Tisztelt civil barátaink, szellemi honvédők!       

2018 május 25-től a magánszemélyek adatainak védelmét Magyarországon is új európai uniós adatvédelmi rendelet szabályozza. A GDPR-nek rövidített jogszabály, deklarált célja szerint, az Európai Unión belüli szabad adatáramlást és az egységes szintű adatvédelmet hivatott biztosítani. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) korábban számos olyan rendelkezést tartalmazott, amelyeknél mostantól a GDPR lesz az irányadó, ilyen területek például: a személyes adatok kezelésének előfeltételei, az adatbiztonsági előírások, vagy az adatok EU-n kívülre továbbítása.

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) az új szabályozással összefüggésben megalkotta a hírlevélben mellékelt Adatvédelmi Szabályzatot, amely a többi közt részletesen meghatározza a megbízás alapján eljáró szolgáltatók – az „adatfeldolgozók” – kötelezettségeit, a nagyobb kockázatot jelentő adatkezelések előtt elvégzendő adatvédelmi hatásvizsgálatok szabályozását, valamint a szabályzatban foglaltan – a GDPR egységesen előírása szerint – a belső adatvédelmi megfelelését ellenőrző, ún. adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni.

A Szabályzat külön részekben foglalkozik az érintettek jogaival és azok érvényesítésének módjaival, az adatkezelés biztonságával, illetve az adattovábbítással, valamint a manuálisan vagy elektronikusan kezelt személyes adatokra vonatkozó szabályokkal.

A szabályozás lényege, remélt célja az, hogy ezentúl minden állampolgár szélesebb körben gyakorolhatja személyes adatainak védelmét.

Szabályzatunk egyszerre kívánja biztosítani a jogsértések megelőzését, valamint biztosítani például a tájékozódáshoz való jogot – ezekre az elvárásokra az Adatvédelmi Szabályzat megalkotásánál is hangsúlyt fektettünk.

A CÖF-CÖKA Kuratóriuma

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT LETÖLTÉS

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Csizmadia László
Elérhetősége: +36 1 214  7597
Email címe: [email protected]