A multikulturalizmus cukormázba bújtatott népirtás

index2 Fórumok Civil Összefogás Fórum A multikulturalizmus cukormázba bújtatott népirtás

7 bejegyzés megtekintése - 1-7 / 7
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #3994
  Avatarszerzo
  Adminisztrátor

  Az elnyomó multikulti rezsim működtetői szerint Afrika az afrikaiaké, Ázsia az ázsiaiaké, Európa és benne hazánk viszont mindenkié.

  Civilizációnk alapítói a honos, fehér európaiak egy globális kisebbség tagjai. Jelen tendenciák mellett, ha folytatódik a ránk kényszerített tömeges bevándorlás és a bevándorlókkal való szintén kényszerített etnikai keveredés, akkor Európa többi népével együtt a mi népünk is feloldódik a beözönlő színes népek tengerében, végleg megszűnünk létezni mint faji, etnikai és kulturális csoport. Ezért ki kell mondani az igazságot: a multikulturalizmus, a tolerancia, a “sokszínűség kultusza” nem más, mint csendes népirtás, mellyel kizárólag Európa honos népeit tehát csakis minket vettek célba a rendszer működtetői, hogy végleg eltűnjünk a történelem színpadáról. “Rasszista” csak a fehér ember lehet… A kínai ember soha nem lehet “rasszista” vagy “idegengyűlölő”, ha a kínai negyedben akar élni a sajátjaival szegregáltan, elkülönülve, hogy identitásukat és népük egyedi jellegét megőrizzék az utókornak.

  Saját hazájukban sem kényszeríti rájuk senki az úgynevezett “sokszínűséget”, a multikultit, tehát a harmadik világbeli népek tömeges bevándorlását és a velük való kötelezővé tett integrációt, keveredést különböző “rasszizmus” ellenes és deszegregációs törvényekkel, jelen tendenciák mellett Kína mindig kínai marad, Európa viszont pár évtizeden belül megszűnik európainak lenni. További érdekes – Hazánkban IS tapasztalható – jelenség, hogy a menekülttáborok befogadására mindig színmagyar településeket kényszerítenek a nemzetközi multikulturalista rezsimet kiszolgáló hatóságok, ezen táborokat soha nem a cigány többségű településhez telepítik Borsodba vagy Szabolcsba… A multikulturalizmus népirtás, mely kizárólag a honos európaiakat és közöttük minket magyarokat vesz célba, létezése térben és időben igen korlátozott, kizárólag a nyugati (fehér) világban létezik és azt akarja elpusztítani, kényszerítését tiltja az 1948-as Genocídium Egyezmény. A multikulti megállítására immár nemzetközi mozgalom is szerveződött, melynek honlapját ajánljuk angolul tudó olvasóink figyelmébe (http://whitegenocideproject.com/).

  A multikulti kiagyalói és kényszerítői jelen jogszabályi keretek közt is bíróság elé állíthatók és rács mögé juttathatók a Genocídium Egyezményre alapozva:

  Egyezmény –  törvényerejû rendelet a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában
  Convention  on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

  1. Cikk:  A Szerzôdô Felek megerôsítik, hogy a népirtás függetlenül attól, hogy békében vagy háborúban követik el, a nemzetközi jogba ütközô bûncselekmény és kötelezik magukat arra, hogy ellene megelôzô rendszabályokat foganatosítsanak, elkövetését pedig megbüntetik.
  2. Cikk:  A jelen egyezmény népirtás alatt a következô cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti:
  3. a)  a csoport tagjainak megölése;
  4. b)  a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;
  5. c)  a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerôszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elôidézése;
  6. d)  oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;
  7. e)  a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erôszakos átvitele.

  Tehát a népirtás (genocídium) bűne békeidőben és háborúban is elkövethető, nem kell, hogy azt nyers erőszakkal kövessék el. Ezért a genocídium nem azonos a tömeggyilkosság fogalmával, nem kell, hogy fegyveresen legyen elkövetve, mivel a népirtás fogalmának a lényege az, hogy egy etnikai, faji stb. csoport számára lehetetlenné teszi a jövőbeni létezését és túlélését, nem feltétlenül a szóban forgó etnikai csoport tagjainak a közvetlen fizikai elpusztításával. Jó példa a genocídiumra az, amit Kína tesz Tibettel, kínaiak tömegeit telepítve be Tibet területére, hogy a tibeti népet, saját hazájából kiszorítsa, kényszerített integrációval és keveredéssel identitásukat és egyedi etnikai csoportként való létezésüket lehetetlenné tegye, emiatt annak idején rengeteget háborogtak balos, ”jogvédő” szervezetek, népirtásnak nevezve a Kína kormánya által elkövetett cselekményeket. Jelenleg az összes európai gyökerű nép kormánya ezt erőlteti saját népére az összes fehér – tehát európai gyökerű – országban és csakis ott.

