Az amerikai modell bukása? – Most múlik pontosan

A Nyugat megfizet azért, mert nem akart tanulni a kommunizmus tapasztalatából

Schmidt Mária

Hogyan is képzelhette a Nyugat és velük mi is, hogy a bipoláris világ egyik felének kimúlása csak a mi világunkat tünteti el, az övéket pedig változatlanul hagyja? Miért hitték, hittük, hogy csak és kizárólag nekünk kell változtatnunk és változnunk? És hogy ez a kényszer rájuk nem vonatkozik? Mi, vesztesek elvégeztük a házi feladatunkat, és kettős tapasztalattal a tarsolyunkban nézünk szembe az új század kihívásaival. Igaz, hogy a veszteseknek mindig könnyebb dolguk van, mert elbuktak, és ez egyértelműen tudatja velük, hogy mást és másképp kell csinálniuk.

A győztesek azonban azt hihetik, hogy ők mindent jól csináltak, ezért is lettek győztesek, nincsenek tehát változtatáskényszerben. Ez azonban csak káprázat! Mégis önhitté és felfuvalkodottá tette a Nyugatot. Elzárkózott a mi tapasztalataink megismerésétől, és most tehetetlenül vergődik marxista szélsőbalos elitje szorításában. A XX. század végének nemzeti megújulását, ami nekünk erőforrás és kovász, megmondóik, politikusaik nemcsak elutasították, de meg is bélyegeztek minket miatta. Helyette azonban semmit nem tudtak adni, és a szemünk láttára foszlik szét mindenük, amijük még maradt, ami közösséggé kovácsolhatná őket. Egyre kisebb darabokra hullanak, és már csak az egymás elleni fenekedésükben érhető tetten, hogy valaha összetartoztak.

Faji és szexuális kisebbségeik törnek egyeduralomra és kényszerítik a többséget meghátrálásra, sőt meghunyászkodásra. Mindent, ami közös gyökérzet, büszkeségpont, egyesítő kulturális érték volt, elutasítanak és lejáratnak. Emellett egyre erőteljesebb bolsevik egyenjogúsító retorikával lépnek fel. A Nyugat és benne az Egyesült Államok a szemünk előtt varázstalanodik el, veszíti el maradék tekintélyét. Ellenálló képességét kikezdte, sőt lenullázta az a megmondóelitje, amelyik elvette, kigúnyolta és nevetség tárgyává tette a hivatásába vetett hitét.

Amerika nem a bátrak és a szabadok földje többé. Ott is, ahogy a többi nyugati országban is, egyre kisebb területre zsugorodik a szólás- és véleményszabadság. Gyűlöletbeszéd-törvényekkel, Facebook- és Twitter-cenzúrával korlátozzák a politikailag korrekttől eltérő véleményeket, kiközösítés, állásvesztés jár minden rossz szóért, mozdulatért. Visszamenőlegesen is. Nincs kegyelem. Meghurcolnak mindenkit, aki eltér ennek a balliberális megmondóelitnek az egyre agresszívebb kisebbségeket kiszolgáló, egyre rigorózusabb kánonjától.

Hú, de félnek az illiberalizmustól

  1. július 7-én több mint 150 nyugati értelmiségi intézett nyílt levelet saját magához, társaikhoz, egykori és jelenlegi munkatársaikhoz Levél az igazságról és a nyílt vitáról címmel. Az aláírók a miheztartás végett már az első bekezdésben elhatárolódnak Trump elnöktől és az illiberalizmustól. Olyan büszke lettem! „Az illiberalizmus erői egyre erősödnek a világban, és hatalmas támogatóra találtak Donald Trumpban, aki a demokrácia igazi veszélyeztetője.” Így.

Vannak még a szélsőjobboldali erők is, akikkel szemben folyamatosan harcolni kell, és aztán a szólásszabadságot veszélyeztető erők, amelyek cenzúráznak, türelmetlenek, kirekesztenek, erkölcsi felsőbbrendűséget és tévedhetetlenséget tulajdonítanak maguknak, és ennek birtokában ellehetetlenítenek másokat. Intézményi vezetők pánikreakcióként büntetnek, tanárokat tiltanak el, egzisztenciális félelmet keltenek az írástudókban.

Vajon kik csinálják ezt? Miért nem adnak az aláírók eligazítást arról, hogy ezek kik? Kik csinálják ezt? A jeles neoliberális és balos aláírók felszólamlásából ez az el nem hanyagolható körülmény valahogy nem derül ki. A Black Lives Matter szervezetre még csak nem is utalnak, ahogy az Antifákra sem.

