Nyílt levél

Karácsony Gergely főpolgármester úr és
Dr. László Imre XI. kerületi polgármester úr részére

Tisztelt Főpolgármester úr!
Tisztelt Polgármester úr!

A Dél-budai Centrumkórház felépítésének elutasítása miatt az ország polgárainak felháborodása fokozódik. Sajnálatunkra úgy tűnik, hogy Önök fontosabbnak tartják a pártérdekű erőfitogtatást, mint a beteg emberek sorsát.

Ismét emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a kormány olyan pénzügyi keretet biztosított a Centrumkórházak építéséhez, amelynek országos hatása pozitív változást hozhat a magyar emberek betegellátása területén.

Önök így milliók jobb minőségű egészségügyi ellátását torpedózták meg.

Annak idején a balliberális kormányzat csak a vizit díj bevezetéséig és a betegágyak mellé kihelyezendő trezorokig jutott.

Ezt szégyellni most sem késő!

Az orvostársadalom hű a hippokratészi esküjéhez, neves professzorok és szakértők állnak értetlenül a „kórházstop” előtt. Az emberek döbbenten fogadják a közjó elvetését, és közben a kormány felé
megnyilvánuló pénzügyi zsarolási kísérleteket.

A CÖF-CÖKA a „Centrumkórház” támogatására szolgáló digitális aláírási ívén eddig már több mint 11.500 érvényes aláírást regisztrált.

Talán nem késő a „kórházstopot” visszavonni és az embereknek ezzel békés karácsonyt kívánni.

CÖF-CÖKA vezetősége

 

 

 

 

Törvénycikk nemzetgyalázás és becsületsértés ellen

Szigethy Gábor Kossuth-díjas színházi rendező Babits Mihály A magyar jellemről írt gondolataihoz Ezerkilencszázharminckilenc című előszavában így fogalmaz: „Ady mondta: fölolvaszt a világ kohója s elveszünk, mert elvesztettük magunkat; ha a nagy tülekedésben szellemmel, cselekedettel nem bizonyítjuk újra és újra, hogy magunk lábán megállni képes nemzet vagyunk. Ám ha az írástudók némelyike is arról ábrándozik: bujdosó magyar helyett lenne inkább német vándor, akkor nincs jogunk a megmaradáshoz. Nem elzárkózni s nem feloldódni. Nem behódolni a nagyobbnak, erősebbnek. Magyarnak lenni annyi: Európában építeni magyar templomot.”

Vajon a kommunizmus gyökereiből táplálkozó liberális médiamunkások, politikusnak titulált balhévezérek, képviselők a magyar és az európai parlamentben értik-e ezeket a szavakat? Tőlük kérdezem, akik nap mint nap támadják saját hazájukat, nemzetüket, konspirálnak idegen hatalmak képviselőivel. Tőlük, akik nem akarnak magyar templomot építeni, mert félnek Istentől.

Félnek mindentől, ami keresztény, ami nemzeti, rendpárti, a hit és a szeretet erejéről szól. Tőlük kérdezem, akik a népük ellen kampányoltak Romániában és Szlovákiában, akik a NATO-hoz fordultak liberális világuk erőszakos támogatásáért, akik A dzsungel könyvéhez kötik a 15 millió magyar összetartozásáról szóló dalt. Akik többre tartják az illegális beözönlőket saját nemzetük száz éve kiközösített tagjainál és ócsárolják a székely himnuszt.

Tőlük kérdezem, akik nemmel szavaztak az Európai Bizottságra, hisz nekik nem tetsző magyar honfitársuk is benne van, akik vigyázó szemeiket uniós biztosnak megválasztott nemzettársukon tartják, hogy mielőbb visszahívható legyen.

Csak úgy, balhéból, mert a nolimpia bejött. Tőlük kérdezem, akik inkább lennének „német vándorok, mint bujdosó magyarok”, mert az előzőért van, aki jól fizet, azt utóbbi viszont nehéz sors. Végül is miattuk ne lenne magyarként jogunk a megmaradáshoz?

Miattuk, akik könnyen átértékelik az eredendő értékeket, emberi jogokká emeltek devianciákat, és ebben a léttudatban akarnak új világot teremteni. Nem a szabadság, hanem a szabadosság világát, amelyben nincs rend, kihal a természetesen emberi, melyben az anarchia a vezénylőelv, amelyben feloldódik és eltűnik a nemzet, a múltunk, a történelmünk.

Árulkodnak, hazudoznak, fenyegetnek, mert gyengék. Szimbolikus konfliktusokat gerjesztenek, mert a valódi konfliktusokat nem tudják kezelni. Nincs rá érvük, nincs más eszközük, csak a támadás, a cinizmus, a balhé, a k…rva erős képek kitalálása, majd a csillagos ég letagadása. Vajon az ellenzék mit vall a magyarságról? Ne jöjjenek a XXI. század modern eszméivel, mert semmi értelme, hogy átminősítsék az értékeket.

A magyar ezer éve magyar, s az évszázadok nem változtatják meg a magyarság lényegét, amely Babits szerint „történelmi jelenség. S hogy történelmileg kifejlődött, nem testi, hanem szellemi jelenség.” Persze az ellenzék lehet kozmopolita, nincs azzal semmi gond. Éltek kiváló kozmopolita magyarok, elég, ha Munkácsy Mihályra, Liszt Ferencre vagy éppen Andy Vajnára gondolok. De ők soha nem árulták vagy adták el magyarságukat. Sosem rúgtak bele a nemzetükbe vagy nemzettársaikba, főként nem a hatalomért. Mert volt saját hatalmuk: az emberség, az alkotás és a tehetség hatalma.