  A jelenleg uralkodó polkorrekt politikai dogmavilág szerint az európai gyökerű népeknek nem lehet saját, kizárólagos  hazája, nem formálhatnak maguknak jogot a faji-etnikai csoportként való létezéshez és túléléshez, nem formálhatnak saját közösségeket, akinek ez nem tetszik az “fasiszta, rasszista, fajgyűlölő giliszta” és lecsap rá a marxista, állami terrorgépezet és elviszi este a fekete autó… Ez a hozzáállás szélsőséges és bűnös, mert jogunk van a saját létezésünkhöz, a saját önrendelkezésünkhöz, jogunk van ahhoz, hogy közösségeket formáljunk saját etnikai csoportunkkal, ahogyan kedvünk tartja. Lehet, hogy a faji-etnikai diszkrimináció egyesek szerint nem szép dolog, de a népirtás sokkal nagyobb bűn, még akkor is ha saját népünkkel tesszük, és/vagy szemet hunyunk felette! A multikulti rezsim által meg nem szállt területeken, tehát a világ nagyobbik részén teljesen természetes dolognak számít az, hogy egy adott ország lakói és kormányuk elsősorban saját kultúrájukat, népüket, tehát a honos többségi társadalmat védik elsősorban, Kuvaitban pl. külföldi nem szerezhet állampolgárságot… Közösségeket formálhatunk, úgy, ahogy az nekünk tetszik. Ez minden nép alapvető emberi joga, ez az alapjog adott, tehát nem kérdőjelezzük azt meg.

  A Genocídium Egyezmény b), c), d) pontja bővebb magyarázatra szorul, hogy miért is vádolhatók meg a multikulti hívők, a hatalom birtokosai a népirtás bűntettével. Az egyezmény c) pontja szerint népirtásnak minősül “a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerôszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elôidézése” erről, már beszéltünk, a kényszerített tömeges bevándorlás és a harmadik világbeli népekkel és egyéb nem európai kisebbségekkel való kikényszerített integráció népünk fizikai és tényleges megsemmisülését vonja majd maga után.

  A Genocídium Egyezmény d) pontja szerint is felelősségre vonható a multikulturalizmust ránk kényszerítő dúsgazdag elit és az őket támogató kivételezettek köre, a jogszabály d) pontja így szól: “oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása“. A tömeges bevándorlás és kényszerített keveredés – tehát a deszegregáció – révén kényszerítik a csoporton kívüli vegyes házasságokat más népekkel, azaz gátolják a honos európaiak körében a csoporton belüli születések számát. Kényszerítik a honos európaiakat, hogy a tömegesen beözönlő harmadik világbeli népekkel keveredjenek, házasságot kössenek, hogy etnikai csoportként végleg eltűnjenek, kihaljanak. Igen alattomos módon teszik ezt, mert bár a vegyes házasságokat törvényekkel közvetlenül – még – nem kényszerítik, de kényszerítik azokat a körülményeket, melyek a csoporton kívüli vegyes házasságokhoz, tehát a saját etnikai csoportunkon belüli születések meggátlásához vezetnek.