Úgy látszik, arra már nem futotta a bátorságukból, vagyis civil kurázsijukból, hogy néven nevezzék azokat, akik térdre kényszerítik rendőreiket, behódolásra értelmiségi elitjüket, vagyis őket magukat. Akik megtámadták történelmük és kultúrájuk összes emblematikus alakját. Pedig évezredes tapasztalat mondatja velem, hogy tele gatyával harcba indulni nem sok sikerrel kecsegtet. Ha még néven sem merik nevezni azt, aki ellen harcolni akarnak, akkor a küzdelemben biztosan alulmaradnak.

Nem lesz elég helyettük Orbán (!) és Trump vudubábuját szurkálni, mert látatlanban megmondom, hogy nem találnak senkit sem a BLM, sem az Antifa aktivistái között, sem a köztereiket eluraló dühösek között, aki tudná, hogy mi az az illiberalizmus, de ha tudná is, törődne vele. Az aláírók között van néhány számunkra is ismert név is. Anne Applebaum, Margaret Atwood, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Michael Ignatieff, Garri Kaszparov, Kati Marton, J. K. Rowling, Fareed Zakaria.

Rowling, a Harry Potter-könyvek, -filmek világhírű írónője azzal húzta ki a gyufát és fordította maga ellen könyveinek szerkesztőit és kiadóját, filmjei­nek színészeit és a többi haladót, hogy azt állította: a nők menstruálnak. Hál’ istennek nálunk ehhez magyarázatot kell fűzni. A nyugati haladók szerint ugyanis egy ilyen kijelentés transzellenes, megbélyegzi azokat a nem nőket, akik szintén szeretnének menstruálni vagy valami ilyesmi. Pontosan én sem értem. Bár a Brian életében van utalás a nejlonszatyorra, amit akkor igen szórakoztatónak találtam, és nem vettem komolyan. Pedig prófécia volt.

Álljon itt egy másik példa is. 2017 novemberében Budapesten beszélgettem Anne Applebaummal, aki arról oktatott ki, hogy tévedek, amikor az amerikai egyetemeken uralkodó cenzúrázókat, a trigger warningot és a safe space-eket leszólom, mert ezeknek semmilyen jelentőségük nincs. Ezt csak egy marginális kisebbség csinálja, amit én eltúlzok. Jelentem, nem túloztam el.

Csak rendelkeztem, rendelkezünk azokkal a tapasztalatokkal, amelyeknek a birtokában be tudtuk azonosítani, hogy milyen irányba mennek Nyugaton, főleg az Egyesült Államokban a dolgok. Ők azonban akkor még tagadásban és visszatámadásban voltak. Mindenekelőtt azért, mert még mindig nem képesek arról a kulturális imperializmusról lejönni, amivel térségünket és benne minket kezelnek. A más „fajúakat” már nem merik kioktatni, lekezelni, már csak mi maradtunk meg nekik, fejletteknek, civilizációs célpontként, mert mi fehérek vagyunk, tehát újabban alsóbbrendűek, ezért rizikó nélkül oktatgathatnak minket. Van is miről, hiszen az előbb ismertem be, hogy még a „gender”, illetve „transzkérdés” lényegét sem tudtam felfejteni. Hetven éven keresztül abban éltünk, hogy a „fajok” kifejezés értelmetlen, hogy az emberi nem egy faj, tehát legfeljebb fajták vannak. Most hirtelen mégis kiderült, hogy nemhogy vannak fajok és van faji kérdés, hanem ez ural és ír felül mindent.

A megmondóelit félni kezdett

A 150-ek levele azt bizonyítja, hogy a ballib értelmiségiek egy része megijedt. Fél, sőt retteg! Az agresszív, gyújtogató csőcselék tobzódása két tűz közé szorította őket. Félnek, hogy kánonállító és ellenőrző jogosultságuk kicsúszik a kezükből. Sokáig abban bíztak, hogy ők majd jól megússzák! Hiszen mindig is csodálták a terroristákat, az erőszaktevőket! Izgalmi állapotba jöttek a Baader–Meinhof-csoport vagy a Vörös Brigádok gyilkosai­tól! Che Guevara, Trockij, Mao még mindig ikonoknak számítanak a köreikben. Mert a vér, a mások halála és szenvedése még mindig reménnyel tölti el őket! Azzal a reménnyel, hogy eljön végre a forradalom, amiről mindig is álmodoztak, amire mindig is életük nagy kalandjaként gondoltak, de ami érdeklődés hiányában nem tört ki sem 1968-ban, sem 1989-ben.