Cseh Katalin kikérte magának, hogy más mondja meg, ki a magyar. „Senkinek nincs joga arra, hogy egyoldalúan eldöntse, hogy ki cselekszik a magyar nemzet nevében és ki nem. Minden magyar állampolgárnak egyformán joga van arra, hogy maga döntse el, mit tekint a magyar nemzet, a magyar emberek érdekének.” Elemezhetném a mondatot a maga bugyutaságában is, hiszen ha senkinek nincs joga, hogy egyoldalúan eldöntse, hogy ki cselekszik a magyar nemzet nevében, akkor mégis miként van joga, hogy maga (egyoldalúan) döntse el, mit tekint a magyar nemzet érdekének?

De hagyjuk is, és fogadjuk el a gondolatot. Ha így van, akkor én is eldönthetem, hogy mi a nemzet érdeke. Szerintem biztosan nem az a globalizmus mocska, a hazugságcunami, a NATO-beavatkozás kérése, és nem nemzeti érdek Medgyessy Péter ünnepi pezsgőzése sem december elsején, Románia legnagyobb nemzeti ünnepén.

Nézzünk a választási számadatok mögé, és rögtön evidenssé válik, hogy melyik oldal döntése áll közelebb a többség akaratához. Olyanok, mint a jelenlegi ellenzék, mindig is voltak a magyar történelemben. Száz évvel ezelőtt is.

Csak akkor Károlyi Mihálynak, Kun Bélának, Szamuely Tibornak hívták őket. Kisebbségben bár, de voltak olyanok, akik a maguk meghatározta nemzeti érdeket piszkos módszerekkel kényszerítették rá az országra, akár Edvard Benešsel vagy Tomáš Masarykkal is összefogva. Így aztán nem lehet véletlen, hogy az országgyűlés 1921-ben elfogadott egy alkotmányos jelentőségű törvényt (III. törvénycikk) az állami és társadalmi rend fokozottabb védelméről, amely többek között így rendelkezett:
„7. § Aki olyan valótlan tényt állít vagy terjeszt, amely alkalmas arra, hogy a magyar állam vagy a magyar nemzet megbecsülését csorbítsa vagy hitelét sértse, vétséget követ el, és öt évig terjedő fogházzal büntetendő. A büntetés tíz évig terjedhető fegyház, ha a cselekményt abból a célból követték el, hogy valamely külföldi állam vagy szervezet a magyar állam vagy a magyar nemzet ellen ellenséges cselekményre indíttassék […].
8. § Aki a magyar állam vagy a magyar nemzet ellen meg­gyalázó kifejezést használ vagy ily cselekményt követ el, vétség miatt három évig terjedhető fogházzal büntetendő.”

Ezek a rendelkezések nem arról szólnak, ami miatt most megint jogállami deficitet kiáltanak: hogy ha a munkahelyei­ken trágárkodnak, primitív módon viselkednek, ahogy még a kocsmában sem szokás, büntetést kell fizetniük.

Ezek a paragrafusok arról szólnak, hogy nem alázzuk a hazánkat sem szóval, sem cselekedettel, nem használunk nemzetgyalázó kifejezéseket, nem hazudozunk róla, nem csorbítjuk a becsületét és a hitelét, mert az bűncselekmény és börtön jár érte.

Való igaz, egy állampolgár sem határozhatja meg másnak kötelező erővel egyoldalúan, hogy mi a nemzet érdeke, de egy kilenc éve kétharmados többségű legitim és legális hatalom megtehetné. És ha megtenné, milliók támogatnák ezt a döntést.

A szerző jogász

Törvénycikk nemzetgyalázás és becsületsértés ellen

 

 

 

 

 

Meghívó

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány tisztelettel és szeretettel meghívja Önt
a korszerű gyermekétkeztetés és a helyi termelők közétkeztetésbe való beszállítási lehetőségei című közéleti kerekasztal-beszélgetésre
és az azt követő étel- és könyvbemutatóra.

Időpont:        2019. december 7., szombat, 11:00 – 12:30
Helyszín:       Budapest XXI. kerületi Mátyás Király Általános Iskola
Cím:            1212 Budapest, Kolozsvári utca 31.

A kerekasztal résztvevői:
Németh Szilárd          parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő
Borbély Lénárd          polgármester
Tóth János              tankerületi igazgató – Dél-Pesti Tankerületi Központ
Juhász Katalin          igazgató – Budapest XXI. kerületi
Mátyás Király Általános Iskola
Buday Péter             mesterszakács
Dr. Csizmadia László    elnök – CÖKA
Heizler Norbert         országos koordinátor – CÖF
Szőnyi Kinga            elnök – Magyar Asszonyok Érdekszövetsége

Programunk ingyenes, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 

 

 

Advent

ADVENT a keresztény kultúrákban a karácsonyt megelőző várakozás időszaka, az azt megelőző négy vasárnap. Az advent szó jelentése „eljövetel”, a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.  A kelták lakta Galliában már az V. században is ünnepelték Szent Márton napjától, azaz november 11-től. Innen terjedt el a Római Birodalom többi részére is. A XI. században VII. Gergely pápa négyre rövidítette az adventi időszak vasárnapjainak a számát, amit aztán a protestáns felekezetek is átvették. A keleti egyház nem tartja liturgikus ünnepként az adventi időszakot, de böjti időszakot tart már november 14-től.