  A b) pont “a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása”, az európai honos népeknek nem adnak teret, hogy a létüket veszélyeztető, rájuk kényszerített különböző deszegregációs törvények és tömeges bevándorlás ellen felemeljék hangjukat. A hatalom emberei és annak rosszindulatú talpnyalói terrorizálják, megfélemlítik a tiltakozókat a “tolerancia” és a “sokszínűség” nevében, a jól ismert megbélyegző jelzőkkel – náci, rasszista, gyűlölködő stb. – illetnek mindenkit, aki saját jogaiért kiáll. Mára odáig jutottunk, hogy az ember nem döntheti el, gyermeke kikkel járjon egy iskolába és ő maga sem döntheti el, kikkel és hol akar szórakozni. Ma már a törvény nem engedi tiszta, etnikai alapon szerveződött magyar szórakozóhelyek, iskolák és települések meglétét, ha valaki mégis kiállna népe alapvető önrendelkezési és önszerveződési joga mellett, akkor lecsapnak a “jogvédő”, “civil” szervezetek és az általuk életre keltett és a mi pénzünkből élő Egyenlő Bánásmód Hatóság vagy az ombudsman. Tehát hihetetlen terrorhadjáratot folytatnak ma azon európaiak ellen, akik igent mondanak népük megmaradására, túlélésére valamint a saját érdekeik érvényesítésére annak ellenére, hogy ezek az  emberek a társadalom abszolút többségét képezik.

  Mindent összegezve az igazi hatalom, mely révén nemzetünk felemelkedhet és kiszabadulhat a nemzeteken átívelő, elnyomó, neomarxista, multikulti rezsimből mindenképpen a törvényhozók és a helyi cselekvő polgárok  kezében van, rajtuk múlik, hogy engedik-e a különböző külföldről finanszírozott, ellenséges “civil” szervezetek hazánkban való ténykedését, megengedik-e, hogy ezek a szervezetek itt befolyást szerezzenek és büntetlenül viszályt szítsanak idegen hatalmak érdekeit képviselve. Jelen cikkben nem térünk ki a második generációs kommunizmus egyéb káros társadalmi következményeire, az emberi kapcsolatok megromlására, a család intézményének szétrombolására, a férfi és nő közötti ellentét kiélezésére és a homoszexuális lobbi pusztító tevékenységére. Nem esett szó ezen rendszer gazdasági következményeiről, az egyre mélyülő szegénységről és létbizonytalanságról sem. A cikkben a rendszer egyetlen káros aspektusát vizsgáltam csak meg és elemeztem ki, de úgy gondolom, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy legnagyobb ellenségeink nem a “kisebbségek”, hanem azok az árulók, akik megnyitják a pusztító inváziós hordák előtt a kapukat és a hátunkba döfik a kést, a hazafias szervezetekenek talán elsősorban az ő tevékenységüket kell minden eszközzel ellehetetleníteni.

   

  #5714
  AvatarSkrabTib
  Felhasználó

  Prominensük kedvenc fordulata, hogy aggódik a következmények nélküli Magyarországért. Cöf/Cöka mi történt a III/II es kormánytag Tasnádi ügyében? Ezt mondták korábban:”Ha Tasnádi László mondanivalónkat nem érti, akkor már most jelezzük: A CÖF-CÖKA további civil nyomásgyakorlással próbálja meg elérni, hogy a demokrácia erkölcsi alapjai tovább erősödjenek.” Azóta semmi. Hitelesség így semmi.

  #5743
  Avatarmihpal
  Felhasználó

  Meggyőző érvelés annak igazolására, hogy a multikulturalizmus népirtás. De merjük kimondani, ami ebből következik: az ezt elkövetőknek nemcsak “el kell lehetetleníteni a tevékenységét”, hanem bíróság elé kell állítani és börtönbe kell zárni őket.
  Nem jószándékú tévedésről van szó, hiszen néhány évvel ezelőtt Merkel is kijelentette, hogy a multikulturalizmus megbukott. (Tegyük hozzá: még a kulturált módon bejövő vendégmunkásokkal és az Algériából legálisan áttelepülőkkel is. Akkor mit lehet várni ettől az ellenőrizetlen özönléstől?)

  #5795
  Avatarmihpal
  Felhasználó

  Még egy kiegészítés: az sem lehet indok, hogy Németországnak olcsó munkaerő kell (pontosabban, hogy a német tőkések úgy gondolják, a munkanélküli segélyt az európai munkanélkülieknek az államok fizetik, az nem számít, a bérből visszatartott pénz viszont a mi zsebünkben marad). Ha így lenne, akkor a korábban bevált módszerrel kellett volna toborozni vendégmunkásokat. Aki alkalmas arra, hogy dolgozzon és integrálódjon, azt internetes hirdetésekkel, a közelükbe telepített toborzó irodákkal, stb. simán és hatékonyan meg lehetett volna találni. Ez a népvándorlásos rémálom teljesen értelmetlen és káros is, mert az alvilágot veszélyes mértékben megerősíti.
  Az sem hihető, hogy most hirtelen kell a sok millió ember. Az alapos németeknek csak most tűnt fel, hogy feleannyi német végzi el az iskolát, mint amennyi munkáskéz kellene? Ez különösebb szociológiai végzettség nélkül is 20 évvel ezelőtt nyilvánvaló volt. Lehet, hogy a német sajtó erről is hazudott?
  Tehát a munkaerő-ellátás nem lehetett a cél (legfeljebb próbálnak a zavarosban halászva plusz előnyöket szerezni), így kizárásos alapon nem marad más reálisnak tűnő cél, mint hogy el akarják foglalni Európát, mint 500 évvel ezelőtt.