Illetve 1989 győztes antikommunista forradalmai ugyan kitörtek, de azok nem az ő forradalmaik voltak. Sőt! Azok a mieink voltak. És pont az olyanokat győztük le bennük, mint amilyenek ők! Nem maradt a számukra más, mint a hit abban, hogy majd most, 2020-ban átélhetik végre, részük lehet végre abban az Igazi Forradalomban, amire egész életükben vártak! Ez lesz az a végső harc, ami most már tényleg megvalósítja azt a tökéletes társadalmat, amit eddig valahogy soha nem sikerült. De ezúttal sikerülni fog!

A liberalizmus nálunk igen hamar, már a kétezres évek elejére szitokszóvá vált, mert egyet jelentett az elitnek azzal a részével, amelyik sportot csinált az önlenézésből és a Nyugat kritikátlan majmolásából. Egyet jelentett a rendszerváltoztatás elárulásával, a kommunistákkal való összebútorozással, a fennhéjázó teljesítményképtelenséggel, az ország kiárusításával, a megszorító intézkedésekkel, a kulturális és tudományos diskurzus kisajátításával. Viselhetetlenekké váltak.

A nómenklatúra folytonosságát képviselő posztkommunisták legalább önazonosak voltak. Azok voltak, amik. De a liberálisok azt a látszatot akarták kelteni, hogy ők a nyugatos felhatalmazottak, akiknek az a hivatásuk, hogy a fényre vezessenek bennünket. De mostanra, mint a villám felizzásának pillanatában, pontosan látjuk a tájat, a terepet! Ebben az éles fényben a nyugati liberalizmus XXI. századi arcának minden vonása kirajzolódik. Ez a mai liberalizmus már nem az a liberalizmus, ami egykor volt. Amivé lett, nem vonzó, sőt taszító. Nem szabadságpárti, hanem szabadságellenes. Nem toleráns, hanem kizárólagosságot követelő. Ennek a liberalizmusnak a vonzereje, ahogy a kommunizmusé is, megszűnt, nem maradt belőle más, mint egy kiüresedett dogmahalmaz.

Kultúrharc kell

Ezért, kedves barátaim, kultúrharcot kell folytatnunk! Mert a ma haladói el akarják venni tőlünk mindazt, ami a miénk, amire büszkék vagyunk, ami azzá tett minket, amik vagyunk. Mi nem adjuk a hőseinket, nem adjuk gondolkodóinkat, tudósainkat, íróinkat! Sőt a magunkénak tekintjük a Nyugat egykori nagyjait is. Mert a múlt minden sikeréért, dicsőségéért, hibájáért, kudarcáért megküzdöttünk, megdolgoztunk. Mi mindenből tanultunk, mindentől gazdagodtunk. És ez a sok kincs mind a miénk. Hogyha az ő kezeikből kifolyik, ha ők egyenként eldobálják, tengerbe hajigálják őket, mi lehajolunk értük, sőt kihalásszuk őket. Becsben tartjuk és megőrizzük mindegyiket. Végvárai leszünk az európai kultúrának!

2017-es tusványosi beszédében Orbán Viktor Európa és benne térségünk helyzetét elemezve emlékeztetett arra, hogy míg a rendszerváltoztatás után készek voltunk arra, hogy teljes hasonulással igazodjunk a Nyugathoz, addig mára a saját utunkat akarjuk járni. Ezért tartotta Trump megválasztásánál és a brexitnél is fontosabbnak a V4-ek megerősödését. A tényt, hogy térségünk a világpolitika térképére is felkerült, Orbán szerint mindennél jobban bizonyította, hogy míg a frissen megválasztott Obama elnök az első jelentős beszédét Kairóban mondta el, addig Trump Varsót választotta. Itt mondta azokat az elhíresült mondatait: „A Nyugatért folyó harcunk nem a harcmezőn kezdődik, hanem az elménkben, az akaratunkkal és a lelkünkkel. Szabadságunk, civilizációnk és fennmaradásunk a történelem és az emlékezet kötelékein múlik.”

Orbán Viktor – 2017-ről beszélek – kitért a ma már teljes vértezetében előttünk álló kultúrharcra is, és hangsúlyozta, hogy kulturális identitás nincs stabil etnikai összetétel nélkül. Egy nép etnikai összetételének a megváltoztatása együtt jár kulturális identitásának a megváltoztatásával. Nyugat-Európa nagyvárosaiban naponta szembesülünk az etnikai változások kulturális hatásaival. Orbán már akkor, 2017-ben egyértelművé tette, hogy „27 évvel ezelőtt itt Közép-Európában abban hittünk, hogy Európa a jövőnk. Most azt érezzük, hogy mi vagyunk Európa jövője.” És ez múltunk megőrzésére kötelez bennünket.