Advent változó ünnep, első vasárnapja minden évben más időpontra esik. Az advent időpontja, mindig a november 27. és december 3 közé eső vasárnap.

A mai adventi koszorú ősét Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette Hamburgban a XIX. században. Egy fenyőkkel díszített, felfüggesztett szekérkeréken 24 fehér gyertyát helyezett el, minden adventi napra egyet-egyet.

Manapság az adventi koszorú általában fenyőágból és egyéb örökzöldekből készül, amelyet négy gyertyával díszítenek. Katolikus hagyományokon alapulva 3 gyertya színe lila, egy pedig rózsaszín. A lila a bűnbánat, a megtérés színe, míg a rózsaszín az örömé. A gyertyákat vasárnaponként vagy előző este gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A rózsaszín gyertyát a harmadik vasárnapon kell meggyújtani. Advent utolsó vasárnapján már mind a négy gyertya ég.

Az adventi gyertyák jelentése a meggyújtásuk sorrendjében:

Első lila gyertya: Ádám és Éva, akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást, hitszimbóluma

Második lila gyertyaZsidó nép, akinek megígérte isten, hogy a Messiás tőlük származik, reményszimbóluma

Rózsaszín gyertya: Szűz Mária, aki megszülte a fiút, öröm szimbóluma

Harmadik lila gyertya: Keresztelő Szent János, aki Jézus eljövetelét hirdette és készítette az utat az emberek szívéhez, a szeretet szimbóluma

Néhány megjegyzés a magyar fiatalokhoz

Ti, akik tüntettek a kurdok mellett a török elnök, Erdogán ellen! Ti, akik utcára, az Oktogonra, majd a Széll Kálmán térre vonultok Orbán Viktor ellen, aki fogadta szövetségesét, a NATO második legnagyobb haderejével rendelkező ország elnökét!
Ti, akik pár százan megbénítjátok Budapest közlekedését taxis sztrájkot imitálva!
Ti tudjátok egyáltalán, hogy miért csináljátok ezt, kiknek szolgáltok akaratotok ellenére – nem először?

Engedjétek meg, mint egykori gimnáziumi történelemtanár, néhány dolgot felelevenítsek számotokra. Érzéseitekkel egyetértek. Igenis ki kell állni a kisebbségek jogaiért, érdekeiért. Igenis megérdemelné a csaknem 40 milliós kurd nép, hogy önálló országot kapjon. A kurdok – ha a diaszpórát nem vesszük – Szíriában, Törökországban, Irakban és Iránban élnek. Ha valakik, akkor e több mint ezer éves nép már régen megérdemelt volna egy Kurdisztánt.

De nem gyanús számotokra, hogy Koszovó, alig két millió lakosával (1,7 millió albán és 200 ezer szerb) önálló országot kapott?

Nem mondta senki nektek, hogy itt egy óriási nagyhatalmi játszma talpasai lettetek? Egy múlt és történelem nélküli Koszovó az ENSZ-től államot kapott a szerbek ellenére, míg a kurdok, mind a 40 millió, örökös szétszakadásra ítélve élnek évszázadok óta, és hiába harcolnak a függetlenségükért. Nem gyanús ez? Nem gondoltatok arra, hogy az olaj és a gazdasági érdekek döntenek el mindent?

Ezért nincs hazájuk a kurdoknak. S talán sohasem lesz!

Magyarország ebben a történetben kis pont. A kurd önállóságért semmit sem tehet. De érthető érdekei mentén fontos számára, hogy a szír milliók ne Európába özönljenek, legfőképpen ne közvetlenül Magyarországra. Ezért fontosak számunkra a törökök. Mert ők mit akarnak? Vissza akarják a szír milliókat telepíteni hazájukba, Szíriába, ami bizonyos szempontból kurd érdekeket sért.  Szimpatizálhatunk velük, de a mi érdekeink, a népünk jóléte fontosabbak.

 

Akarva, akaratlanul egy kis-ázsiai konfliktus, a török-kurd ellentétek részeseivé váltunk. De minek is?

Kik visznek tévútra, kik csapnak be Benneteket, kedves Barátaim, Fiatalok? A balliberálisok, a Gyurcsányék pártja, az SZDSZ elvbarátai, a momentumosok és a régi kommunisták pártja, az MSZMP utódai, a szocialisták. Körbenéztetek, hogy kik vezették november 7-én a menetet? Azok az elhasznált kommunisták, volt MSZMP-s párttagok, besúgók, ügynökök, akik ott vonultak a Kádár-rendszer idején a november 7-ei, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepén. Akkor is egy idegen nép ünnepét ünnepeltük. Nem furcsa?

Ezek a Ti vezetőtök!

Gondoltatok arra, hogy a baloldal milyen bűnöket követett el ellenetek, a fiatal generáció ellen 1945 óta? Nem is tudjátok, hogy mi volt 1956-ban? Most azoknak a szellemi leszármazottai, a forradalom vérbefojtóinak unokái vezetnek az orrotoknál fogva.