  #7701
  Avatarkoszoruszoltan
  Felhasználó

  A cikk jól felépítve világít rá a folyamatokra. Sajnos azt nem tudjuk meg, hogy kik mozgatják végül is a szálakat és az igazi okok is feltáratlanok azaz bizonyítatlanok. Összeesküvés elméletnek minősítenek addig ugyanis mindent, amíg konkrét bizonyítékokat nem sikerül nyilvánosságra hozni. Nagyon hiányoznak a konkrétumok. A cikk írója nagyon jó, hogy felvetette gondolatait, azonban mindezek könnyen lesöpörhetők. Aki pedig valami konkrétum közelébe kerül, akár életveszélyben is érezheti magát.?

  De talán fordítsunk addig is a dolgon. A migrációval kapcsolatban mi a legnagyobb gumicsont, ami be van dobva? Hát az, hogy Európának munkaerőre van szüksége.

  A CÖF petíció, – melynek minden szavával egyetértek – az egyik bekezdésében megemlíti azt az anomáliát, hogy az európai fiatalság között dühöng a munkanélküliség. Mégsem rájuk akarnak költeni Európa vezető politikusai és Soros György. Miért? Ezt a ‘miért’-et nagyon-nagyon hangosan kellene kérdezni! Sokszor és tagoltan feltenni. MI-ÉRT?
  Miért nem saját fiataljainknak akar az EU stabil jövőt? Valóban érthetetlen. Egy migránsra akár van/lehet, 70-80millió Ft? Évekig tarthat, amíg egyáltalán szót tudunk majd velük érteni, azaz, amíg a nyelvet megtanulják. Addig koszt, kvártély – nem magyar – , hanem európai szinten? Aztán jön, jöhet, hogy egyáltalán mi akarsz lenni kedves migráns? Tényleg akarsz dolgozni? Érthetetlen. Érthetetlen, hogy saját gyermekeinkre, akiknek nem kell elmagyarázni Európát, akik minimum beszélnek egy európai nyelvet, akik többségében keresztények vagy legalább behatóan ismerik a keresztény kultúrát nem rájuk akarjuk költeni ezt a pénzt! A spanyoloknál a fiatalok munkanélkülisége 30-50% is egyes vidékeken. És Európában ez nem ritka. Még nálunk, Mo-on vannak javuló tendenciák.
  Tehát nagyon harsányan, ismételve, tagoltan, újra és újra fel kellene tenni ezt a kérdést. Problémává, alternatívává dagasztva, mert akkor talán kiugrana a nyúl a bokorból és lehetne fogást találni azon amit most erőltetnek.

  Másrészt itt lenne az ideje egy óriási roma lobby-nak.
  Meglátásom szerint az európai romákra, ha a migránsokra tervezett összegek töredékét költenék, akkor hiszem, hogy a többségük kiválóan beilleszkedne.
  Őket sem kell megtanítani mindenképp egy EU-s nyelvre. Egyet biztosan beszélnek. Ők többségükben buzgó keresztények. Sok esetben hitük erősebb a többségénél is.
  Megfelelően dotált képzésekkel, mentorált munkahelyekkel többségében stabil támaszai lennének, lehetnének az EU országainak.

  Lekerülnének a napirendről azon konfliktusok többsége, mely valahol a roma mélyszegénységben gyökerezik. A többségi lakos ugyanis nem rasszista, hanem toleráns. Hiába is sulykolják ezt nap, mint nap belénk. A romák helyzetének EU-s szintű forrásokkal való kezelésével pedig a többségi lakosság is is ugrásszerűen jobban, derűsebben, stabilabban érezné magát saját hazájában.
  Hiszen az nem kérdés, hogy velük, a romákkal, valóban a többségnek is együtt kell élnie.