Ne akarja tehát a Nyugat átnyomni hozzánk megosztó, megfosztó ötleteit. Hagyjanak minket békében, hogy mi is békében hagyjuk őket! Nekünk nincs szükségünk genderelméletre, transzozásra! A mi nyelvünk több mint ezer éve gendersemleges! Nem vesszük át tőlük a faji szemléletet, mert ahhoz nekünk semmi közünk. Amerika és Nyugat-Európa dolgozza fel a saját múltját, ha tudja, ahogy tudja, de ne akarja ránk oktrojálni a saját problémahalmazát, mert pont semmi közünk hozzá. A mi múltunkkal majd mi foglalkozunk, a magunk módján! Arrogáns felsőbbrendűségüknek nem maradt semmi alapja. Nem akarunk olyanok lenni, mint ők, sőt mindent megteszünk az ellenkezője érdekében!

Saját utunkat járjuk

Látjuk az új Amerikát, ahol Salem szelleme virulensebb, mint valaha. A rabszolgatartó, gyarmatosító múlt bosszúért lihegő megalázottjait, akik a fehérekben nem testvéreiket, hanem ellenséget és bűnöst látnak. Ezek a BLM-aktivisták már nem Martin Luther King feketéi. Nem a meritokráciával, vagyis a teljesítményükkel akarják eltüntetni a bőrszínek közötti különbséget. Az ő hőseik a Fekete Párducok, Malcolm X és a kommunista Angela Davis. Sőt. Ők a fehérek helyébe akarnak lépni, szerepcserét akarnak: azt, hogy a fehérek úgy szolgálják őket, ahogy egykor ők kényszerültek szolgálni. Újra itt van tehát a XX. század ősbűne: a kollektív megbélyegzés, amiből, ne legyenek kétségeink, igen hamar kollektív üldözés lesz.

Úgy tűnik, a Nyugat most fizet azért, mert nem akart tanulni a kommunizmus tapasztalatából. Ha ismétlésre buknak, mi nem tartunk velük! Térségünk a másolás korszakát lezárta. A saját utunkat akarjuk megtalálni, és azon akarunk járni.

A szerző Széchenyi-díjas történész,
a XXI. Század Intézet főigazgatója

A szöveg a XXI. Század Intézet Mozgásban – Kultúrharc a XXI. században című konferencián elhangzott beszéd szerkesztett változata

E. Q.

Újjáépítés-alap-közös-hitellel

Az újjáépítés-alap-közös-hitellel kapcsolatban értetlenségemnek adok hangot. Illetve értem én, hogy miért ilyen kölcsön konstrukcióval kínálják meg a tagállamokat. Ha bárki nem egyezik bele („küllők közé botot” dug), akkor arra majd rá lehet húzni megint a szolidaritás hiányát. Ezzel egymás ellen lehet fordítani egymástól eltérő állapotú gazdaságokat. Ez a helyzet, hasonló amikor egy  társasházi közösség adott számú tagja egymástól függetlenül nem kap kölcsönt, hanem csak együtt az egész közösség, közös jótállással. A kölcsön miért nem a létező EU-s központi bankból vehető fel, mindenkinek a saját igénye és felelőssége szerint? Így minden ország arra és akkora -eleinte maximalizált- összeget vehetne fel, a közös alapból amennyire „szüksége” van. Az „egyéni” felelősség így csak az felvevőre hárulna. Így a pénz elosztásán sem kellene „vitatkozni”. Másrészt a banki kölcsönök felvételénél sem vizsgálják a hitelfelvevő politikai viszonyait és családi „magatartását”.

A vissza nem fizetendő juttatást pedig az eddigi szempontok szerint –illetve a befizetések arányában- lehetne szétosztani…

Ezt a kézenfekvő javaslatot még egyik politikai diskurzusban sem hallottam… Az értéktelen 7-es cikkely megszüntetése nem lenne pariban egy hatalmas új  pénz adóssággal!  Mellesleg ezt is lehet követelni, mivel alaptalan vádakra épül.