Mindenáron nemzetellenessé akarnak Benneteket tenni, ahogy bennünket is, a zagyva globalista, internacionalista eszmékkel, számítva a Ti történelmi tájékozatlanságotokra.  Az MSZP-SZDSZ-kormány egykori szabaddemokrata oktatási minisztere, Magyar Bálint 1994-ben nem véletlenül törölte el a történelmi érettségit. Nem értitek? Hülyét akarnak belőletek faragni, akik semmit nem tudnak a történelmi múltjukról, és lehet vezetni őket, mint a birkákat.

Arról mélyen hallgatnak (az MSZP, az SZDSZ, Gyurcsány, Kovács Laci bácsi és Pető Ivánék, Kunczéék), hogy ők tagadták meg a magyarságot, amikor 2004. december 5-én nemet mondtak a kettős állampolgárságra. Nemet mondtak az 1500 éves múltra, a Szent István királyunk óta létező államiságunkra és mindenre, ami a magyar múltat, a magyar nyelvet s a magyar hagyományokat jelenti.

Arról mélyen hallgatnak, hogy gyűlölik, ami magyar, gyűlölik a magyar sikert, a magyar boldogságot, a magyar fejlődést, amit elfednek orbánozással, diktátorozással, folyamatos hazugságokkal.

Amikor kivonultatok tüntetni, nem gondoltatok azokra a kisebbségben élő magyarokra, akik szeretnék használni anyanyelvüket, akik magyar nyelvű iskolákban szeretnének tanulni, autonómiában szeretnének élni, s akik egyenlő bánásmódot kívánnának Erdélyben, Székelyföldön, Kárpátalján, a Vajdaságban és Felvidéken az uralkodó nemzettel. Ahogyan ez természetes más Európai Uniós országban.

Nem gondoltatok arra, hogy értük is kellene tüntetni, értük is meg lehetne bénítani a közlekedést? Pedig magyar testvéreitek a szomszédaink, határainkat körbe veszik a magyar anyanyelvűek, de Ti a sok ezer kilométerre élő kisebbségekért harcoltok. Nem furcsa? A tietekért semmit, az idegenekért mindent!?

Ez a liberális ferde világ!

Könyörgöm, mi közötök ehhez? Én megértem azokat a liberális fiatalokat, akik a tibetiek érdekében a kínai nagykövetség elé vonulnak és mécsest gyújtanak. De a magyarjaitokért miért nem álltok ki? Nem érzitek, hogy mennyire torz ez a világ, ami mellé odaálltok?

Pedig 1988-ban az akkori magyar fiatalok százezrei vonultak a Hősök terére a romániai magyar falurombolás ellen. Akkor a magyar kiállt a magyar mellett. Akkor, a kommunista diktatúra idején több volt a hazafias érzés, mint most? Nem gondoltatok arra a zűrzavaros, fejetlen felvonulás közben, hogy Erdély a többi között olyan nagy történelmi személyiségeket adott hazánknak, mint Hunyadi János és Hunyadi Mátyás, Bocskai és Bethlen fejedelmek, és olyan íróink, művészeink származnak onnan, mint Ady Endre, Dzsida Jenő, Wass Albert, Koós Károly és Tamási Áron.

Akkor kérdezek valamit. Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Fekete-Győr András, Cseh Kata, Donáth Anna és a többiek azok, akik az Európai Unióban Magyarországot támadják, percenként elárulják, akik idegen érdekek szolgálatába álltak Magyarország tönkretételéért, s megtagadják székely testvéreinket, a határon túli magyarságot, ezek nektek miért kedvesek? Azok, akik elárulják Erdélyt, a székely népet és most a román köztársasági elnök választás előtt a román jelöltet támogatják a magyar ellenében. Mit gondoltok róluk? Nem nettó hazaárulók?

Térjetek észhez! Hová tartoztok, magyar fiatalok? Nem a magyarokhoz? Ha nem, akkor elvesztek a nemzetköziség koszos, zűrzavaros tengerében.

Drága fiatal Barátaim! Gondoljátok végig, mit tesztek? Kinek lettetek a szolgáló leányai? Előbb-utóbb rájöttök, hogy egy nagy nemzetközi hatalmi maffia áldozataivá váltatok, a háttérben Soros Györggyel és pénzügyi támogatóival, akiknek magyarországi képviselői a többi között Gyurcsány Ferenc és Fekete-Győr András. Céljuk: Magyarország megsemmisítése, idegen népek, migránsok százezreinek betelepítésével.

Talán magunkért, a mi szuverenitásunkért, függetlenségünkért, a szabadságunkért kellene tüntetni, amíg nem késő. Ne engedjétek magatokat belevinni a susnyásba.

Ha nekem nem hisztek, az „Öregnek”, akkor olvassatok magyar történelmet: Jókai Mórt, Arany Jánost, Gárdonyi Gézát, Fraknói Vilmost, Móricz Zsigmondot, Mikszáth Kálmánt, Szekfű Gyulát, Hóman Bálintot, Márai Sándort, Mindszenty Józsefet, Illyés Gyulát, Csurka Istvánt, Csoóri Sándort és számos kitűnő történészt, írót! Akkor rájöttök az összefüggésekre. S ez a lényeg.

B.J.

 

 

 

 

 

 

KLÍMA VÁLTOZÁS?

