• Hírek
  • Hírek
  • Hírek
  • Hírek
  • Hírek
  • Hírek
  • Hírek
  • Hírek

Nyílt levél

Jean-Claude Juncker
az Európai Bizottság elnöke részére

Közlemény

A közpénzeket felhasználó civil szervezetek nem térhetnek ki az állami ellenőrzés alól, mert ez hitelességük feltétele.
Az állami ellenőrzés nem csak lehetséges, hanem kötelező is.

Két csepp tinta

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker megválasztása kapcsán több hazai ellenzéki politikus kritizálta, sőt gúny tárgyává tette a magyar miniszterelnök nyílt állásfoglalását, amelyet ellenszavazatával is hitelesített.

Közlemény

A Kúria megállapította, hogy a bankok a devizaszerződések kapcsán tisztességtelen magatartást tanúsítottak. Üzleti tevékenységük során szerződést szegtek, becsapták az embereket, visszaéltek bizalmukkal. A szocliberális kormányzás közreműködésével az állampolgárok jelentős részét visszafordíthatatlanul elszegényítették.

Tekintsünk előre

Alaptörvényünk U cikke kimondja, a jog uralmán alapuló állami berendezkedésünk és a megelőző kommunista diktatúra összeegyeztethetetlenek.

Civilek új szerepben

A politikai pártok eleinte nehezen viselték az identitásukat féltve őrző civil szervezetek részvételét a közhatalomban – még akkor is, ha ez a „részvétel” természetesen csak közvetett formában jelentkezik.

Levél Trócsányi László miniszter úrnak

Tisztelt Miniszter Úr!
Mindenekelőtt engedje meg, hogy gratuláljunk kinevezéséhez úgy is, mint az Igazságügyi Minisztérium stratégiai partnere. Munkájához egészséget és sok erőt kívánunk.

Közlemény

A CÖF-CÖKA közleménye Tasnádi László belügyminisztériumi államtitkárnak a diktatórikus pártállamban betöltött, III/II-es szt-tiszti múltjával kapcsolatban

Nyílt levél az LMP-nek

Szél Bernadett az LMP társelnöke sajtótájékoztatón igyekezett a Norvég Civil Alapnál keletkezett tüzet oltani – megfontolandó, hogy az kiabál, akinek a háza ég!

Válasz a DIGI TV-től

Tisztelt Civil Összefogás Fórum vezetősége,

A lentiekben olvashatják válaszunkat, melyet a mai napon megosztottunk a sajtóval közleményük nyomán. Köszönjük, hogy észrevételükkel megkerestek minket és reméljük, hogy csatolt válaszunkat megfelelőnek találják a témában.