T. L.

MIGRÁNSOK TÉRKÉPEZIK FEL BUDAPESTET

A nyugat-európai és az amerikai események tükrében úgy vélem meg kell osztanom ezt a fotósorozatot. Miközben az emberek gyanútlanul szórakoznak, vagy elfáradva, esetleg munkát keresve életük bajaival vannak elfoglalva, addig migránsok térképezik fel Budapest belvárosát ki tudja milyen célból, illetve sejtjük milyen célból… Már a karantén időszak két hónapja alatt megfigyeltem, hogy migránsok szisztematikusan fotózzák, térképezik fel Budapestet és vélhetően az egész országot. Minden alkalommal templom környékén láttam ezen migráns “fotósokat”. A Járvány időszak alatt a Sziklatemplom közelében a Gellért-hegyen láttam őket. A mai eset igen furcsa volt, a Mikszáth Kálmán téren a Krúdy Gyula utca felől jövet közlekedési tábláktól kezdve mindent aprólékosan felvett, pillanatra félig felém tartotta telefonja képernyőjét, így láttam, hogy videózik, miközben arabul beszélt valakivel, még engem is levideózott kereszttel a nyakamban, mivel szembe jöttem vele. Innen nem messze van a Jézus Szíve Jezsuita Templom. Kérek Mindenkit küldje el minél több embernek, legyünk figyelemmel környezetünkre és itt most nem szlogenként mondom: VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! Különösen legyünk éberek és óvatosak Templomaink környékén, Templomainkban! Figyeljük kik jönnek be a Templomba és próbáljuk kiszűrni a gyanús alakokat! Mindenképpen nem csak Facebook-on, hanem egyéb alternatív módon is építsük ki kapcsolatunkat egymás között, ugyanis a karantén időszak ilyen szempontból veszélyes lehet. Kérek mindenkit küldjük el, minél több helyre, ha valakinek van ismerőse, aki a Rendőrségen, vagy a Honvédségnél dolgozik, hívja fel erre a jelenségre a figyelmét!

J. R.

Ételallergia, élelmiszer-adományozás, higiénia

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az élelmiszeripari cégek véleményét, javaslatait is várja mindezzel kapcsolatban, s összesítve eljuttatja azokat az uniós döntéshozóknak.

Az élelmiszer-higiéniai jogszabályok alapját az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete adja. A rendelet megköveteli az élelmiszeripari vállalkozóktól, hogy az élelmiszerlánc egész területén biztosítaniuk kell az élelmiszer-biztonságot, kezdve az elsődleges termeléssel. Ennek érdekében be kell tartaniuk a rendelet mellékleteiben foglalt higiéniai előírásokat is. Az Európai Bizottság szerint indokolt a 16 éve született rendelet felülvizsgálata a célból, hogy tovább javítsa az élelmiszer-biztonságot az EU-ban. Mindezt azáltal, hogy az uniós szabványokat összhangba hozza az új nemzetközi normákkal; biztosítsa a megfelelő élelmiszer-biztonsági intézkedéseket jótékonysági célú élelmiszer-adományozás esetén; csökkentse az élelmiszer-pazarlást. Emellett megjelennek az élelmiszer-allergének kezelésére valamint az élelmiszer-biztonsági kultúra erősítésére vonatkozó javaslatok is.

Világszerte egyre nagyobb aggodalomra adnak okot a keresztszennyeződések és az ételallergiák, utóbbiak folyamatosan növekednek mind a felnőttek, mind a gyerekek körében. Fontos, hogy az élelmiszergyártók – amellett, hogy érthető módon egyértelműen és pontosan címkézik termékeik allergénjeit – a gyártási folyamatok során is jól működő, a keresztszennyeződések elkerülésére vonatkozó gyakorlatokat alkalmazzanak. A módosító javaslatok bővítenék a helyes higiéniai gyakorlatokat, az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagoknak az élelmiszerek betakarításához, szállításához és/vagy tárolásához használt eszközökben való előfordulásának megelőzése vagy korlátozása érdekében.

A Farm to Fork stratégia egyik célkitűzése az élelmiszer-pazarlás csökkentése. Ebben megoldás lehet az élelmiszer-felesleg újraelosztása – különösen élelmiszer-adományozás révén –, ami az élelmiszer-készletek hatékony felhasználását segíti. Az EU élelmiszer-higiéniai szabályainak módosítási javaslatai közül néhány az élelmiszer-adományozással kapcsolatos, azzal a céllal, hogy megkönnyítse az élelmiszerek újraelosztását, miközben biztosítja azok biztonságosságát a fogyasztók számára.  

Az élelmiszer-biztonsági kultúra növeli az adott élelmiszeripari vállalkozásnál az élelmiszer-biztonságot azáltal, hogy fokozza a munkavállalók tudatosságát és alakítja a magatartását, a módosítások célozzák az effajta kulturális követelmények megfogalmazását is.