 

Derék politikusaink szerint éghajlat változás  megy  végbe  napjainkban. Ennek  okozói természetesen mi  vagyunk, mert  rengeteg  benzint, olajat, földgázt, tevetrágyát, fát és szenet égetünk. Ezt az állítást  kitűnő tudósaink nagy része is  bizonygatja. Napszámban, húzzák a vészharangot  a  rövidesen jelentkező katasztrófa ígéretével. Főként a Föld  vészes felmelegedése  veszélyével támogatják a kormányok  újabb  adókivetési igyekezetét.  “Lejárt” politikusok is (Al Gore?)  ragyogóan  kezdtek megélni a harangkongatásból.  Ennek nyomán a kormányok nyaktörő  sebességgel   róttak ki új adókat (Carbon tax). Ugyanakkor  nem  támogatták kellően a nap és más nemszennyező energia források  hadrendbe állítását.

Ami a klímaváltozást illeti, úgy rémlik, mintha a középiskolában  emlegették  volna a jégkorszak ciklikus  voltát.  Mostanában még mindig kifelé  jövünk az utolsó jégkorszakból. Ennek tetejében még közbeeső,  ”mini” jégkorszakok vannak, mint  1250 utáni, amikor a globális hőmérséklet  egy celzius  fokkal csökkent. Ezek a  ciklusok   hatalmas éhinségeket okoztak a jó öreg Európában.  Tehát nyugodtan állíthatjuk, a Föld felmelegedése  a természet műve, nem a  miénk.  Mi is  besegíthetünk egy kicsit, de   nem lényeges mértékbhen. A természet teszi a  dolgát, akár tetszik nekünk, akár nem. Tehát ha  egy jégkorszakból jövünk kifelé, nyilván emelkedni  fog a  sárgolyónk hőmérséklete és a  tengerek szintje is,

Az írott  történelmünk   olyan  szárazságokról is  megemlékezik, az egyébként többnyire  “irányított” és hamis, hazug történelem, amikor a kisebb  folyók, tavak teljesen kiszáradtak amelyek szintén éhinségekkel, tömeghalállal jártak. Persze India  és  Afrika is hasonlókkal dicsekedhetne. De “özönvizekről”  is szól a  történelem és  hatalmas  esőzésekről is.  A földkéreg is  mozgásba jön idönként, ismert területeket sülyeszt el, semmisít meg (MU és Atlantisz)

Igaz, mi  rengeteg  energiát  fogyasztunk és  szeméthegyek sokaságát emeljük világszerte, mérgezzük tengereinket,  civilizációnk nagyobb  dicsőségére.  Ez volna a fő baj, nem a levegő széndioxid  tartalma. Ugyanis ezen a  téren az anyatermészet messze felülmúlja az  emberiséget. Például:

Krakatoa vulkán  1880-ban tört ki, kb  többszáz megatonnás  nukleáris  bomba erejével.  Ez a borzalmas  robbanás több, mint százezer embert  pusztított el Szumatra közelében. Óriási mennyiségű port,   kéndioxidot lövelt a Föld teljes  légkörébe.. Savas  eső hullott az egész  sárgolyón. Hatamas  viharok  voltak, a por és gázfelhők csak három év után ülepedtek le a földre.  A napfény  ereje  erősen csökkent,  ez a  mezőgazdaságban hatalmas  károkat okozott. A Föld hőmérséklete 1.2 C fokkal csökkent. A robbanás hangja 4800 kilóméterre is  hallható volt.

Földünkön kb. 1500 aktív tűzhányó van, nem  említvén a  tengeralattiakat. Ezek mind   szennyezik levegőnket és  tengereinket, ha nem is Krakatoa  méreteivel.

Az utolsó évszázadban is  volt olyan tűzhányó kitörés, amely 7,000,000 (hétmillió) tonna port és  gázokat lövelt a  levegőbe (El Chichon). Tessék csak a Google.hoz  fordulni félelmetes  adatokért: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_large_volcanic_eruptions_of_the_20th_century.

Ami a  széndioxidot illeti a természet itt is túlteljesít minket.    Például: az olajforrások közül nemcsak a mi  fúrt kutaink  szivárognak, hanem  tengeralattiak is szorgalmasan  mocskolják a  tengerek vizét. Ha  már itt tartunk  említsük meg a  háborúk alatt  elsülyesztett  hajók olaját, a  megtorpedózótt tankerekkel  együtt.. Irak felgyújtott olajkútjaira már nem  emlékszünk?

A hatalmas  területen  található tűlevelű erdeink  ezer és ezer tonna terpentint juttatnak a  levegőbe, tüdeink ártalmára. 2016-ban,  csak Kanadában akkora területű erdők égtek le, mint fél Dunántúl. Az orosz Szibéria  erdei  még jobban égnek, mert  az oltás ott nincs még jól megszervezve. Ugyancsak meg kell  emlékeznünk Hamburg, Drezda, Tókió, Nagaszaki és Hirosima, városok, falvak ezreinek égéséről, amelyek istentudja  milyen káros gázokat,gőzöket juttattak  ezertonna számra a levegőbe, a széndioxidon kívül..Persze a gyujtogatásra használt sok, sok tonna foszfor sem volt természet és  tűdőbarát.

A soha  nem szűnő háborúkban  elpukkasztott  gránátok, aknák, kézifegyverek, rakéták, repülőbombák  óriási tömegét nem  említi  senki, pedig  azok az “égéstermékek” sem  kímélik  levegőnk tisztaságát. Csak VietNam és  Laos több  bombát kapott, mint amennyit a második világháborúban felhasznált az USA.  Azóta  sorra került Afganisztán, Irak, Libia, Szíria.  Azok égéstermékei pedig  csak részben   hasonlítanak az  aránylag ártalmatlan, a  növények által  felhasznált széndioxidhoz. Senki nem  említi az  ürhajók  kilövéséhez használ  tiokol, szívet melegítően gyönyörű fehér fehőit, amelyek lelkesen hozzájárulnak a kénsavas  esők képzéséhez.