  Nem értem a roma vezetőket sem, hogy miért nem használják ki ezt a történelmi lehetőséget népük számára? Miért nem mutatják be, hogy Európában százezer számra itt van az a multik számára áhított munkaerő, amelynek nem kell megmagyarázni, hogy mik a keresztyén normatívák. Akiknek saját országukban nem kell nyelvet tanítani. Akik ismerik a helyi sajátosságokat, akik többsége – némi rásegítéssel – ,akár tökéletes európai állampolgárrá válhatna. Akik (zenei és egyéb) kultúrája már csodálatosan beépült Európába.
  Miért?
  Miért, hogy a roma vezetők hallgatnak? Miért nincs az asztalon országonként és EU szinten erről megfelelő szakmai anyag. Számokkal, stratégiával, operatív programokkal? Miért hagyják, hogy megteljen Európa migránsokkal és ezzel tovább rontsák a romák lehetőségeit? Miért nem kiáltanak, hogy “Állj!”. “Munkaerő kell? Itt van a mi népünk is! Van az olyan jó, mint az írástudatlan afgán, szír, stb.!” Szólni kellene. Kiáltani. Most. Mert most olyan (török és egyéb) butaságokra nyílik a nagy EU-s buksza, a munkaerő behozatalát célként emlegetve, hogy ahhoz képest könnyen leüthető, magas labda lenne egy korrekten megtervezett EU-s roma projekt, nemzetállamokra lebontva. Lenne. Ha lépnétek, dolgoznátok kedves roma vezetők.
  Sok sikert kívánok Nektek és az EU-nak és, ha indultok az úton szívesen segítek és gondolom ezzel nem vagyok egyedül.

  Üdvözlettel,

  Köszörüs Zoltán
  Terület- és településfejlesztési szakértő

  #7702
  AvatarINRI
  Felhasználó

  Ha a CÖF valódi politikai felelősséget akar mutatni szervezzen azonnal egy tüntetést a felelőtlen uniós bevándorló politika ellen.
  Nevezzék meg a felelősöket akik miatt hetente százak halnak meg Európában.
  Gigaméretű lenne.
  Budapest fényt gyújthatna Európának.

  #9995
  Avatarcsillagfalu
  Felhasználó

  Sokkal többen kellene hogy olvassák a fentieket. Teljes mértékben egyetértek.
  Az én javaslatom egyszerű: Ki kell tenni a táblát: MEGTELT
  Magyarország ezer éves történelme során, nem csak befogadott, nem csak elfogadott, de volt amikor hívott is népeket, hogy tatár vagy török pusztítás után, népesítsék be e földet. Aztán voltak akik menedéket kértek, és mind kaptak is.
  Mára azonban e föld megtelt. Épp annyian élünk, amennyien egymást elfogadva, egymást tiszteletben tartva megfelelő élettérben élni tudunk.
  Tőlünk soha nem kérdezte meg senki, hogy ha éppen idegen hatalmak pusztítottak, akkor miben segítsenek.
  Aljas hazugság a kommunista terror elől menekülők segítését összehasonlítani a migrációs áradattal. Mind, aki menekült, először vagy Ausztriai, vagy Olaszországi táborokba került, és ha máshová akart menni, mint ahol hely volt, akkor voltak rengetegen akik évekig vártak ott a táborban.
  Épp elég gyűlöletet keltett a politika Európa népei között, amit aztán arra is fel tudtak használni, hogy az együtt, egy nemzetben élőket tudták gyűlölt ellenséggé tenni. Ez megtörtént 1920-ban. Ma, ellentétben több szomszéd országgal, Magyarországon teljes békében, biztonságban és identitásukra nyílt büszkeséggel élhetnek nemzetiségeink! Ez az igazi nemzetpolitika, ez az igazi kultúrák közötti párbeszéd! Mert tiszteletben tartja az ember az embert, a befogadó a befogadottat, és viszont. Mi ezt, a Csillagfalu programunkban úgy hívjuk: Nép a népnek tisztelete!
  Mely nem más, mint a Kárpát-medence népei jövőjének a záloga.

  • A hozzászólás módosításra került: 3 years, 5 months telt el-Avatarcsillagfalu.
7 bejegyzés megtekintése - 1-7 / 7
 • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.