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló bizottsági rendelettervezet nem hivatalos magyar fordításban itt érhető el, a melléklet nem hivatalos magyar fordításban itt érhető el.
A kamara kéri tagjait, hogy 2020. augusztus 3-ig küldjék el javaslataikat, véleményüket a [email protected] e-mail címre, s a köztestület összesítve továbbítja azokat az uniós döntéshozók felé. A konzultáció részletei az Európai Bizottság weboldalán elérhetőek, ezen keresztül 2020. augusztus 6-ig közvetlenül is elküldhetik véleményüket.
Forrás: http://nak.hu/szakmai-infok/agazati-hirek/elelmiszeripar/102324-etelallergia-elelmiszer-adomanyozas-higienia

Stratégiai ágazattá vált az agrárium

Az államtitkár beszédében arra emlékeztetett, hogy az idei év számos próba elé állította az agráriumot, de az ágazat szereplőinek köszönhetően biztosítani tudjuk az ország megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszerrel történő ellátását. A gazdák koronavírus-járvány alatt tanúsított kitartó munkájának köszönhetően egyre nagyobb társadalmi megbecsüléssel rendelkezik a magyar mezőgazdaság.

Farkas Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány a Gazdaságvédelmi Alapból 25 milliárd forintnyi többletforrást biztosít a mezőgazdasági termelők, termelői szervezetek és élelmiszeripari vállalkozások számára a járvány okozta gazdasági nehézségek kezelésére. Emellett az agrártárca meghirdetett egy mezőgazdasági beruházási pályázati csomagot 80 milliárd forint értékben. Az állattenyésztési ágazat 50 milliárd, míg a kertészeti ágazat 30 milliárd forintnyi forrásban részesülhet.

A hazai mezőgazdaság versenyképességét ugyanis tovább kell növelni – tette hozzá az államtitkár, hangsúlyozva, hogy a magyar agrárium 25 millió ember ellátására képes. Az agrárkormányzat minden támogatást megad az ágazat szereplőinek, fontos célkitűzésünk ugyanis, hogy a boltok polcain minél nagyobb arányban legyenek magyar termékek – emelte ki Farkas Sándor.

A rendezvényen elhangzott, hogy a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programot a Kárpát-medence teljes magyar gazdatársadalmát bevonva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szervezte meg. A gyűjtés célja, hogy különböző civil szervezeteken keresztül minél több rászoruló gyermek jusson olyan élelemhez, amelynek alapja a jó minőségű magyar liszt.
Forrás: https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/strategiai-agazatta-valt-az-agrarium

Amilyen az adjonisten…

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20200729-amilyen-az-adjonisten

A hazájukat eláruló firkászok egymásnak estek, mert egyikük sem kíván ropogós kenyerére kevesebb vajat. Az Index tulajdonosi köre válaszút elé került.

Az Index hírportál kapcsán a baloldali pártok közös tüntetésen szerették volna világgá kürtölni, hogy demokráciánkat ismét fenyegetik. Indokuk szerint legitim kormányunk galád módon kívánja eltüntetni – egyébként virágzó – sajtóbirodalmuk főszereplőjét.

A közölt álhíreikkel szemben céljuk az igazság elhallgatása. A hazudozás betegségéről nehéz leszokni, különösen akkor, ha azt jól megfizetik. A valóság az, hogy az anyagilag jól megfizetett, ideológiailag elkötelezett újságírók paradicsomában felbukkant a kommunizmusban időnként visszatérő jelenség, a belső tisztogatás véressé váló szükségessége. Ilyen időkben nehéz szembenézni a valósággal. A fake newst ontó firkászok írásait egyre kevesebben nyilvánítják független véleménynek, így az olvasótábor csökkenése a megszokott bevételek elmaradásával jár.

A baj azonban csőstül jön, mert a laptulajdonosok nem a demokráciát kezdik félteni, hanem befektetéseiket. Az üzleti életben ez megszokott, egészséges reakció. Ugyanakkor a hazájukat eláruló firkászok egymásnak estek, mert egyikük sem kíván ropogós kenyerére kevesebb vajat. Az Index tulajdonosi köre válaszút elé került. Alkalmazott újságírói oly messzire dobták a tomahawkot, hogy ezzel már híveik sorát is ritkították.