Ha  valaki előveszi a 18. és a 19. század elején készült városi fényképeket. furcsa  sötét  foltok tömegét láthatja a utakon. Ne törjék a  fejüket rajta, elárulom. Azok bizony az akkori “lóerők” anyagcsere termékei  voltak, magyarul lótrágya. Ugyan a  köztisztasági hivatal emberei hősiesen közdöttek az utak tisztaságát visszaállítandó,  de csak naponta  egyszer voltak  sikeresek.

No, tessék  elképzelni azt a  bűzt, ami a  nyári melegben  lengedezett a városi levegőben, különösen a komflis, azaz a lovaskocsi állomások környékén, ahol a  várakozó pacik unalmukban minden szükségletüket kielégítették. El ne  felejtsük, a 18. század elején még a  bölények milliói  gyártották a metán gáz számolatlan köbmétereit.

Az egész világon fával, szénnel, faszénnel, teve trágyával fűtöttek, sütöttek, főztek. Angliát télen állandó füstszmog borította, talán 1960-ig, amikor is  befejezték a földgázra  való áttérést és London, Birmingham, Manchester, stb újra élhető városok lettek.

Néhány évtizede a  gőzmozdonyok ezrei  húzták maguk után a  sűrű füst fellegeket. Minden  valamirevaló gyár maga állította elő  a működéséhez szükséges  energiát  szénfűtéses kazánokkal.  A  még kevés földgáz lévén a lignitből gázt előállító gyárak is ontották a  fűstöt tonnaszáma.  Az ipari  városok egét füstfelhők borították.  A repülőgépek sem igényeltek széljárás jelentéseket, mert nappal  látták a  városok,  vonatok, gyátak fűstjének irányát.

 

 

Az  amerikai gépkocsik olajat kezdtek égetni általában az első 50,000 mérföld után.  Persze már az első mérföldek után is hetente egy liter olajat égettek. A hideg motorok csodaszép kék füstöt húztak maguk után. Ez csak akkor szünt meg, amikor a kitűnő japán gépkocsik tömegesen kezdtek feltünni a Ford, GM és Chrysler  autógyárak parkolóiban…

A levegő még tisztább lesz az electromos autók folyamatban lévő, gyors térnyerésével. A nap és  szélenergia használata is  rohamosan terjed, nem is  beszélve a tóriummal működó  reaktorok  fokozott iramú térhódításáról.

Szóval, sok hű-hó semmiért. A technika  folyamatos és ugrásszerű fejlődése hamarosan megszünteti  a levegó – humán eredetű – szennyezését.  Talán a  haladást mindenáron fékező, hátráltató  nagyipart kellene rábeszélni lelkesebb  közreműködésre.  A széndioxidból üzemanyagot is lehet csinálni, versenyképes áron. Tehát nyugodtan égethetjük a  szenet és olajat az áramfejlesztőkben, ha a füstgázből azonnal uj üzemanyagot termelünk.  Persze ehhez az olajmágnások belegyezése és közreműködése is szükséges volna, amire nem számíthatunk. Igaz, Kinában már csinálják, egy magyar tudós szabadalát használva.

Ami a természetet illeti, arra   semmiféle komoly  befolyásunk nincs.  Ha  például a Csendes óceánt szegélyező tűzgyűrű, a nyugat Amerikai Szent András törésvonal és a  Földközi tengeri continentális rétegek csússzannak   egy átlagnál nagyobbat, minden  gondunk  megszakad jó időre.

A közelmúltban jelentek meg  cikkek a   Yellowstone  suppervulcano várható  közeli kitöréséről. Ha  ez  megtörténik, hosszú ideig nem lesznek napi széndioxid  gondjaink, mert a Föld lakosságának jó része el fog pusztulni Trump Úrral  és Hilaryval együtt (http://www.express.co.uk/news/science/768778/Yellowstone-eruption-Supervolcano-BRINK-of-erupting-increased-activity),

Addig is be kellene  tiltani az Amazonas őserdő és más  erdők irtását,  amelyek eddig   szorgalmasan nyelték az általunk termelt széndioxid tonnáit.

Itt meg kell említenünk, hogy a föld oxigén termelésének 50-85 százalékaát a tenger adja. Tehát a  nagy erdőtűzek és minden más jelenség alig befolyásolja az oxigén mennyiségét. Erről szintén sokat lehet olvasni a Google lapjain. Itt egy példa: (https://earthsky.org/earth/how-much-do-oceans-add-to-worlds-oxygen)

Ha  már belátjuk a  kapkodás  sikertelenségét, fel kell készülni a felmelegedésre.  Először is  a vizet kell takarékosan használnunk s a tenger vizét kell, óriási mennyiségben sótalanítanunk. A technika rendelkezésünkre áll, legfeljebb kevesebb okosbombát, tankot és  repülőgépanyahajót kell gyártanunk. Például egy vadász repülőgép árából egy  várost  tudnánk  ellátni sótlanított tengervízzel.  Talán a Marsra sem kellene röppentyűket küldözgetni. .

