A XXI. század civiljeinek mindent megelőző feladata az élhető világ fenntartása. A természet Istenadta gazdagságát a gondolkodó ember tudja megőrizni, majd az utána következő nemzedékeknek örökségként átadni.

A feladat végrehajtása ésszerűséget, erőt, közjót követő működtetést feltételez, amihez az elmúlt 2000 év történelme bőséges és tanulságos tapasztalattal szolgálhat.

Kiindulópont, hogy a társadalmaknak szüksége van rendszerre, irányító vezetésre.
Az irányító hatalom megszerezhetősége demokratikus viszonyok között politikai csatározások eredménye, ahol betartásra kerülnek a jogállamiság szabályai.
Az erőszakkal véghezvitt hatalomszerzés formái, a puccsok és ellenforradalmak, a politikai bűnözés kategóriájába tartoznak.

A demokratikusan működő társadalmak elfogadták a politika elsődlegességét, legálissá tették a különböző filozófiájú pártok hatalom megszerzéséért folytatott versenyét. A választásokkal kialakuló társadalmi, politikai és jogi szerkezet alapját a polgárok többségének támogató szimpátiája hozza létre.

Itt érdemes megállni.

Tegyük fel a kérdést, hogy van-e a civileknek, a népfelség tulajdonosainak olyan eligazító tudománya, amely kiegyensúlyozhatja a politikai tudományra alapozó pártok előnyét. A válasz: nincs. Ezért a nemzetek polgárainak szüksége van olyan tudományágra, amely választások esetén megbízható alapot nyújt ahhoz, hogy a hatalom birtoklását jó kezekbe adják. E tudomány lehet a civilitika.

A politikai tudomány ismerete és torzítása napjainkban a pártpolitizálást szolgálja, sokszor az emberi hiszékenység kihasználására épül. Mondjuk, hogy az állam tisztességes működtetésének alapja a három hatalmi ág jelenléte, azaz a fékek és ellensúlyok rendszere. E rendszer optimális működtetéséhez előszobát jelenthet a politika és a civilitika párhuzamos jelenléte.

A civilek alapvető érdeke a pártpolitikák céljainak átvilágítása, a pártok versengésének objektív értékelése. Ehhez nyújthat segítséget a pártok történelmi és közelmúltbeli működésének elemzése az általuk realizált, közjót szolgáló, vagy azzal ellentétes teljesítmények értékelése.

A XXI. században elkerülhetetlenül szükséges a civilitika tudományának kialakítása, amelyre támaszkodva a társadalom civiljeinek cselekvése optimális irányt biztosít a nemzeti és európai civilizáció működtetéséhez.

A CÖF-CÖKA tudja, hogy a civilek pártokról kialakított véleménye megosztott. Azt is látjuk, hogy a többség szavazata, véleménye van legközelebb a társadalmi igazságosság megvalósulásához. Valljuk, hogy a kisebbségben maradottakat szolidaritással lehet a győztes nagyobb közösségbe integrálni. Nem hiszünk az emberek politikával kapcsolatos semleges magatartásában. Meggyőződésünk, hogy a passzivitás is olyan elkötelezettséget jelent, amely a társadalom aktív többségének akaratához igazodik. Nyíltan valljuk, hogy a keresztényi civilizáció értékeit követve szolgálnunk kell a nemzeti szuverenitást, identitást, miközben a szubszidiaritás hívei vagyunk, amelyet szerintünk csak önkorlátozással lehet szűkíteni.

Az EU nem létezhet a 28 tagországban egyaránt megszervezett civil szellemi honvédők nélkül. A szólás és véleményszabadság minden polgárnak jár, és nem korlátozható. Civil missziónk céljai és irányai egyértelműek, kiállunk az EU intézményeinek reformálása mellett, a bürokrácia brüsszeli elefántcsont tornyának lebontására szövetkezünk, célunk, hogy az európai uniós polgárok sorskérdéseit csak közvetlenül, véleményük kikérése után lehessen eldönteni (népszavazás, népi konzultációk).

Szorgalmazzuk az uniós polgári kezdeményezésekről szóló törvény megváltoztatását, nem tűrhetjük, hogy az Unió, lakosságának kezdeményezései elé szinte áttörhetetlen akadályokat állítson.

Konstruktív javaslatot juttatunk el az Európai Unióhoz a migráns helyzet kezelésére és kontinensünk közös határvédelmének biztosítására.