A józan polgárok felismerik a megkerülhetetlent, saját sorsuk fontosságát, amelynek alapköve az ország jóléte és biztonsága. Az Orbán-kormány megbuktatására egyre kevesebb embert lehet mozgósítani, sőt sokak szerint nagy szükség van az ellenzék mihamarabbi cseréjére. A miniszterelnök népszerűsége töretlen – sőt, csúcsokat döntöget. Magyarország kormánya felvértezve parlamentjének határozatával és a nemzeti konzultációkkal a brüsszeli ring igazi zöld sarkában, a piros sarokból induló kettős mérce mélyütéseit eredményesen állja. Az ellenfél bánatára növekvő szimpatizánstábora erejével már képes visszaütni. Jól kivitelezett jobb horognak számított, amikor valósággá vált, hogy a gazdasági feltételeket nem lehet pártpolitikai érdekek mentén előírni.

Homályos jogállamisági és ideológiai könyöklés helyett, minden tagállamra egyformán, írásban, de jure módon kell rendezni az ide vonatkozó szabályokat. Az egységes Európai Parlament nem a különböző pártokat képviselők ketrecharcosainak színtere. Igazi szerepe messze áll attól, hogy ki kit győz le.

Az európai zsidó–keresztény civilizáció megőrzése a tagországok összesített gazdasági erején múlik. Ezért az EP-ből mielőbb kiűzendők a föderációs eszmék, mert ezek a világkormányzás ugródeszkájának tekintendők. Az egyenrangú nemzetek Európája az unió szövetségi rendszerét fölé emeli a spekulánsok gyarmatosító elképzelésein. A történelemben a birodalmak bukása legyen jó lecke és visszatartó erő.

Szellemi honvédőink vezetésével ismerjük fel, hogy csodálatos kontinensünk társadalmi, gazdasági összetartozása nem függhet ideológiai erőviszonyoktól. A pártcsatározásokat a jogállamiság közösen elfogadott szabályai szerint az EU tagországainak polgárai helyben, az országgyűlési választásokon kezeljék. Mindenkori sorskérdéseiket és érdekeiket helyezzék előtérbe, a világban gyorsan egymást követő történésekből okulva. A szuverén nemzetek és családjaink érdeke megelőzi a pártideológiai elkötelezettséget, ami igazán fontos, az a békesség, a jólét és a fenntartható fejlődés.

Visszatérve az Index tulajdonosainak eszmélésére, igazolva láthatjuk, hogy az olvasókat a valódi gazdasági tények sokkal jobban érdeklik, mint a pártpolitikai cselszövések. Közelítsünk az igazsághoz, és kerüljük el a fake news stílust. A tőke szabad áramlása és a szólásszabadság egyaránt a demokrácia vívmánya. A lapjukat nyereségcentrikusan működtetni akaró befektetők szabadon érvényesíthetik közlési akaratukat. Az olvasók reakciója előbb vagy utóbb igazolja, vagy cáfolja elképzeléseiket. Az ellenzék hazugságlapjai külföldi támogatással is ingoványos terepen járnak. A kormány mellett állást foglaló lapok előnye csak addig tart, míg a polgárok többsége az igazságot olvashatja. Jelen időkben az utóbbiak stadionkörrel vezetnek, annak ellenére, hogy a vereségük közeledtét látó brüsszeli bürokraták szocliberális hadserege most már az európai költségvetésből is támogatni kívánja a lakáj-NGO-kat. A hazai ellenzék újonnan kreált anyagi támogatást élvezhet. A külföldi beavatkozás ellensúlya csak úgy valósítható meg, hogyha a nemzeti érdekeket képviselő itthoni civil szervezetek költségvetési támogatása növekszik. Váljanak egyenjogúvá a Magyarországon működő olyan egyesületek és alapítványok, amelyek a többség véleményét közvetítik és jogait védik.

Az NGO-kat segítő anyagi támogatást a magyar kormány nyíltan ellensúlyozza, mert ezt kívánja a választók kétharmados többsége. Régi magyar mondás: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

Szerző: Csizmadia László a CÖKA kuratóriumának elnöke

Az elbírálás egyszerű, a folyósítás gyors lesz az agrár válságkezelő támogatási program második ütemében

Az államtitkár emlékeztetett: hatmilliárd forintos keretösszegre nyújthatják be támogatási igényüket az anyajuh- és a szarvasmarhatartók, a méhészek, valamint a zöldségtermesztők a Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program hétfőn indult második ütemében.

Hangsúlyozta: a tárca célja az volt, hogy olyan forráshoz juttassák a termelőket, ami segít a termelés finanszírozásában, a likviditás fenntartásában, a gazdaság újraindításában. A program első ütemében benyújtott igénylésekre szeptember első felében folyósítják a támogatásokat, ezután következnek a második ütemben jelentkezők – jegyezte meg az államtitkár.