         HAARP  Nemcsak  egy összeesküvés  elmélet hívei aggódnak  a HAARP miatt, hanem az EU  is  megszavazott  egy határozatot, amely további információt  kér az egészségi és környezeti   veszélyekről. Az  aggódás elenére a HAARP  vezetői  ragaszkodnak ahhoz, hogy  a HAARP nem  károsabb, , mint  egy rádió  kutatási project –  Idézet  a  Canadian Broadcasting Corporation  (CBC) egy HAARPról  készült  TV  dokumentumából.

HAARP ( High Frequency  Active Auroral Research Program, azaz  Magas Rezgésszámú  Aktív  Sarkifény Kutatási Program) egy  alig  ismert, de  kritikusan fontos US  katonai védelmi  program, ami  évek óta igen sok  vitát  okozott  bizonyos körökben. Az illetékes HAARP  vezetők nyilatkzatai ellenére, néhány  elismert  kutató  állítja, hogy a HAARP  adta titkos  elektromagnetikus  hadviselés lehetősége segítené  az US  haderejének  célját, a teljes spectrum dominenciáját  2020-ig.

Mások  állításaikkal  elmennek addig a  vádig, hogy  a HAARP–ot  már felhasználták időjárás változtatásra, földrengések, tengerárak  előidézésére valamint a világ  elektronikus kommunikációjának megzavarására.

Yellowstone-tól ÉS A  HAARP-tól eltekintve, pillanatnyilag sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a vizeink rettenetes szennyeződése és a  termőföldjeink mérgezése, kimerítése, nyomelemek teljes hiánya, amely már visszafordíthatatlannak látszik, de arról majd máskor,

E cikk írása óta, óriási erdőtüzek dúltak Kanadában, Szibériában, az Amazon vidékén, Portugáliában, az USA-ban.  Kiderült, a világ oxigén készletét a tengerek  adják. Az Amazon erdei egy gramnmot sem.  1922-ben is olvadtak a glecserek s  nagy melegek voltak  világszerte. a harmincas években 40 (negyven) fokos meleget is mértek Szolnokon, amit a bőrömön tapasztaltam. Árnyékból árnyékba  szaladgáltam az utcán, olyan erős volt a  napsütés.

Tehát  ami van, az  egy természetes  folyamat, amihez semmi közünk. 

M.Sz.

2017 november 26

Hamilton, ON., Canada

 

 

 

 

 

 

Corpus Christi

A “Corpus Christi” című film júniusban jelenik meg Amerikában. Jézust és tanítványait úgy állítja be, hogy azok homoszexuálisok. Mit lehet tenni? Sokan hisszük, hogy összefogással meg lehet állítani a keresztény hit megcsúfolását. Ezt továbbítva talán meg lehet akadályozni, hogy bemutassák Magyarországon.

Aki keresztény azt kérjük, segítsen.

Nincs petíció, amit alá kellene írni, nincs időkorlát, vagy egy minimális létszám.
Csak továbbítani kell, ami 1 percbe kerül.

Akinek nincs 1 perce, az ne panaszkodjon, ha Istennek sem lesz 1 perce rá!
Úgy látszik, hogy Európa egyes régióiban már betiltották a filmet. A sok e-mailből talán eljut olyanokhoz,
akik akarnak és tudnak is tenni valamit!

“A gonosz győzelméhez elegendő az, ha a jó emberek nem csinálnak semmit.”  Edmund Burke (1729-1797)

N.S.

 

 

 

 

 

Olvasói levél Miniszterelnök úrnak

Mindenkinek el kell olvasni ! Kötelező ! Ébresztő Fidesz és KDNP!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Szomorúan követem az eseményeket és meg kell mondanom naponta kinyílik a bicska a zsebemben! Felfoghatatlan számomra, hogy az a Kormány és az a Miniszterelnök aki csodálatosan vezeti az országot a nép 2/3-ának támogatásával, és olyan eredményeket és sikereket tudhat magáénak ami szinte bámulatra méltó, hogyan követhet el – a demokrácia eszményére hivatkozva – akkora hibát, hogy tétlenül és bénultan szemléli, hogy a régmúlt idők nép ellenségei és az új idők nép nyúzó hiénái, milliárdos sikkasztók, adócsalók, az országot a tönk szélére juttatók és az ország elveszejtésén munkálkodók lassan de biztosan – külföldi profi támogató gazemberekkel a hátukban felforgatják az ország békéjét. Csalással és manipulációval átvegyék a hatalmat úgy, hogy a naiv és tudatlan embereket becsapják, átverik és alattomosan saját oldalukra fordítják! /ld. a polgármester választások hihetetlen története/ Mindenki tudja hogy Gyurcsány és klánja az, aki ájtatos manóként, színészi tehetségét csillogtatva építgeti apró bástyáit, mozgatja a szálakat, felügyeli és visszatelepíti a bukott éra tagjait, településeket, hivatalokat betöltve hidra módon szaporodó hiéna hadával egyre jobban terjeszkedik és éli föl a nehezen elért eredmények gyümölcseit. A dilettáns Karácsony Gergelyt marionett bábuként rángatva szép lassan eléri, hogy csodálatos fővárosunk teljesen szétessen és ellehetetlenüljön, és polgárháborús helyzet jöjjön létre. Sorossal együttműködve és feleségét maga előtt tolva Brüsszelben kampányol Ön és a Kormány ellen, a létező leggusztustalanabb, és legerkölcstelenebb módon!

