlamenti választás, választóvíz lesz, vagy gyógyulás vagy továbbra is vegetálás!  Bezárult a kör, kitörési pontokat kell keresni, mert vannak! Ha nem történik meg a műtéti beavatkozás, az öreg kontinens számolhatja a napjait!

 De mi történik nálunk?  

Magyarország ügy néz ki, hogy megtalálta a kitörési pontokat. Orbán Viktor miniszterelnök tegnapi év értékelő beszédének számos pontja jelzi ezt! Az ország vezetése rájött, ha a magyar családokat erősíti, akkor a nemzetet erősíti, ha a nemzet erős, az ország is erőssé válik.

Többek között bejelentésre került a családi támogatási rendszer biblikus 7 pontja. A számok bizonyítják, hogy meglendült a gazdaság, a nyugdíjak emelkedtek, az állami kölcsön csökkent, a bérek emelkedése fokozatos, a munkahelyek megteremtése tény és mindez bennünket, magyarokat igazol.  A 40 év előtt szülő anyák kedvezménye, a 10 milliós induló segítség a kezdő családoknak, 2-3 gyerek vállalásának anyagi megsegítése, a négy gyerek utáni adómentesség, a CsOK kiterjesztése, a teljes bölcsődei, óvodai és iskolai ellátás, az ingyen tankönyv, valamint kimozdulás a nyelvtanulás terén, a nagyszülői gyed, amely elősegítheti a fiatal a szülők karrier építését, a 3 gyermek után járó gépjármű vásárlási kedvezmény, a jelzáloghitel lépcsőzetes elengedése. Ezen intézkedések egyedülállóak Európában és ezáltal példaértékűek.

Sose legyen rosszabb a 2018. évnél, mondta Orbán Viktor és ez valóban így van! Az ország jobban teljesít!

Mi kereszténydemokrata és  keresztény-szociális szempontból gondolkodó magyarok állítjuk, mint fentebb leírtuk, hogy vannak még egyéb kitörési pontok is, és ezek bátor, elkötelezett vezetőkkel végre is hajthatóak!

Állítjuk és valljuk, hogy minden egyes, az ország területén élő lakos, magyarnak kell, hogy vallja magát és úgy is kell élnie. Ha ez nem tetszik neki, menjen el, nincs szükségünk rá, törvényeinket mindenkinek, aki velünk és nálunk él, be kell tartania.

Minden egyes ember feladata történelmi múltunk ápolása, ünnepeink megtartása, nemzettudatunk szélesítése, magyar nyelvünk megtisztulására való elhatározottság, keresztényi hitünk erősítése, a hazaszeretetünk ébren tartása – kicsi gyermekkortól kezdve – és határon kívüli magyarságunk erősítése.

Rendkívül fontos, hogy ne csak mondjuk, hanem a Szent Pál-cselekvő szeretet tanítását gyakoroljuk is a mindennapokban, a közösség primátusa legyen az elsődlegesen az egyénnel szemben.

Fontos feladatunk az eddigi gazdasági és politikai eredményeink védelme, hiszen messziről indultunk és ma már elmondható, hogy hiányt ételben, italban már nem szenvedünk, szépen öltöztetjük gyermekeinket és taníttatjuk őket, ennyi autó még nem volt az országban, és ugyanakkor ennyi étel sem került még kidobásra a kukákba, mint az eImúlt évben.

Ne panaszkodjunk, hanem dolgozzunk, járjunk templomba és építsük a családunkat és a nagyobb közösségeinket!

Célunk a teljes foglalkoztatottság elérése, a családi támogatás szélesítése, a gyermekáldás elősegítése! Meg kell becsülni a magyar földet és idegennek oda nem adni! Harcolni a korrupció, és a képmutatás ellen! 

Célunk az erős és hatékony katonaság és a belső közbiztonsági erők megszervezése, és a kötelező katonai szolgálat visszaállítása.

Célunk a valós és tisztességes egészségügy alapellátás és valódi Klebelsbergi közoktatás megteremtése!

Ez időtájt, legfontosabb feladatunk az európai választások számunkra kedvező kimenetelének elősegítése, majd az önkormányzati választások megnyerése, hogy amit elkezdtünk, azt be kell tudnunk fejezni!

Ne feledjük, ha fővárosunk, Budapest bepirosodik, az ország vörössé válik! Figyeljünk az alattomos „jéghegyekre”, mert a hajó könnyen felborulhat!

Tegyünk tanúságtételt magyarságunkból, keresztény hitünkből és egymás iránti szeretetünkből!

Ha mindezt teljesítjük, ki tudunk törni az „brüsszeli várból” és Magyarország megmenekült!

Legyünk tehát bátrak és erősek, akkor céljainkat el tudjuk érni!

Higgyünk hazánkban, magunkban és egymásban, világi és egyházi vezetőinkben és keresztényi küldetésünkben, de mindenek előtt a Gondviselőben!

Hiszek egy Istenben,

Hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök feltámadásban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.       

 Magyarország mindenek előtt, a Gondviselő vigyázzon ránk!

 Budapest, 2019. február 11.   

 E. I. ügyvéd

 

 

 

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!