Forrás: https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-elbiralas-egyszeru-a-folyositas-gyors-lesz-az-agrar-valsagkezelo-tamogatasi-program-masodik-utemeben

Elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszántó termelői piaca, a város központjában kétszáz millió forintból megépült létesítményt pénteken adták át.

Az eseményen Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: nincs biztosabb pont a helyi piacnál, a tárca az elmúlt hónapokban, a járvány okozta veszélyhelyzetben is kiállt, és ma is kiáll a termelői piacok működése, azok értékei mellett.

Fotó: Pelsőczy Csaba

Úgy fogalmazott: a magyar gazdák sorsa a vásárlók kezében van, ezért lényeges, hogy tudatos vásárlásra ösztönözzék az embereket, ezáltal sok munkahely megmaradhat. “A vásárlók kötődését meg kell erősítenünk a hazai termékek iránt” – mondta. A miniszter szólt arról, hogy a vidékfejlesztési programon keresztül még a nyáron 5,5 milliárd forint értékben meghirdetik a kistermelők termelési és értékesítési lehetőségeit segítő új pályázatot.

Foto: Pelsőczy Csaba

Ebből a pénzből 2,5 milliárd forint jut a legkisebb termelőknek a mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozási tevékenységeik kialakítására, fejlesztésére. A program a helyi termékek értékesítési lehetőségét, piacok, vásárterek kialakítását, fejlesztését 3 milliárd forinttal támogatja. A vidéki önkormányzatok 100 millió forintos támogatással korszerűen felszerelt, a higiéniai előírásoknak és az egészségbiztonságnak is megfelelő értékesítő tereket hozhatnak létre.

Fotó: Pelsőczy Csaba

Az abaújszántói piacról Nagy István elmondta, hogy ez a térség legnagyobb termelői piaca, a minisztérium a várossal hozzájárult a foglalkoztatás megtartásához. “Hiszünk abban, hogy a helyi termelői piacok támogatásával hozzájárulhatunk a falvak, kisvárosok fejlesztéséhez, megerősítéséhez” – hangoztatta. Hozzátette: a legfontosabb cél a magyar gazdaság erősítése, a munkahelyek védelme, a magyar vidék gazdagodása és gyarapítása.

Fotó: Pelsőczy Csaba

Az átadáson Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta: a piac ma már nemcsak annak a helye, ahol jó minőségű, friss magyar árut lehet vásárolni, hanem a találkozásoknak is elsődleges helyszíne.
A koronavírus járvány megmutatta, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy megbízható mennyiségben, elérhető áron és jó minőségben lehessen vásárolni – mutatott rá a kormányszóvivő. Kiemelte: a magyar mezőgazdaság, kiállta ezt a próbát, a gazdák, a termelők, az árusítók sokat segítettek abban, hogy a nehéz hónapokon túl lehet az ország. A kormány és az agrárminisztérium is folyamatosan dolgozik azon, hogy ez a szektor is túl léphessen a nehézségeken.

A kormányszóvivő mindenkit arra buzdított, ha tehetik piacokon vásároljanak megbízható, friss magyar árut. Az átadást követően az agrárminiszter és a kormányszóvivő bevásárolt a piacon.

Forrás: https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/az-agrarkormanyzat-kiall-a-helyi-piacok-ertekei-mellett

A földügyi szabályok változásáról új kiadványt jelentetett meg az Agrárkamara

A jogszabály megszünteti a tulajdonjogilag rendezetlen jogállású földrészleteket a több mint két évtizede tartó földkiadási folyamat lezárásával. A folyamat eredményeképpen az érintett részarány-tulajdonosok megfelelő pénzbeli kártalanításával a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló, és eddig magántulajdonba nem került ingatlanok felett néhány kivételtől eltekintve az állam szerez tulajdont.

A törvényben foglalt szabályozással rövid időn belül a teljes részarány-földkiadási folyamat lezárható a továbbiakban ismertetésre kerülő szabályozással. Ez megnyugtató megoldása lesz egy hosszú folyamatnak, különös tekintettel a védett és védelemre tervezett természeti területekre, mely a korábbi jogi szabályozás fenntartásával még sok évig eltartott volna. A részarány-tulajdon megszüntetésének keretei rögzítésre kerültek, de számos, a gyakorlati jogalkalmazásból eredő módosítás is történt. A jogszabály 14 törvényt módosít, érintve a földügyi szabályozás egyes témaköreit is.

A most megjelent kamarai kiadvány célja a részarány tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárás és a földügyi szabályozásban bekövetkezett változások ismertetése.

Forrás: http://nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/102190-a-foldugyi-szabalyok-valtozasarol-uj-kiadvanyt-jelentetett-meg-a-kamara