Alattomosságát mutatja hogy 160 ezer gyerekkel levelezget egy facebook oldalon, akiket próbál maga mellé édesgetni átlátszó hazugságaival, meghívja őket az általa rendezett bulikra. Így eléri, hogy a következő választáson már nagykorúvá váló fiatalok ő rá szavazzanak. Az idős és tapasztalatlan korosztályt, főleg a nőket hagymázas modorával téveszti meg!

Miniszterelnök Úr! Az első narancstól Ön mellett állok. A leghűségesebb követője vagyok. Minden lépését figyelem áldásos tevékenységének amit a népéért tesz, és csodálatos, bölcs és türelmes politikájának következtében soha nem jutott még ennél magasabbra országunk, soha nem volt ennyi jó dolog aminek örülhettünk, és soha nem voltunk még ennél nagyobb biztonságban mint most! Isten áldja meg érte!

Mégis Budapest eleste óta félek! Mert látom, hogy lassan de biztosan a türelmes, becsületes és tiszta kezű, lelkiismeretes és hazájáért élő embert és kormányát “el fogja pusztítani” egy aljas, utolsó áruló szövetség, mert még mindig nem látják Önök, hogy itt már nem elég a türelem, ezekkel már nem lehet udvariasan, kesztyűs kézzel bánni. Hiszem, hogy a kígyót már a tojásában meg kell ölni, mert ha kiszabadul, halálra marja azt aki életet adott neki.!!!

Kérem Miniszterelnök Úr! Sokunk véleményét tolmácsolom: szeretnénk ha Alkotmányba vennék a hazaárulás bűntettének tényállását és a legsúlyosabb szankciókkal, börtönnel, közügyektől való teljes és végleges eltiltással sújtanák azokat a gazembereket, akik most is édes hazánk drága testét marcangolják. Ők nem érdemelnek kegyelmet. TEGYETEK MÁR VALAMIT!!! EZ MOST ÉLETBEVÁGÓAN FONTOS! AMÍG NEM KÉSŐ!!!!

És vigyázzon az életére Miniszterelnök Úr mert ezektől bármi kitelik!!! Jön az Ünnep és ismét eljön a tagadás ártó szelleme!!!

Maradok Tisztelettel: őszinte támogatója

L.K.

 

 

 

 

  Műveletlen parlamenti képviselők

Ez év november 16-án a Mi Hazánk Mozgalom megemlékezett Horthy Miklós száz évvel ezelőtti, a fővárosba történt bevonulásáról, amely véget vetett a Kun Béla-féle gyilkos vörösterrornak. Az balos ellentüntetők – Kunhalmi Ágnes, Havas Szófia, Gréczy Zsolt, stb. – különböző tiltakozó, nácizó táblái közül most csak egyet emelnék ki: „Horthy háborús bűnös!”.

Országgyűlési képviselőktől minimálisan elvárható követelmény, hogy ismerjék a magyar történelmet, de legalábbis a közelmúlt magyar történelmének azt a szakaszát, amelyről tiltakozásukkal véleményt alkotnak. Tudniuk kellene, hogy a fent idézett tábla szövege szemenszedett hazugság. Horthy Miklós kormányzó ugyanis nem volt háborús bűnös!

Mindenkinek tudnia illik, hogy a második világháború befejezése után a háborús bűnösök felett a nürnbergi nemzetközi bíróság mondott ki – többnyire – halálos ítéletet. (Csak zárójelben: természetesen a győztesek háborús bűneit senki nem firtatta – lásd katyini mészárlás, stb.) Horthy Miklóst, ha háborús bűnös lett volna, ez a bíróság szintén elítélte volna; megidézték ugyan, de mint tanút, nem mint vádlottat. (Sajnálatos módon ezt a tényt a Sajtóklub általam tisztelt résztvevői sem domborították ki a legutóbbi, november 18-i adásban, pedig a téma terítékre került.)

A volt kormányzó így háborítatlanul élt természetes haláláig Portugáliában, a neki hálás zsidó családok támogatásával.

Az ellentüntető országgyűlési képviselő hölgyek és urak tehát vagy mérhetetlenül tájékozatlanok, műveletlenek, vagy – ahogy ez nagyon is jellemző rájuk – szándékosan rágalmaznak, hazudnak, torzítanak, és ezáltal vezetnek félre náluk is tájékozatlanabb tömegeket.

A történelem-hamisítás pedig megbocsáthatatlan.

K.I.

 

Petíció Szent István királyunk szobrának felállításáért

Kedves Mindannyian!

Két és fél nap alatt több mint 400-an írták alá a petíciót. A munka ma is folytatódik. Írom az emailjeimet egész nap különböző csoportoknak.
Egyrészt ugyanezt kérem tőletek is, másrészt azt is kérem, hogy aki fent van a Facebook-on tegye fel az alábbi szöveget és ossza meg Nyilvánosan, de legalább az Ismerősei közt.

A szöveg:

Szent István királyunk szobrának a budapesti Szent István parkban történő felállításával kapcsolatban Karácsony Gergely főpolgármester – különböző hivatkozásokkal – elutasító magatartást tanúsít. Ezt mi visszautasítjuk. Kérünk mindenkit, hogy petíciónkat írják alá és terjesszék a Facebook-on, emailben és más elektronikus formában. https://www.citizengo.org/hu/175296-szent-istvan-kiralyunk-szobranak-felallitasat-budapesti-szent-istvan-parkban