Kiemelten kezeljük a határon túli magyar közösségekkel fenntartott kapcsolatrendszerünket, a lengyel és bajor civil klubokkal kiépült együttműködésünket. Együtt kezdtük meg az Európai Unió Civil Együttműködési Tanács szervezését. Szervezés alatt áll az Uniós Szellemi Honvédők Találkozója.

Civil missziónk aktív szakmai, jogi és szervezési jelenléttel sorra hozza létre a magyarországi vidéki kistermelői közösségeket, segítjük a kis- és családi vállalkozások megalakítását.
Családsegítő szolgálatunk fókuszba állította a gyermekétkeztetés színvonalának emelését. Szakembereink több száz olyan ételféleség receptúráját és technológiai előállítását dolgozták ki, amelyek biztosíthatják a táplálkozás biológiailag értékes „komplettált” ételféleségek szolgáltatását. Az új ételek elkészítésének technológiáját betanítjuk.
Az önkormányzatokkal együttműködve a főzőkonyhák második műszakos kapacitásának kihasználását tervezzük, a gyorsfagyasztásos technológia bevonásával. Az előállított ételféleségeket a közétkeztetésben és a kiskereskedelemben is bevezetésre ajánljuk. Partnereink stratégiai szerződés alapján a magyar üzletláncok (COOP, CBA, Reál).

Tervezett missziónk feltételezi a velünk egyetértő civil társadalom anyagi támogatását is. Tekintve, hogy a polgárok többsége támogatta és támogatja a FIDESZ-KDNP által megalakított kormányt, mi sem kívánunk másképpen tenni mindaddig, amíg ezt a támogatást a társadalmi és gazdasági eredmények visszaigazolják, és a közjó érdekében történnek. Jobbító szándékú bírálatainkat eljuttatjuk az illetékes kormányzati szervekhez. A konstruktivitás mellett nem feledkezünk meg a civil kontrollról.

Tekintve, hogy a költségvetés a pártoknak nyújt törvény által meghatározott nagyságrendű közpénzeket, a CÖF-CÖKA csak pályázatok révén és adományok juttatása kapcsán számolhat bevételekkel.
A különböző magyarországi pártalapítványok eldönthetik, hogy melyik civil szervezet munkáját látják támogathatónak. A külföldről célmeghatározás nélkül érkező adományok elfogadása és felhasználása azonban nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet.

A CÖF-CÖKA idegen országból érkező adományokat nem fogad el. Ugyanakkor a törvényi előírások és a megkötött szerződéseink kötelezettségei szerint minden évben nyilvánosságra hozzuk elszámolásainkat. A céljainkat kijelölő és azokkal egyetértő vállalkozások, cégek és egyének támogatását kérjük, megköszönjük és befogadjuk.

A CÖF-CÖKA mögött álló aktív és önkéntes munkát végző civilek sokasága messze meghaladja a „törpepókerpártoknak” nevezhető támogatók létszámát.

Szellemi honvédőink akaratából olyan ügyeket karolunk fel, amely a többségi civil társadalmat képviselik. A civil emberek egyre kevésbé kíváncsiak a pártok belső és napvilágra kerülő cirkuszi mutatványaira és nem vevők a bukott politikusok siralmas bohóckodásaira. Az ellenzékben lévő pártok és civil szervezeti csatlósaik összeturmixolt ideológiája, és legtöbbször hazug és rémhíreket terjesztő médiával támogatott közlései sem érhetik el céljukat. Válaszul ismeretterjesztő országjárásaink a tényekre alapoznak. Civil Akadémiánk előadói autentikusan elemzik a társadalom valós helyzetét.

A józanul gondolkodó európai civilek szerepe felértékelődik, összefogásuk a keresztény civilizáció megőrzésére és fejlesztésére irányul. A „pókerpártok” belógatott mű-csalijaira nem lesz kapás. A magyar adófizetők közpénzén élősködő, identitás káoszba került ellenzéki pártok vélt eredményességét már csak brüsszeli pártbarátaik hiszik el.

Civil missziónk, miközben megalapozza a civilitika tudományát, ismeretterjesztésével és konkrét cselekvéseivel elősegítheti az európai, valamint a magyar nemzet választópolgárainak jó ügyek melletti állásfoglalását és tisztánlátását.

 

Csizmadia László
CÖF-CÖKA elnök