Civil polgáraink, szellemi honvédőink erkölcsi alapon nyugvó egyenes beszédet hallhattak újonnan megválasztott köztársasági elnökünktől. Beszéde nélkülözte a köntörfalazást. Önvallomásával bizalmat ébresztett. A magyar és az európai nemzetek identitását előtérbe helyezve bevilágította a jövő útját. A magyarság összefogásával erőnket a népfelség primátusában láttatta, modernebb kifejezéssel élve identitásunkban.

Ezzel a jogszolgáltatás klasszikus formájának betartatását ígérte, támaszként megjelölve jogtörténelmünk tanulságait, érvényben lévő Alaptörvényünk, Alkotmányunk demokráciában fogant kötelező útjelzőit.

Mi, szellemi honvédők csatlakozunk felfogásához, amely összmagyarságunk érdekeit, a közerkölcs üzenetét előtérbe helyezi a mindenáron hatalomszerzés filozófiája helyett. Reményünket fejezzük ki, hogy a jogállamiság garanciája mellett Európa népei élni tudnak véleményszabadságukkal és 2024. júniusában választási jogosultságukkal, jövőnket helyes útra terelve.

A CÖF-CÖKA, őrizve 2009-ben kialakított identitását, üdvözli Dr. Sulyok Tamás államfőnek választását! Munkájához támogatásunkat ajánljuk!

Az államfő minden magyar állampolgárhoz intézett szavaira sajnálatos módon a magyar ellenzék nagy része nem volt kíváncsi. Örök igazság, hogy tanulni soha nem késő! Köszönet jár a 2022-es választásokon nyertes kormánypártoknak, hogy gyorsan és felelősen eleget tettek kötelességüknek és helyreállították államgépezet teljességét.

A közerkölcs, mint érték, győzedelmeskedett. Elmondhatjuk, előre megyünk, nem hátra!

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke

A CÖF-CÖKA üdvözli Dr. Sulyok Tamás államfőnek választását és támogatja munkájában — Civilek Infó

Az Országgyűlés megválasztotta Magyarország új elnökét — Civilek Infó