2019.04.25. EuCET – Csizmadia László beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

2009 virágvasárnapján, azaz 10 éve alakult a Civil Összefogás Fórum. Ekkor több mint 200.000 embert szólítottunk az utcára, hogy békésen jelezzük az akkori magyarországi hatalomnak, hogy „elég volt”! 2011-ben lengyel civil közösségekkel együtt megalakítottuk bevonva a határon túli magyar ernyőszervezeteket, a civil Együttműködési Tanácskozást (CET). Az azóta is kiválóan működő szervezetünk most alapját képezi az Európa Uniós Civil Együttműködési Tanácskozásnak.

Közösségünk 10 éves múltja jól szemlélteti, hogy a demokrácia letéteményesei az aktív polgárok, akik eredményesen szolgálják a közjót. A magyarországi civilek összefogása, ha szükségessé vált, demonstratív, több százezres békemeneteinken is jelezte, hogy mennyire fontos számunkra a szuverenitás és identitásunk. Az általam elmondottakból kitetszik, hogy a civilséget nemcsak az ellenzékiség jellemzi, hanem a konstruktivitás is velejárója cselekedeteinknek.

Több mint 15 ezer szellemi honvédőnk támogatja a Civil Összefogás Fórum munkáját önkéntes módon, adott esetekben építő bírálatokkal. Hazánkban működik a civil kurázsi, amely az emberi sorskérdések primátusát nem engedi át a pártcsatározásoknak.

A szellemi honvédelem nemcsak a közjó helyi érvényesülését támogatja, hanem tágabb hazánk, Európa múltját tisztelve folyamatosan törekszik görög zsidó keresztény civilizáció megőrzésére, fenntartására és fejlesztésére.

A haladás nem körbezárt eszmék és izmusok révén valósul meg. A haladás motorja, a népfelség tisztelete és a mindenkori hatalom civileket szolgáló munkája.

Előbbi gondolatot jól példázza a természet. A fa nem nő, sőt elpusztul gyökerek nélkül, kiszárad, ha nem kap elég vizet vagy napsugarat. Az európai civilizáció mélyen gyökeredzik.

Ezért élte túl az ellene indított támadásokat, ne csak az idegenek, például tatárok, törökök hódításaira gondoljunk, hanem a belülről mételyező eszmékre, a bolsevizmusra, nácizmusra, kommunizmusra vagy mutáns változataira is.

A szélsőséges sokszor álruhát öltő újkori birodalmi elképzeléseket fektessük górcső alá. Vajon mi a célja a parttalan globalizmusnak, a pénzhatalmának, amely a nyílt társadalom beteges eszmeiségét próbálja nyakunkba zúdítani?

Valószínűleg az, hogy az újkori népvándorlást gerjesztve, megosztaná Európa társadalmát, gyarmati sorsot szánva polgárainknak. Nemsokára azon vennénk észre magunkat, hogy egy birodalom szolgáivá váltunk.

Mai tanácskozásunk Európa őslakosainak akaratára rezonál. Mi tántoríthatatlanul hívei vagyunk egy olyan Európai Uniónak, amely tiszteli a nemzetek szuverenitását, identitását és a szubszidiaritás primátusát.

Meggyőződésünk, hogy az európai polgárokra támaszkodva a keresztényi erkölcsöt gyakorolva, a szolidaritás jegyében a migrációra kényszerített üldözöttek problémáját is meg tudjuk oldani.

Természetesen első helyre helyezzük családjaink biztonságát, szülőföldünk megvédését, de nem feledkezünk meg a máshol bajbajutottak segítéséről sem. Valljuk, hogy az igazolt menekülteknek ideiglenes szállást kell nyújtani a hozzájuk legközelebbi békés országban.

Megfontoltan hozzá kell járulnunk Közel-Kelet és Afrika országainak felzárkózásához. Változatos megoldások állnak rendelkezésünkre azzal, hogy a volt gyarmatosítóknak e téren, élen járó szerepet kell vállalniuk.

Az EP választások lehetőséget nyújtanak arra, hogy jól megválasztott képviselőink polgáraink kezdeményezését és akaratát hűséggel képviseljék, ezért olyan képviselőket küldjünk az Európai Parlamentbe, akik szavazóik érdekeiért dolgoznak és nem saját pecsenyéjüket sütögetik.

A pártpolitikusok nem zárkózhatnak elefántcsonttoronyba, nem vehetik semmibe a választópolgárok akaratát.

Egyre jobban szükségessé válik, hogy a demokrácia védelmében a politika tudományága mellett, megjelenjen a civilisztika. E tudományág gondolkodásra nevel, alkotásra buzdít, így jótékonyan hathat az emberek sorsára.

A népfelség elismerése egyben írott és íratlan törvény is. Gyakorlati megvalósítása nemcsak a parlamenti választásokhoz ragasztott egy-egy időponthoz kötött. A civilek nemzetközi súlyát a szellemi honvédők és az aktív polgárok európai együttműködése hatékonyan képes növelni.

A polgári kezdeményezések Európa jobb jövőjéért szólnak, és nem kerülhetnek örökre egy-egy brüsszeli bürokrata fiókjába. Tanácskozásunk célja a civil kontroll erősítése mellet az Európai Uniós közjó szolgálata.

A polgárok által elvárt cselekvési mérték megvalósítandó érték a mindenkori Európa Uniós intézmények számára.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Csizmadia László a CÖF-CÖKA elnöke

Szerző
CÖKA

Szólj hozzá!

Kövessen minket a hírportálunkon és A közösségi médiában!